2000. gada pārskats

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Vēlam jums veselību un sekmīgu 2001. gadu! Jauno gadu sākot, gribam jums īsi pastāstīt par galvenajiem notikumiem mūsu 2000. gada darbībā, kā arī par 2001. gada plāniem. Mūsu darbība kļūst arvien plašāka latviešu izglītības sekmēšanā un kultūras popularizēšanā vietējās mītnes zemes sabiedrībā.

TILTS darbība 2001. gadā būs rosīga, atbildīga un, ar jūsu atbalstu, ražīga.

Datori Latvijas skolām

Laumas Upelnieces Katis, Edītes Irbes un Elīzes Linautas Korn vadībā un ar jūsu darba un līdzekļu atbalstu esam veiksmīgi turpinājuši projektu sagādāt datorus Latvijas skolām. Datoru projektam 2000. gadā saņēmām $6700. Liels paldies par jūsu pašaizliedzīgo palīdzību; katra dāvana, liela vai maza, veicina mūsu jaunatnes un Latvijas labāku nākotni.

2000. gadā esam sagādājuši datorus sekojošām skolām: Drustu, Dunavas, Izvaltas, Ozolaines, Skujenes, Tukuma un Vītolu pamatskolām; Bauskas, Sabiles un Vecpiebalgas vidusskolām. Liels bija mūsu gandarījums, kad mūsu devums bieži ierosināja vietējās pašvaldības arī no savas puses dot līdzekļus savām skolām datoru klašu uzlabošanai. Šī sadarbība veido vidi, kuŗā jaunieši gūst ne tik vien izglītību, bet arī priekšzīmi un ticību, ka kopējiem spēkiem spējam gūt to, kas liekas neiespējams. Šinī laikā, kad skolu finansiālā situācija Latvijā ir drūma, kad tās zaudē mācības spēkus zemā skolotāju atalgojuma dēļ, šis ir viens no pozitīvajiem notikumiem lauku skolu dzīvē.

Šajā gadā pie mums ir griezušies pēc padoma vairāku labdarības organizāciju pārstāvji (Daugavas Vanagi, Rotārieši), kas paši vēlējās dāvāt datorus Latvijas skolām.

Agrākos gados Draudzīgais aicinājums saistījās ar grāmatu ziedošanu sava novada skolām. Mēs tagad aicinām tautiešus ziedot līdzekļus datoru iegādei savām novada skolām (viena Pentium 100 MHz datora cena ir $250; laboratorijas ierīkošana skolā ar septiņiem Pentium datoriem ar W/98 programmu, visus savienojot tīklā, tagad izmaksā $2300). Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties iepriecināt, un noskaidrojiet viņu datoru vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības noskaidrot. Piesakiet savus ziedojumus Laumai Upelniecei Katis. Ziedojumi ir atskaitāmi pie ASV nodokļu aprēķināšanas.

Rīgas Doma zēnu koŗa turneja

Trīs gadu intensīva darba rezultātā, Astras Zemzares vadībā, TILTS noorganizēja Rīgas Doma zēnu koŗa koncertturneju Ziemeļamerikā 2000. gada oktobrī, atzīmējot Rīgas 800 gadu atceri. Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga bija šīs turnejas patronese. Turnejas profesionāli sagatavoto brošūru angļu valodā ievada viņas uzruna, kam seko ministru prezidenta Andra Bērziņa un Rīga 800 aģentūra ģenerāldirektrises Ingūnas Rībenas ievadvārdi. Brošūrā ievietoti informatīvi raksti par Latvijas valsti (sagatavoja Latvijas Institūts), Rīgu, Rīgas 800 gadu svinībām, Rīgas Doma zēnu kori, Rīgas - Dallasas TX māsu pilsētu attiecībām un 2001. gada zēnu koŗu festivālu Rīgā. Brošūra tika izdalīta bez maksas visiem koncerta apmeklētājiem.

Ar savu jauno spraigo repertuāru, izcilajiem zēnu soprāniem un vispārējo priekšnesumu Mārtiņa Klišāna vadībā, koris saņēma koncertu apmeklētāju nedalītu atsaucību. Sevišķi pretīmnākošas mecenātes, Dr. Vivita Krievs Leonard Ročestrā MN un Dzidra Reimane Šarlotē NC ar savu lielo finansiālo atbalstu nodrošināja koncertus savu pilsētu amerikāņu vidē. Vairākās pilsētās izveidojās sirsnīgi tuva latviešu-amerikāņu sadarbība; entuziastiska organizatoriska atsaucība latviešu sabiedrībā palīdzēja Denverā CO. Vairāk kā 10,000 apmeklētāju, lielais vairums amerikāņu, noklausījās koncertus jau pieminētajās pilsētās kā arī Bostonā MA, Vašingtonā DC, Minneapolē MN, Klīvlandē OH, Annarborā MI, Salt Lake City UT, Dallasā TX un Largo FL. Vēl klausītāju miljoniem bija iespēja noklausīties zēnu kori koncertā kopā ar Mormon Tabernacle kori, radio progammā Music and the Spoken Word oriģinālā un daudzās pēc-pārraidēs. Zēniem esot Vašingtonā DC, viņiem izdevās papildus uzstāties John F. Kennedy Center Millenium Stage sērijā un viņu speciāls Ziemsvētku koncerts tika ierakstīts publiskās raidstacijas NPR pārraidei Ziemsvētku laikā. Negaidīti Rīgas zēniem radās iespēja nodziedāt Latvijas himnu Washington Post reportierei Helēnai Tomasai, to nejauši satiekot pēc Baltā nama apciemojuma; tā radās raksts par Rīgas zēniem šajā lielajā laikrakstā. No koncertu rīkotāju izcilajām atsauksmēm un amerikāņu nama tēvu sirsnīgajiem aicinājumiem zēniem atkal atgriezties, var secināt, ka mazie Rīgas sūtņi ar izcilām sekmēm spodrināja Latvijas tēlu ASV. Par to viņiem mīļš un sirsnīgs paldies. Sevišķi pateicamies visiem turnejas atbalstītājiem; ar Jūsu palīdzību turnejas vairāk kā $100,000 budžets izpildījās pat ar mazu atlikumu:

Rīgas Domei un tās Aģentūrai 800, Latviešu Fondam, The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Foundation, Vivitai Krievs Leonard, Dzidrai Reimanei, TP/Travel/American Tours/Riga, Amerikas Latviešu palīdzības fondam, PricewaterhouseCoopers/Latvia, Kultūrkapitālfondam, Latviešu kredītsabiedrībai Minnesotā, Latvijas vēstniecībai ASV, Filadelfijas PA latviešu kreditsabiedrībai, kā arī daudzajiem individuāliem atbalstītājiem.

Tūliņ pēc koncerta noklausīšanās Minneapolē MN, Carol Stewart, AmericaFest direktrise, oficiāli ielūdza Rīgas zēnu kori piedalīties AmericaFest 2002. gada jūlija festivālā kā galveno internacionālo “zvaigzni”, t.i. goda kori. Lai segtu $40,000 izdevumus, TILTS valde pieņēma lēmumu meklēt līdzekļus līdz $10,000 apmērā, ar noteikumu, ka korim pašam jāatrod ap $30,000 atbalsts Latvijā. Šo lēmumu esam paziņojuši Latvijas Kultūras ministrijai un Kultūrkapitālfondam. Šī būtu vēl viena izcila iespēja spodrināt Latvijas tēlu pasaules mūziķu vidū.

Teātris

Velta Zēberga Ulms 2000. gada agrā pavasarī izkārtoja turneju sešos centros austrumu krastā un vidienē “Mazam teātrim Sanfrancisco” ar Leldes Stumbres lugu “Aktieri”. To varējām veikt tādēļ, ka piedalījās tikai trīs aktieri un režisors. Lai gan šī ir aktīvākā teātra grupa ASV, parasti viņi iepriecina tikai skatītājus rietumu krastā. Šī turneja mums deva mums retu izdevību redzēt viņus atkal austrumu krastā pēc piecu gadu atstarpes.

Rudenī 12 centros viesojās Valmieras Drāmas teātris ar Vizmas Belševicas stāsta ‘Tās Dullās Paulīnes Dēļ …’ dramatizējumu. Piedalījās septiņi aktieri un režisors.

Kā parasti, par uzvedumiem skatītāju domas dalījās. Par aktieru spēli bija atzinīgi spriedumi, un kopskatā “Aktieri” tika vērtēti pozitīvi, bet “Paulīnei” tika smagāka kritika. Finansiāli abas turnejas bija sekmīgas; varējām izmaksāt dalībniekiem vairāk nekā oriģinālo garantiju.

Koncerti

Dace Aperāne, TILTS pārstāve Ņujorkas latviešu organizāciju padomē, sadarbībā ar ŅLOP, sarīkoja koncertu jaunajam latviešu pianistam Pēterim Švalbem no Baltimoras Ņujorkas kultūras dienā, 20. februārī Jonkeru baznīcā. “Varenās skaļās daļas skanēja pārliecinoši bravūrīgi, kontrastā klusās un melancholiskās mierīgi uzelpoja” - no Lauras Padegas Zāmuras recenzijas.

Līdzīgā sadarbībā tika izkārtots Ņujorkas Valsts svētku koncerts jaunajai pianistei Lienei Circenei no Latvijas. Šis koncerts bija daļa no TILTS organizētās turnejas, kuŗas ietvaros Liene Circene uzstājās koncertsērijā Salt Lake City UT, Bostonas valsts svētkos un slavenajā Glenn Gould koncertzālē, Toronto, latviešu koncertapvienības sērijā. DIENA: “Kanādā klausītāji latviešu pianisti ilgi negribēja laist prom no skatuves, vētraini aplaudēja un sauca bravo, bet Ņujorkā sumināja, stāvot kājās.”

Oktobrī tika sarīkota turneja ASV vidienē latviešu baritonam Krišjānim Norvelim un pianistei Silvijai Deidulei no Latvijas; mākslinieki uzstājās Klīvlandē OH, Minneapolē MN, Čikāgā IL un Toronto koncertapvienības sērijā Glenn Gould zālē. I. Štrāle-Didrichsone: ”Krišjānis Norvelis ir ar izcilu balsi, muzikāls un dziļi iejūtīgs vai visās lomās, kaut būdams vēl gluži jauns gados”. 28. oktobrī notika koncerts ksilofōnistei Larisai Puzulei no Latvijas, kuŗā meistarīgā mūziķe, Daces Aperānes klavieru pavadījumā, apbūra klausītājus ar savu žilbinošo virtuozitāti un šarmu.

Šī gada rudenī tiek plānota turneja slavenajai 19 gadus vecajai vijolniecei Baibai Skridei Ziemeļamerikas austrumu daļā. Viņa ir ieguvusi visas iespējamās prēmijas starptautiskajā R. Lipicera konkursā Itālijā.

Atbalsti

TILTA Izcilo Talantu Fonds, Lailas Robiņas vadībā, palīdzot Ilgai Blankmeyer un Helgai Petrašēvicai, noorganizēja labdarības koncertu Fondam 2000. gada 5. septembrī, Ņujorkā. Latvijas prezidentes Vairas Vīķes Freibergas klātbūtne kā goda viešņa šajā sarīkojumā radīja speciālu pacilājošu gaisotni un svētku sajūtu. Koncerta izpildījumā piedalījās: Gints Bērziņš - klavieres; Anna Kim – čells; Edward Malave – viola; Andrejs Martens – baritons; Michaela Martens – soprāns; Evija Ozoliņa – vijole; Patrisa Tomassini – vijole; Gunta Plostniece – klavieres. Koncerts deva Fondam $5,408 atlikumu tālākiem izcilo talantu atbalstiem.

Līdz šim esam financiāli atbalstījuši sekojošos jaunos talantus:

  • Pianisti Solveigu Selgu, kuŗa piedalījās un iekļuva finālistos Maryse Cheilan konkursā, Francijā;
  • Pianistu Juri Žvikovu, lai viņš piedalītos pirms-konkursa sacensībās Van Klaiburna (Van Cliburn) konkursā, Budapeštā, Ungārijā;
  • Dianu Baibusu – studijām ar slaveno pianistu Lazar Beman Itālijā;
  • Baletdejotāju Uldi Stroginu, kuŗa studijas atbalstījām Floridā un Londonā, un kuŗu tagad ir angažējusi Peter Schoefuss baleta grupa Dānijā; un
  • Flautisti Ilzi Urbāni, kuŗai atbalstījām studijas ar pasaules slaveno flautistu skolotāju Trevor Wye Anglijā un kuŗa tagad ir mācības spēks Latvijas mūzikas akadēmijā.

Ar $1000 TILTS atbalstīja IV Starptautisko latviešu jauno mūziķu nometni-meistarkursus Ogrē mācību materiālu iegādei; tie pēc tam tika izdalīti mūzikas koledžu un Latvijas mūzikas akadēmijas bibliotēkām. Pirmo reizi notika mūzikas skolotāju semināri ar 130 dalībniekiem un 60 pasniedzējiem no Latvijas, Eiropas, Kanādas un ASV. (Ziedojumus 2002. gada mūzikas nometnei Ogrē var rakstīt uz TILTS vārda ar attiecīgu piezīmi.)

Studija “Deviņi” – (režisore Ināra Kolmane; scenāriste Nora Ikstena) – saņēma $1,000 TILTA atbalstu dokumentārfilmas “PASAULES NEPASAULE” daļējai uzņemšanai Ņujorkā, kur tika filmēti “ELLES ĶĒĶA” rakstnieki Gunārs Saliņš, Jānis Krēsliņš, Rita Gāle, Dzintars Sodums, Aina Kraujiete un Irēna un Voldemārs Aveni, lai tā papildinātu jau Latvijā uzfilmēto kultūrā nozīmīgo personību klāstu. Šis materiāls tiks izmantots arī dokumentārajam ciklam “RAKSTNIEKS TUVPLĀNĀ”, kuŗa kopijas būs pieejamas Latvijas Valsts kinoarchīvā un Raiņa Literatūras mūzejā.

TILTS ir pieņēmis lēmumu atbalstīt projektu Latviešu rakstnieku videoportreti, ko veiks Latvijā vairākkārt apbalvotā režisore un videomākslas pasniedzēja Rīgas Mākslas skolā, Maruta Jurjāne. Paredzēts četru nedēļu laikā nofilmēt ASV un Kanādā materiālu 10 rakstnieku un literātu portretfilmām. Projekts piedāvā informatīvu, viegli izmantojamu materiālu dažādos kultūras pasākumos, it sevišķi mācībām skolās. Jau pabeigtiem Melānijas Vanagas un Astrīdes Ivaskas portretiem Jurjāni atbalstījuši Sorosa Fonds Latvijā, Kultūrkapitāla Fonds un ALA’s Kultūras Fonds.

Tēlojošā māksla

Šajā, 2000. gadā TILTS pieņēma lēmumu nodibināt Tēlojošās Mākslas Programmu ar Gunu Mundheim kā tās vadītāju un līdzstrādniecēm Elīzi Linautu Korn un Lailu Robiņu. Šīs programmas nolūks ir atbalstīt latviešu un latviešu-amerikāņu izcelsmes māksliniekus, kā arī visus citus, kam interesē Latvijas kultūra.

Kā pirmo pasākumu, TILTS atbalstīja projektu “BRIDGE 2000”, Internacionālu Mākslas Konferenci Zvārtavas Internacionālā Mākslas un Izglītības Centrā, Alūksnē, Latvijā. Šajā gadskārtējā konferencē piedalās mākslinieki no daudzām valstīm, lai tur pavadītu trīs nedēļas, strādājot keramikas, skulptūras, šķiedru mākslas un citās radošās disciplīnās. Šī projekta mērķis ir nodibināt saprašanās, sazināšanās un sadarbības saites starp Latvijas, Eiropas, ASV un citām pasaules daļām, kā arī veicināt Latvijas un Baltijas valstu mākslu profesionālā līmenī un izplatīt informāciju par Zvārtavas Internacionālo Mākslas Centru, Latviju un tās kultūru. Dalībnieki šīs konferences ir atzinīgi novērtējuši, bet lielākā daļa budžeta katru gadu ir jāsavāc ziedojumos; tāpat studija un dalībnieku mītnes prasa daudz remonta un uzlabojumu.

Atzinība

Priecājamies, ka pagājušā gadā uz mūsu iniciatīvas pamata un ar mūsu ieteikumu sadarboties šajā iesniegumā ar Latviešu rakstnieku apvienību (LARA), Triju Zvaigžņu Ordeņa dome piešķīra Triju Zvaigžņu Ordeni dzejniekam Gunaram Saliņam par nopelniem Latvijas labā, kas saistīti ar izcilu kulturālo, sabiedrisko un akadēmisko darbu.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.