2002. gada pārskats

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Vēlam jums veselību un sekmīgu 2003. gadu! Jauno gadu sākot, gribam jums īsumā pastāstīt par galvenajiem notikumiem mūsu 2002. gada darbībā, kā arī par 2003. gada plāniem. Mūsu darbība kļūst arvien plašāka, sekmējot latviešu kultūru un izglītību un popularizējot mūsu kultūru vietējā mītnes zemes sabiedrībā.

TILTA darbība 2003. gadā būs rosīga, atbildīga un, ar jūsu atbalstu, ražīga.

Skolu uzlabošanas programma

Pētera Zariņa un Edītes Irbes vadībā un ar jūsu līdzekļiem un darba atbalstu, esam turpinājuši projektu atbalstīt Latvijas skolas ar datoriem un mācību līdzekļiem. 2002. gadā TILTS saņēma ziedojumus atbalstīt skolas Jelgavā, Alūksnē, Ogrē, Gulbenē, Ludzā un Cēsīs, kopā $9,395.

Sadarbojoties ar Laumu Vlasovu, PBLA valdes locekli no Krievijas, TILTS no saviem līdzekļiem piešķīra trīs lietotus datorus un vienu jaunu drukātāju Sibīrijas Lejas Bulānu ciematam skolnieku un citām vajadzībām kā arī Bašķīrijas latviešu ciematam Sibīrijā. Kopā ar pagājušā gada piešķīrumu Augšbebru ciemam, TILTS tagad ir apgādājis visus trīs lielākos latviešu ciematus Sibīrijā ar datoriem. Daži no šiem ciematiem pastāv jau vairāk nekā 100 gadus, vēl joprojām mācot bērniem latviešu valodu un kultūru.

Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties atbalstīt un noskaidrojiet viņu datoru vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības uzzināt. Dažām skolām jau ir nepieciešamie datori, bet vajag līdzekļus citu piederumu iegādei. Mēs izlietosim Jūsu ziedotos līdzekļus attiecīgajām skolas vajadzībām un nokārtosim visas sūtīšanas formalitātes. Viena gadskārtēja ziedotāja, piemēram, ir noteikusi, ka daļa no viņas ziedojuma jāizlieto, lai iepazīstinātu skolēnus ar latviešu kultūru, vedot tos uz Rīgu uz operu vai baletu.

Piesakiet savus ziedojumus Pēterim Zariņam. Ziedojumi atskaitāmi no ienākumiem, ASV nodokļus aprēķinot.

Rīgas Doma zēnu koris

Rīgas Doma zēnu koris (RDZK) atgriezās Amerikā 2002. gada jūlijā, lai piedalītos AmericaFest - Internacionālā dziedāšanas festivālā vīriešiem un zēniem Collegeville Minesotā un lai augustā uzstātos Sestā pasaules koŗu mūzikas simpozijā Mineapolē; to šogad pirmo reizi rīkoja Amerikā.

AmericaFest festivāla ikdienas norise 700 dalībniekiem bija ļoti intensīva, jo koncerti notika katru dienu. RDZK sniedza divus atsevišķus koncertus, un mazie solisti Kārlis Kundrāts un Daumants Kalniņš izpelnījās lielu audiences atzinību. Publika bija lielā sajūsmā par kori un aplaudēja pēc katras dziesmas, pieceļoties kājās. Koris uzstājās ar Uģa Prauliņa kompozīcijām un latviešu tautas dziesmām.

Sestā pasaules koru mūzikas simpozijā kori noklausījās 3000 koŗu diriģenti no visas pasaules. RDZK bija vienīgais internacionālais koris, kas tika aicināts sniegt atsevišķu koncertu un atkārtoti izpelnījās izcilu atsaucību no simpozija apmeklētājiem.

TILTS jau 2000. gadā izlēma šo vērtīgo pasākumu atbalstīt ar $10,000. Pēc šiem koncertiem Minesotā korim sekoja mini-turneja Amerikas vidienē, ko izkārtoja Astra Zemzare kopā ar Guntu Pakalnu Mineapolē un Vivitu Leonard Ročesterā. Korim tika sarīkoti četri koncerti - Mineapolē, Ročesterā, Milvokos un Rokfordā (IL). Koncertiem bija liela piekrišana, un koris izcēlās ar savu izcilo dziedāšanu Mārtiņa Klišāna vadībā, ar solisti Ditu Kalniņu un pavadītāju komponistu Uģi Prauliņu.

Ar katru latviešu kora uzstāšanos pasaulē arvien plašāka publika tiek iepazīstināta ar Latvijas koŗiem un mūsu koŗu mūziku. RDZK šogad atkal spodrināja Latvijas tēlu mūziķiem no visas pasaules.

Teātris

2002. gadā TILTS izkārtoja Ziemeļamerikas turneju Nacionālajam teātrim ar latviešu dramaturga Paula Putniņa lugu “Kvēli ilgotā” par tēmu, kas saistīta ar situāciju Latvijā pēc brīvības atgūšanas deviņdesmito gadu pirmajā pusē. Par “Kvēli ilgotā ” izrādēm ir dzirdēts maz negatīvu atsauksmju, un bija izrādes, kuŗu beigās skatītāji atzinību izrādīja, pieceļoties kājās! Arī finansiāli tā izdevās - turneja beidzās ar mazu atlikumu. Bija 15 izrādes, un pirmo reizi izdevās izkārtot turnejas iegriešanos Demoinā un Filadelfijā. Filadelfijā teātris uzstājās ar īpašu raibu programmu aktieru izpildījumā.

Koncerti

TILTA Mūzikas nodaļa Daces Aperānes vadībā noorganizēja sekojošos koncertus:

 • 2002. gada septembrī notika divi koncerti jaunajam latviešu pianistam Rūdolfam Ozoliņam; viņš papildina savas studijas ASV un ir TILTA Izcilo Talantu Fonda stipendiāts. Koncerti tika rīkoti sadarbībā ar LAMZU Ņujorkā un Priedaines Latviešu Biedrību. TILTAM finansiāli radās mazs zaudējums.
 • 2002. gada septembrī – oktobrī notika četras nedēļas gaŗa Trīs Tenoru ASV turneja ar piecpadsmit koncertiem. Turneja sākās Linkolnā, Nebraskā, iekļāva rietumu krastu un noslēdzās ar Latvijas Nacionālās Operas Ģildes labdarības koncertu Longailendā. Piedalījās tenori Miervaldis Jencs, Nauris Puntulis un Guntars Ruņģis ar koncertmeistaru Juri Kulakovu. Atsauksmes bija ļoti labas, un daudzi latviešu centri ir pateikušies TILTAM par iespēju uzņemt tenorus. Labas atsauksmes bija arī no koncerta amerikāņu publikai Ņujorkas priekšpilsētā Armonkā. Kopējais ienākums bija $18,920, kas tieši sedz visus izdevumus.
 • 2002. gada oktobrī slavenais klavieru duets no Latvijas Antra un Normunds Vīksnes sniedza četrus koncertus Klīvlandē, Detroitā, Jonkeros (NY) un Armonkā (NY). Armonkas koncerts tika izziņots arī Amerikas presē, ieskaitot The New York Times, un visi koncerti guva spožas atsauksmes. Turnejas recenzijas bija laikrakstos DIENA un LAIKS; DIENA: „Koncerti bija labi apmeklēti; mūziķi saņēmuši lielu publikas atsaucību.”

KREMERata Baltica labdarības koncerts

TILTA Izcilo Talantu Fonds, Lailas Robiņas vadībā, palīdzot Ilgai Blankmeyer un Helgai Petrašēvicai un daudziem citiem (sirsnīgs paldies visiem palīgiem!), naudas vākšanas nolūkos noorganizēja 2002. gada 29. aprīlī izcilu koncertu Performing Arts Center, Purchase, NY. Koncerts bija ļoti labi izdevies gan muzikāli gan finansiāli. Pasaules slavenais vijolnieks rīdzinieks Gidon Krēmers ar savu ansambli KREMERata Baltica, kopā ar Ilzi Urbāni (Urbāne bija pirmā šī fonda stipendiāte), atskaņoja brīnišķīgu programmu pilnai zālei mūzikas cienītāju.

Mums bija prieks, ka klausītāju vidū bija Mikhails Berišnikovs (koncerta goda komitejas dalībnieks) ar draugiem, kā arī daudzi Apvienoto Nāciju diplomāti vai viņu pārstāvji. Ņujorkas Gubernators George Pataki (arī koncerta goda komitejas dalībnieks) bija atsūtījis savu pārstāvi Cheryl Murray. Mēs bijām sevišķi pagodināti, ka uz koncertu no Rīgas varēja ierasties Septītās Saeimas sekretāre Silvija Dreimane, kas arī bija mūsu koncerta goda komitejas dalībniece.

Koncertam sekoja pieņemšana ar šampanieti. Ingrīda Mieme ar palīdzēm bija gādājusi par garšīgiem ēdieniem un skaisti klātiem galdiem. Liels paldies Ingrīdai.

Biļetes un ziedojumi kopā ienesa $52,800. Koncerta izdevumi bija $19,085, dodot $32,715 pārpalikumu Izcilo Talantu Fondam.

Koncerta rīkotāji izsaka sirsnīgu paldies visiem, kas atbalstīja šo vienreizējo koncertu – muziķiem, ziedotājiem, palīgiem un klausītājiem. Uz koncertu bija braukuši viesi no Bostonas, Filadelfijas, Losandželosas un pat no Rīgas!

Mēs plānojam nākošo Izcilo Talantu Fonda labdarības koncertu rīkot ap 2003. gada septembri. Ceram, ka Jūs varēsiet uz to ierasties.

Ziedojumus Izcilo Talantu Fondam var sūtīt uz sekojošo adresi, rakstot čeku uz „TILTS” vārda:

„TILTS”
c/o Laila Robins
241 Central Park West, Apt. 14H
New York, NY 10024

Piešķīrumi

2002. gadā Izcilo Talantu Fonds piešķīra kopā $14,450 sekojošie māksliniekiem:

 • Diana Baibus (klavieres)
 • Anna Ķepe (aktrise)
 • Mārcis Kuplais (čello)
 • Egils Sefers (klarnete)
 • Rūdolfs Ozoliņš (klavieres)

Bez tam, deviņi latviešu mūziķi KREMERata Baltica ansamblī no Fonda saņēma kā atbalstu kopā $6,000.

Pabalsti

2002. gadā TILTS piešķīra finansiālu atbalstu sekojošiem projektiem:

 • Starptautiskajai latviešu jauno mūziķu nometnei $1,000. Nometne notika Ogrē šī gada jūlijā.
 • Mārai Pelēcei $1,251.51 video filmas projektam „Ko nozīmē būt latvietim.”
 • Māksliniekam Kristapam Gulbim $200 (atbalsts piešķirts pamatojoties uz ANO vēstniecības aicinājumu TILTAM).
 • Igauņu-latviešu vārdnīcas sagatavošanai $1,000 (atbalsts piešķirts atsaucoties uz ANO vēstniecības aicinājumu).

Atzinība

Priecājamies, ka pagājušā gadā uz TILTA iniciatīvas pamata Triju Zvaigžņu ordeņa dome piešķīra dzejniecei Ritai Gālei Uibo, TILTA valdes loceklei, Triju Zvaigzņu ordeni par izcilu kulturālo un sabiedrisko darbu latviešu tautas un Latvijas labā.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.