2016. gada pārskats
2017. gada aprīlī

Ģirts Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2016. gadā un par iecerēm šim un nākamajam gadam.

Viens no ķēpīgākajiem turneju rīkošanas darbiem ir aktieŗu ASV iebraukšanas vīzu pieprasīšana — jāpilda gaŗas anketas, jāsavāc atbalsta dokumenti un neziņā jāgaida mēnešiem ilgi uz atbildi. Līdz šim mums vienmēr šis process ir laimīgi beidzies, lai gan pirms gada pēdējos braukšanas papīrus aktieŗi saņēma minūtes pirms lidmašīnas atiešanas. Šogad beigas nebija tik laimīgas, un nākošajās lapaspusēs teātŗa turnejas apraksta vietā ir mūsu bēdu stāsts par turnejas atsaukšanu.

Atvainojamies visiem izrāžu rīkotājiem par veltām pūlēm, sagādājot telpas un rūpējoties par izrādes "Kauja četrās sienās"  izziņošanu, kā arī tautiešiem 14 latviešu centros, kas bija sagatavojušies skatīties laikmetīgu komēdiju. Sevišķi izprašanu lūdzam no Liepājas aktieŗiem, kam velti bija jāmaina darba pienākumi un dzīves kārtība, lai pavadītu mēnesi Amerikas turnejā. TILTAM, dabīgi, šāda noraidīšana saistās ar izdevumiem.

Tagad izrādās, ka TILTA turnejas aktieŗi nebija vienīgie, kam ASV "Homeland Security" departaments noliedza iebraukšanas vīzas. Uz līdzīga pamata tika noraidīti  arī Nacionālā teātŗa aktieŗi, kam bija paredzēts uzstāties 2017. gada vasarā Baltimorā ar Eliota Heiza lugu "Ceļā uz mājām" dziesmu svētku programmā. (Labojums: pēdējās ziņas ir, ka  "Ceļā uz mājām" aktieŗi tomēr ir saņēmuši iebraukšanas vīzas un izrādes dziesmu svētkos notiks.) A. Padega raksts par TILTA turnejas noraidīšanu tika publicēts vairākos latviešu diasporas preses izdevumos, un pašlaik, sakarā ar dziesmu svētku izrādes izjukšanu, abu lugu aktieŗu noraidīšana tiek iztirzāta Latvijas presē. Lasītāju komentāros visur spēcīgi izskan doma, ka ir kļūda pieprasīt oficiālu aktieŗu iebraukšanas atļauju; aktieŗiem vajag iebraukt kā tūristiem, ignorējot oficiālās prasības.

Vienmēr ir kārdinājums ļaut teātŗa turnejas aktieŗiem iebraukt Amerikā ar parastajām tūristu vīzām, kuŗas ir daudz vieglāk saņemt. Bet mūsu nostāja ir, ka TILTS nevar uzņemties tādu risku ar profesionāliem aktieŗiem, kas iebrauc ASV, lai piedalītos avīzēs izreklāmētā teātŗa turnejā. Ja tiek atklātas nepatiesas deklarācijas, nepatikšanas var būt aktieŗiem, un TILTAM tas var radīt nopietnus šķēršļus turpmāko turneju rīkošanā. Pirms vairākiem gadiem diviem aktieŗiem bija jau piešķirta iebraukšanas atļauja TILTA rīkotai turnejai ASV rietumu krastā, bet viens no viņiem, ceļā uz Kaliforniju, ieradās Mineapolē pirms bija saņēmis uz rokas attiecīgos papīrus. Imigrācijas iestāde pēc nopratināšanas viņam neļāva doties tālāk uz Kaliforniju un tūlīt aizsūtīja atpakaļ uz Eiropu. TILTA turneja bija jāatsauc.

Paldies par Jūsu līdzšinējo atbalstu TILTAM, un lūdzam Jūs arī turpmāk atbalstīt TILTA darbu, veicinot latviešu kultūras un identitātes pastāvēšanu kā svešumā tā Latvijā.

Ģirts ZeidenbergsAndris Padegs
TILTA valdes priekšsēdisTILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Marcis Voldiņš

Teātris

Četrpadsmit latviešu centri Ziemeļamerikā, sākot ar Toronto, 2016. gada septembrī sagaidīja TILTA rīkotu teātŗa turneju ar lugu "Kauja četrās sienās". Turneja diemžēl bija jāatsauc. Te īsumā ir apraksts par procesu, kas jāizpilda, lai saņemtu atļauju turnejas rīkošanai, kā arī iemesls, kāpēc šī teātŗa turneja tika noraidīta.

Daži fakti par TILTU

 • 1960-os, 1970-os un 1980-os gados biedrība darbojās galvenokārt Pokipsijas un Ņujorkas pilsētas apkārtnē: organizēja sarīkojumus un aktīvi piedalījās Latvijas interešu aizstāvēšanā (18. novembŗa atzīmē-šana, demonstrācijas Pokipsijā un Ņujorkā, radio programmu sagatavošana un nolasīšana par Latviju, izstādes par Latviju).
 • Atmodas laikā TILTS (vairāk dažu TILTA darbinieku personīgā plāksnē) bija viena no pirmajām trimdas organizācijām, kas uzsāka kontaktus ar Latviju (Ave Sol koncerta sarīkošana, Imanta.Ziedoņa uz-ņemšana, piedalīšanās Ganenokas konferencē kopā ar sabiedriskiem darbiniekiem no Latvijas).
 • 1990. gadu sākumā TILTS aktīvi atbalstīja centienus Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras fondu un sniedzot materiālu atbalstu (nosūtīja presi Kultūras fondam, savāca un nosūtīja trīs konteinerus ar grāmatām un žurnāliem).
 • Savā darbības mūžā TILTS ir sarīkojis ap 300 kultūras sarīkojumu vai turneju, to starpā trīs Rīgas Doma zēnu koŗa turnejas un Austrālijas Saules jostas sarīkojumus.
 • Pašlaik TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas un citu mākslinieku turnejas Amerikā, ieskaitot klasisko mūziku, etnogrāfisko mūziku, teātrus un priekšlasījumus

"Kauja četrās sienās" ir Astras Moores tulkota vācu autora Mārtiņa Valzera komēdija Māras teātŗa iestudējumā ar diviem Liepājas aktieŗiem Daci Makovsku un Leonu Leščinski un režisori Māru Ķimeli. Luga ir par sadzīves problēmām starp vīru un sievu, kas pēc 20 kopā nodzīvotiem gadiem beidzot ir spiesti analizēt un runāt, kas viņiem ir kopējs. Marcis Voldiņš bija izvelējies šo lugu, jo par to bija labas atsauksmes Latvijas presē, un tā būtu bijusi piemērota kā jauniem tā veciem. Luga bija sevišķi izdevīga Amerikas turnejai, jo bija tikai divi aktieŗi ar nedaudz rekvizītu.

Lai saņemtu ASV iebraukšanas vīzas teātŗa izrāžu aktieŗiem, vispirms nepieciešama piekrišana no Amerikas aktieŗu arodbiedrības, ka ārzemju aktieŗu uzstāšanās izrādēs neatņems darba iespējas vietējiem. Marta beigās saņēmām vēstuli no Actors' Equity Association ar paziņojumu, ka arodbiedrībai nav nekas pretī pret šo turneju un tā saprot, ka šo aktieŗu uzstāšanās ir tipiski latviska ("indigenous to Latvia and is, in fact, culturally unique"). Arodbiedrība vēstulē ieteica izsniegt aktieŗiem iebraukšanas vīzas.

Nākošais solis ir iesniegt I-129 petīciju "Homeland Security" departamenta "US Citizenship and Immigration Services" nodaļā, lai piešķiŗ P-3 vīzas aktieŗu iebraukšanai. Petīcija ir desmitiem lapaspušu gaŗa un prasa visādus sīkumus par katru izrādi, rīkotājiem un aktieŗiem. 2016. gada aprīļa sākumā TILTS iesniedza anketu kopā ar kopiju no formāla līguma starp TILTU un aktieŗiem un citas deklarācijas, un vēlāk papildināja iesniegumu ar atbalsta vēstulēm no ALA, PBLA un Latvijas vēstnieka Andŗa Razāna. Pievienojām arī angļu valodā tulkotas lugas recenzijas no Latvijas preses un Norvēģijas Latviešu biedrības, kas arī bija izrādījusi lugu. Iesniegumam ir jāpievieno $325 pakalpojuma maksa, bet, kad jūnijā vēl nebija atbildes, iesniedzām "premium processing" lūgumu ar papildu $1,225 samaksu. Uz šo "ātro" pieprasījumu atbildei ir jābūt divu nedēļu laikā, un 22. jūlijā Vermontas centrs atbildēja: lūgums ir noraidīts, jo TILTS nav pierādījis, ka teātŗa izrāde ir kultūrāli unikāla ("culturally unique"). Kaut arī visas atbalsta vēstules uzsvēra teātŗa kultūrālo unikālitāti, tā esot moderna vācu rakstnieka luga, kuŗas pamatā nav tradicionālās latviešu kultūras vērtības.

Iesniedzām apelāciju un skaidrojām, ka mūsu galvenais mērķis ir dot iespēju tautiešiem skatīt izrādi labā latviešu valodā ar Latvijas aktieŗiem. Valoda ir tā, kas dod lugai kultūrālo unikālitāti. Mēs bieži rīkojam teātŗa izrādes, kuŗu pamatā ir senās tradicionālās latviskās kultūras vērtības, bet šoreiz izvēlējāmies modernu lugu, jo tā var būt nozīmīgāka latviskuma uzturēšanā, sevišķi jauniešu starpā; tā parāda, ka latviešu valoda nesaistās tikai ar senseniem laikiem, bet ir dzīva un var būt daļa no ikdienas. Šīs lugas tema ir universāla, un rakstnieka tautība nav svarīga. Parādot ikdienas sadzīves notikumus labā latviešu valodā, latviešu valoda jauniešiem pieņem citu nozīmi.

Šī skaidrošanās neko nepalīdzēja, un lūgumu atkal noraidīja. Nepalīdzēja arī vēstule no jaunā Latvijas vēstnieka Vašingtonā Andŗa Teikmaņa. Tad mūsu lūguma atbalstīšanā iesaistījās Mičiganas kongresmens Rep. Michael Bishop (Judiciary Committee), bet arī bez panākumiem.

Tā nu rūpīgie birokrati Amerikas "Homeland Security" departamentā ir pasargājuši 14 latviešu centrus no Latvijas teātŗa ansambļa, kas būtu izrādījis vācu rakstnieka komēdiju.

Dace Aperāne

Klasiskā mūzika

Filadelfijas apvienotais koris un kamermūziķi, ar diriģenti Guntu Plostnieci un komponistu Ēriku Ešenvaldu (vidū ar puķēm). Foto: Nikolai Murphy

Izcilā latviešu komponista Ērika Ešenvalda lekciju turneja “Mana mūzikas pasaule — vārdos un skaņās” notika no 15. līdz 23. oktobrim un iekļāva Klīvlandi, Mineapoli, Filadelfiju, Bostonu un Ņujorku. Viņa saistošās audiovizuālās lekcijas iepazīstināja klausītājus ar viņa lielās formas skaņdarbiem. Komponists īpaši pievērsa uzmanību savai “Ziemeļu gaismas” simfonijai, kuŗas pamatā bija viņa organizētā ekspedīcija uz polārā loka zemēm. Šo ekspedīciju TILTS bija financiāli atbalstījis.

Ērika Ešenvalda lekcijas papildināja koŗi, kas dziedāja viņa komponētās dziesmas. Ņujorkā un Klīvlandē uzstājās Ņujorkas latviešu koris, Mineapoles un Bostonas jauktiem koŗiem pievienojās latviešu skolas bērni un jaunieši, kamēr Filadelfijā, diriģenta Gunta Plostniece apvienoja trīs koŗus — latviešu koristus no Filadelfijas baptistu un luterāņu draudzēm, kā arī amerikāņu koristus no Vestminsteres Koŗa koledžas un Springfīldas vidusskolas izlases koŗa.

THEIA trio, no kreisās: D. Dickson, Aija Rēķe, Han Nah Son

Visi sarīkojumi bija ļoti labi apmeklēti ar caurmēra 75 klausītājiem katrā koncertā, izņemot Klīvlandi, kur bija 125 klausītāji, to vidū arī igauņi, lietuvieši un čechi. Turneja bija iekļauta Latvijas simtgades norises programmā ASV. Atsauksmes par Ērika Ešenvalda lekciju un viņa koŗmūziku bija sajūsmas pilnas un palīdzēja rast arī sajūsmu par gaidāmajiem Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem Baltimorā šo vasaru.

Turneju rīkoja Dace Aperāne sadarbībā ar augšminētajiem latviešu centriem, kā arī ar Ērika Ešenvalda nošu izdevniecību Anglijā. ALA financiāli atbalstīja šo turneju.

THEIA klavieŗu trio koncerti notika Klīvlandē 2016. gada 16. aprīlī un Mineapolē 17. aprīlī ar Jāņa Mediņa, Jēkaba Mediņa, Daces Aperānes, A. Pjacolas un P. Čaikovska skaņdarbiem. Trio mūziķi: Aija Rēķe — vijole,  Daniel Dickson — čells, Han Nah Son – klavieres.

Abi koncerti izpelnījās sajūsmu no klausītājiem. "Liels paldies par THEIA trio koncerta izkārtošanu. Vakar mēs to ļoti baudījām. Tas bija tiešām izcils koncerts!" – Maija Grendze, Klīvlandē. "Koncerts bija iepriecinošs ne tikai man, bet, runājot ar citiem koncerta apmeklētājiem, tāds tas ir bijis arī pārējiem. Ar pilnu sajūsmu atstāju koncertu. Ceru arī nākotnē atkal dzirdēt THEIA." – Andrejs Vāpe (Svētrīta zvani, 2016. g. maijs).

Koncertu turneju organizēja Dace Aperāne sadarbībā ar Klīvlandes latviešu koncertapvienību un Minesotas latviešu koncertapvienību.

Etnografiskā mūzika

mūzikas grupas IĻĢI turneja notika no 12. līdz 20. novembrim un iekļāva sešus latviešu centrus: Ņujorku, Bostonu, Klīvlandi, Toronto, Filadelfiju un Priedaini. Visās vietās, izņemot Klīvlandi, koncerti bija daļa no valsts svētku sarīkojuma.

Iļģu ansamblis, no kreisās: Māris Muktupāvels, Mārtiņš Linde, Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks un Egons Kronbergs (foto: K.Kalns)

Iļģi ir Latvijas postfolkloras kustības aizsācēji. Viņi savu darbību uzsāka 1981. gadā, apmeklējot vēl dzīvos teicējus Latvijā un mācoties dziesmas un tradicionālo instrumentu spēli. Kopš paša sākuma viņi uzskata sevi ne tikai kā folkloristus, bet vairāk kā jaunradi alkstošus mūziķus. Piecu mūziķu ansamblis, kas eksistē jau 35 gadus, ir mācējis pasniegt senās skaņas un melodijas jaunā ietērpā un tagad ir viens no pazīstamākajiem folkloras ansambļiem Latvijā. Visiem ir skaistas, skanīgas balsis un visi spēlē vienu vai vairākus instrumentus: vijoli, akordeonu, kokli, ģitāru, mandolīnu, dūdas vai dažādas bungas.

Daudzu gadu gaŗumā mūziķi godam nesuši Latvijas vārdu pasaulē ar koncertiem un ierakstiem, par kuŗiem saņemtas piecas Gada balvas par vislabāko tautas mūzikas albumu. Grupas centrā ir vijolniece, brīnišķīgas un neparastas balss īpašniece Ilga Reizniece, kas par darbu latviešu folkloras izplatīšanā un populārizēšanā ir saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni un Lielo folkloras balvu. Grupā vēl piedalās Māris Muktupāvels — dziedātājs, koklētājs, dūdinieks, un akordeonists, Gatis Gaujenieks — dziedātājs un basģitārists, Egons Kronbergs - ģitārists un Mārtiņš Linde — sitaminstrumentālists.

Mūziķi guva ļoti lielu atzinību visos koncertos. Grupa uzstājās ar dziesmām no sava plašā repertuāra, kā arī no jaunā albuma “Tur kur mīti”. Grupas vadītāja Ilga Reizniece ievadīja katru mūzikālo skaņdarbu ar dzīviem un interesantiem komentāriem, tā padarot klausīšanos daudz tīkamāku un emocionāli piesātinātu. Vairākās vietās koncertos piedalījās arī bērni no vietējās latviešu skolas.

Visi koncerti bija ļoti labi apmeklēti, un par koncertiem bija ļoti labas atsauksmes. Kopā turnejā bija ap 1100 klausītāju, un Ņujorkā bija neparasti daudz — 325. Turneju financiāli atbalstīja Latviešu Fonds ar $3,600 dalībnieku balsojumā piešķirtu pabalstu un Kultūras ministrija (caur PBLA) ar 5,000 eiro piešķīrumu.  TILTS sedza $1,750 iztrūkumu.

Turneju noorganizēja Benita Jaundāldere.

Laima Jansone

Kokles virtuoze, Laima Jansone, atgriezās Ziemeļamerikā un, atkal TILTA izkārtojumā, 2016. gada oktobrī uzstājās sešos latviešu centros, šoreiz Amerikas rietumu pusē:  Linkolnā. Denverā, Sietlā, Portlandē, Sanfrancisko un Losandželosā. Publikas un kritiķu atsauksmes — tikpat jūsmīgas un patiesa apbrīna pilnas kā gadu iepriekš viņas Austrumkrasta turnejā:  “Laimas rokās kokle skan kā jauns, vēl nedzirdēts instruments. Laima kokli spēlē ar tādu enerģiju, ka stīgām ir kārtīgi jāturas līdzi viņas pirkstu ātrumam.”  “Pārsteidza, ka to visu spēj viens mūziķis.  Skanējums vairāk atgādināja ansambļa izpildījumu, jo tik bagāta bija atskaņotā mūzika.”  “Jau ar pirmajām skaņām sapratām, ka šajā koncertā nebūs kokles mūzika tās tradicionālajā izpratnē.”  Kā pērn, viņa spēlēja  tautasdziesmu aranžējumus, kā arī pašas kompozīcijas un apbrīnojami izteiksmīgas “stāstošas”  improvizācijas. “Vienreizēji.”  “Nedzirdēti.” “Apdvēseļots instruments, apdvēseļota spēlētāja.”

Bez šiem koncertiem latviešu publikai latviešu namos, Laimai bija izdevība populārizēt Latvijas vārdu, tās folkloru un mūzikālo kultūru plašāk — amerikāņu studentiem.   Vašingtonas universitātē viņa uzrunāja 150 kursa “Ievads skandināvu kultūrā” studentus, kā arī tikās ar šīs universitātes Baltijas studiju programmas latviešu, lietuviešu un igauņu valodas studentiem; Losandželosā — ar Kalifornijas Mākslas un mūzikas institūta (California Institute of the Arts) vokālās katedras studentiem.   Abās augstskolās Laima savu stāstījumu iesāka ar vispārēju informāciju par Latviju, tās iedzīvotājiem un atgūto neatkarību, bet tad pārgāja uz latviskām tradicijām un parašām (apdziedāšanu, ķekatošanu, līgošanu), šajā sakarā aprakstot “kokļu renesansi” un īpaši uzsveŗot Latvijas koŗu un dziesmu svētku tradīcijas un arī mūzikālās audzināšanas sistēmu Latvijā, kas ir tik svarīgs faktors Latvijas augstai mūzikālai kultūrai, ka Latviju šodien dažkārt dēvē par “mūzikas lielvalsti”.  Studentus ļoti iespaidojuši Dziesmu svētku desmittūkstošbalsīgā kopkoŗa skati.

Jāpiemin vēl viens turnejas panākums — viens otrs “mazāks” latviešu centrs, kuŗš pēdējos gados juties atstāts un aizmirsts, jo sen tur neesot dzirdēti Latvijas mākslinieki, varēja šoreiz priecāties. “Beidzot un paldies!”

Latviešu Fonds atbalstīja turneju ar $2,000 piešķīrumu, un Kultūras ministrija caur PBLA piešķīra $2,265, tā kā TILTAM pie kopējā $15,855 budžeta bija jāpiemaksā tikai $90. Šajā budžetā, kā parasti, ir ieskaitīti tikai kopējie izdevumi kā transports, vīzas un honorārs, bet ne lokālo koncertu rīkošana.

Referāts

Kopā ar Laimas Jansones koncertiem Rietumkrastā, kā arī Bostonā pirms tam, notika “Kokneses fonda” valdes priekšsēdes Valdas Auziņas priekšlasījumi par Likteņdārza projektu. Likteņdārzs ir pussala Daugavā pie Kokneses, kas, kopš 2008. gada, tiek izveidots kā dāvana Latvijai un nākamajām paaudzēm, lai stāstītu par Latvijas likteni pagājušajā gadsimtā — ko esam zaudējuši, Latvijā ienākot svešām varām un latviešiem lopu vagonos nonākot Sibirijā un bēgļu kuģos izklīstot pasaulē, un arī, cik stipri esam bijuši, spējot izdzīvot un saglabāt savu valsti.

Likteņdārza īstenošanu vada bezpeļņas organizācija „Kokneses fonds”, ko dibinājuši 14 ievērojami cilvēki — Vilis un Marta Vītoli, kas lielu daļu sava mūža pavadījuši trimdā, vēsturnieks Ainārs Bambals, scenografs Andris Freibergs, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, Dr.h.c. Valdis Lokenbahs, demografs Ilmārs Mežs, Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, AS „RB Rail” valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore Baiba Rubesa, kuŗa arī ir atgriezusies uz dzīvi Latvijā, profesors Jānis Stradiņš, vēsturniece Rudīte Vīksne, dzejniece Māra Zālīte un Kokneses pašvaldība.

Informējot klausītājus par Likteņdārza idejas rašanos un līdzšinējo attīstību, Valda Auziņa uzsvēra: “Mūsu vecāki un vecvecāki uzcēla Brīvības pieminekli, kas ir akmenī cirsta mīlestība pret tēvzemi un brīvību. Tagad mums ir iespēja kopīgi veidot dārzu, kas simbolizē nemitīgu Latvijas atjaunotni un izaugsmi. Likteņdārzs iecerēts kā visas Latvijas tautas dāvana Latvijai tās simtgadē.” Konkrēti, “līdz 2018. gadam Likteņdārzā plānots pabeigt daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, t.s. Virtuālo piemiņas ēku, kuŗā paredzēts atspoguļot Latvijas 20. gadsimtā zudušo cilvēku vārdus, amfiteātri un Lielo kalnu, no kuŗa pavērsies skats uz Daugavu un Likteņdārzu.” 

Visam tam vajadzīgi līdzekļi, un Auziņa paskaidroja dažādos veidus, kā ikkatrs latvietis, vienalga kuŗā pasaules malā dzīvodams, var pielikt savu roku šim projektam. Klausītāji bija ļoti atsaucīgi. Kā raksta sietlietis Juris Beitlers, “Ja kāds vēl nav atbalstījis šo pasākumu, tad tagad ir pēdējais laiks. Cik tas būtu jauki aizbraukt uz Likteņdārzu un zināt, ka daļa no tava likteņa ir tur ielikta, iemūrēta un ierakstīta!”

Valdas Auziņas referātus izkārtoja Ģirts Zeidenbergs.

Laila Robiņa

Izcilo jauno talantu fonds

Izcilo jauno talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Annas Ķepes līdzdalību, 2016. gadā piešķīra sekojošos atbalstus:

 • $1,000 — Evita Pehlaka, soprāns. Viņa piedalījās 2016. g. pavasarī Gertrude Opera Young Artists studiju programmā, Melburnā, Austrālijā.
 • $1,000 — Daniela Lūsis-Grīnbberga, soprāns. Viņa piedalījās 2016. g. vasarā Miami Music Festival studiju programmā, Floridā, ASV, kā arī UTAH Vocal Arts Academy 2016 Principal Artist programmā.

TILTS izsaka sevišķu pateicību par šī gada dāsnajiem ziedojumiem Izcilo jauno talantu fondam:

 • Stanley Gilbert —  $300
 • Jānis un Daina Lucs — $1,000

Fonda pašreizējā bilance ir $2,755.00. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt.14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķiŗ, nāk no ziedojumiem tieši šim fondam.

Mūzikas nometnes fonds

Mūzikas nometnes fonds atbalsta Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus, kas notiek Latvijā katru otro gadu. Pēdējie meistarkursi notika 2016. gadā Siguldas mākslu skolā Baltais flīģelis, un TILTS piešķīra šiem kursiem $8,000.00 no Mūzikas nometnes fonda.

TILTS izsaka sevišķu pateicību par šī gada dāsno ziedojumu Mūzikas nometnes fondam:

 • Anita Kupriss un Richard Douglas — $2,500

Mūzikas nometnes fondu vada Dace Aperāne, sadarbojoties ar Andu Sūnu Cook un Guntu Sembu. Pašreizējā bilance ir $500. Ziedojumi Mūzikas nometnes fondam ir nosūtāmi TILTA kasieriem ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Vēstures projektu fonds

Pašreiz Vēstures projektu fondam nav jaunu projektu, un kases bilance ir $0.

Informācijas projektu fonds

Lai palīdzētu atspēkot Krievijas negātīvo polītisko propagandu Latvijas informācijas telpā, TILTS 2015. gada pilnsapulcē nodibināja „Informācijas izplatīšanas” projektu, kuŗa mērķis ir sameklēt un izsūtīt valsts vadošiem cilvēkiem un medijiem Latvijā rakstus par Latvijai potenciāli svarīgiem notikumiem un viedokļiem no pieredzējušu cittautiešu žurnālistu, analītiķu un autoru uztveres un analīzes.

Projekta vajadzībām TILTS abonē The Financial Times, The Economist, Stratfor Global Intelligence, Foreign Affairs, žurnālu Ir, kā arī PBLA Ziņu Apskatu.  Ar vairākiem palīgiem tiek aplūkoti arī The New York Times, Wallstreet Journal, The Washington Post, Time (ASV), The Times (UK), The Guardian, Reuters, Kanadas prese, Businessweek, vairākas domnīcas un citi avoti.

Informācija tika izsūtīta ar e-pastu, lietojot vairākus adrešu sarakstus. "Īsajā" sarakstā, kur ir ap 200 adrešu, ir daļa Latvijas valdības, daži cilvēki Aizsardzības un Ārlietu ministrijā, daži Saeimas deputāti, Latvijas Avīze, portāli Delfi un medusa.oi (kuŗiem ir krievu valodas redakcijas), dažas nevalstiskas organizācijas, latviešu prese ārpus Latvijas, daži PBLA, ALA un TILTA darbinieki. Šis saraksts saņem nozīmīgākos rietumu pasaules komentātoru rakstus un līdzīga veida informāciju pāris reizes nedēļā. "Vidējā" sarakstā, kur ir ap 900 adrešu, ieskaitot ap 400 no valdības struktūrām, informācija tiek izsūtīta retāk. Saņēmēji šajos divos sarakstos ziņo par savas adreses maiņu; arī citas reakcijas norāda, ka informācija tiek novērtēta. Šad un tad informācija tiek izsūtīta arī plašāk, bet tas notiek retāk, jo prasa lielu darba spēku.

Adrešu saraksta uzturēšanā kopš projekta uzsākšanas ir ieguldīts vairāk nekā tūkstoš stundu, jo pēc katras plašākas izsūtīšanas nāk atpakaļ nederīgas adreses, un pa retam kāds lūdz to no saraksta izņemt.  Daudz laika patērē arī saraksta papildināšana.

Ar šo projektu saistās arī līdzekļu vākšana, lai segtu publikāciju abonēšanas, tulkošanas un autortiesību iegūšanas izdevumus. Ziedojumi ir nosūtāmi TILTA kasierim ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

2016. gada izdevumi par periodikas abonēšanu bija $560; kasē pašlaik ir $1,540. Projektu vada Ģirts Zeidenbergs un Andris Padegs.

Pabalsti

2016. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $2,000.00:

 • $500.00 — Dzintras Erlihas un Ilonas Meijas CD projektam No klasikas līdz mūsdienām.
 • $500.00 — Jauno profesionālo mūziķu simfoniskajam orķestrim Chelsea Symphony, lai atbalstītu Pēteŗa Vaska kompozīcijas "English Horn Concerto" pirmatskaņojumu Ņujorkā.
 • $1,000.00 — Ziedojums XIV Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Baltimorā 2017. gadā. Par šo ziedojumu Dziesmu Svētku Vadonī būs lapaspuse par TILTU.

Citi 2016. gada notikumi

 • 2016. gada beigās caur TILTU ALA’ā bija iestājušies 72 biedri, ieskaitot 6 dzintara biedrus, 8 zelta mūža biedrus un 55 mūža biedrus.
 • Ints Dzelzgalvis bija TILTA delegāts ALAs 2016. gada kongresā Losandželosā.
 • Dace Aperāne, Baiba Pinne un Ārija Kats pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • 2016. gada 9. aprīlī Filadelfijas Brīvo Latvju biedrības namā Filadelfijā notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 45 locekļus. Amatu sadalījums palika tas pats.
 • Divos sūtījumos 2016. gadā TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai bibliotēkai no tautiešiem savāktās 277 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 4,893 kg. Grāmatas un periodika domātas tālāk izdalīšanai skolām un bibliotēkām (Andris Padegs).

Nākošo gadu iecerējumi

Pēc gada būs Latvijas simtgades atzīmēšana, un ar to saistīsies sevišķas svinības, kā arī Kultūras ministrijas financiāls pabalsts sarīkojumiem. Rēķinoties ar nozīmīgu financiālu pabalstu, sākām plānot Aspazijas "Vaidelotes" turneju Valmieras teātŗa izpildījumā ar palielu aktieŗu skaitu. Bet pašlaik TILTAM nekādi papildu līdzekļi nav pieejami, un nekādi speciāli simtgades sarīkojumi nav paredzēti. Kad TILTA turneja ir izplānota un sarunāta, sarīkojumi tiek izziņoti TILTA mājas lapā www.tilts.org, kā arī laikrakstos "LAIKS", "LATVIJA AMERIKĀ" un elektroniskajā Austrālijas laikrakstā "LATVIETIS".

Pašlaik TILTS strādā pie sekojošo turneju īstenošanas:

 • Valmieras Drāmas teātŗa turneja ar H. Gulbja "Medību pils" J. Znotiņa režijā notiks 2017. gada rudenī ar sekojošām izrādēm: Vašingtona (8. sept.), Ņujorka (9. sept.), Priedaine (10. sept.), Bostona (13. sept.), Toronto (15. sept.), Klīvlande (16. sept.), Detroita (17. sept.), Kalamazū (20. sept.), Čikāga (?), Mineapole (24. sept.), Portlande (24. sept.), Sietla (27. sept.), Sanfrancisko (30. sept.), Losandželosa (1. okt.),
 • Ivara Cinkusa etnografiskā ansambļa Trio turneja ar Cinkusu, Šmiti un Rancāni tiek plānota 2017. gada novembrim Ņujorkā, Bostonā, Klīvlandē, Toronto, St.Petersburgā, Priedainē un vēl iespējamās trīs vietās ASV vidienē.
 • Pianista Andreja Osokina un dziedātājas Katrīnas Gupalo turneja ir iecerēta 2018. gada maijā; iespējamās vietas: Klīvlande, Mineapole, Sanfrancisko, Bostona, Vašingtona.
 • Rīgas saksofonu kvarteta turneja Arta Sīmaņa vadībā ir iespējama 2019. gada aprīlī ASV austrumu krastā un vidienē.

Finanču pārskats

2016.g. pārskats

TILTS ir sevišķi pateicīgs mūsu dāsnajiem ziedotājiem, kas katrs ir devis $1,000 vai vairāk TILTA vispārējai kasei vai speciālajiem projektu fondiem:

 • Edgars Bērziņš
 • Anita Kupriss un Richard Douglas
 • Jānis un Daina Lucs

Vai Jums ir Testaments?

Nāk prātā gadījums pirms vairākiem gadiem, kad viens ārsts, kas darbojās TILTA valdē, pēkšņi nomira. Viņam nebija piederīgo un nebija arī testamenta. Visas personīgās mantas, ieskaitot latviešu grāmatas, tika izmestas atkritumos, un viņa māja un bankas konti pārgāja Ņujorkas štata īpašumā.

Dzīvs būdams, viņš atbalstīja latviešu organizācijas un latviskos centienus, bet viņa iespējami lielākais financiālais atbalsts, kas varēja būt pēc viņa nāves ar viņa testamentu, netika izmantots.

Ja Jums nav piederīgo, sagatavojiet testamentu un apsveriet iespēju atstāt savu mantu kādai latviešu organizācijai.

Juris Baidiņš

Biedra karte

TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no jūsu ziedojumiem. Pēdējos gados sarukušās publikas un pieaugošo izdevumu dēļ turnejas pašas sevi vairs nevar financēt, un TILTAM vienmēr ir jāpiemaksā. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15! Jau daudzus gadus biedra naudu neesam paaugstinājuši, lai tā nebūtu par šķērsli kļūt par TILTA biedru tiem, kam līdzekļi ierobežoti. Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV (biedrzinis / kasieris): Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE  19803
 • Kanadā (Kanadas dolaros): Anita Liepiņa, Box 21131 RPO Orangeville Mall, Orangeville, ON L9W 4S7 Canada

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

2016. gadā TILTS saņēma biedra maksās un vispārējos ziedojumos $15,322 no 342 biedriem; caurmēra ziedojums bija nepilni $45 no biedra.

Cik lietderīga ir TILTS darbība?

Dažām populārām amerikāņu labdarības organizācijām lielākā daļa no saziedotās naudas aiziet naudas vākšanai un administrācijai, maksājot lielas algas organizācijas vadītājiem; organizācija ir uzskatāma par lietderīgu, ja vairāk par 80 — 90% no naudas tiek izlietota organizācijas labdarības mērķiem un 10 — 20% administrācijai un naudas vākšanai.

TILTA finanšu pārskats dod ieskatu TILTA darbības lietderībā: TILTS 2016. gadā ieņēma $52,767; šī ir summa, kas gāja caur TILTA kasi. Bet daļa no turneju financēm neiet cauri TILTA kasei — pēc iepriekšējas norunas, izrāžu rīkotāji samaksā daļu no honorāriem un ceļa izdevumiem tieši māksliniekiem. Šī summa 2016. gadā bija apmēram $35,000, kas arī ir uzskatāma par turneju ienākumiem. Kopējie ienākumi 2016. gadā tad bija $87,767, no kuŗiem $5,574 tika izdoti administrācijai un ziedojumu vākšanai, kas ir 6.3%.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” — viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieŗiem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finances; komisijā sastāv:
  • Pēteris Āns
  • Jānis Bebris
  • Kaspars Krēsliņš

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS valde

TILTA valdē 2016. gada 9. aprīlī ievēlēja 45 personas: 36 ASV, 7 Latvijā, 2 Kanādā

Mārtiņš Andersons

Dace Štauvere Aperāne

Gundars Aperāns

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Pauls Berkolds

Edgars Bērziņš

Valdis Bērziņš

Jānis Cigusis

Anda Cook

Edgars Dāle

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis

Astrīda Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere

Līga Jēkabsone

Tija Kārkle

Lauma Upelniece Katis

Ārija Kats

Anna Ķepe

Brigita Klauss

Daila Krastiņa

Laris Krēsliņš

Matīss Kukainis

Anita Liepiņa

Maija Medne

Jānis Melgalvis

Ilmārs Mežs

Andris Padegs

Ilze Pētersone

Baiba Pinne

Zinta Pone

Ināra Reinis

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa

Gunta Puzule Semba

Laimonis Siliņš

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students

Ivars Timbers

Normunds Vīksne

Marcis Voldiņš

Ģirts Zeidenbergs

Astra Pētersone Zemzare

TŠo gada pārskatu latviešu un angļu valodās sagatavojuši Valdis Bašēns un Andris Padegs.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.