2011. gada pārskats
2012. g. aprīlī

Ģirts
Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2011. gadā un par 2012. un 2013. gada iecerēm.

Kopš organizācijas dibināšanas 1969. gadā esam nemitīgi strādājuši, lai palīdzētu Ziemeļamerikā dzīvojošiem tautiešiem uzturēt latvisko vidi - dot iespēju redzēt latviešu teātŗa uzvedumus, dzirdēt latviešu mūziķu priekšnesumus un tikties sarīkojumos ar citiem tautiešiem. Gadu gaitā esam kļuvuši par galveno organizāciju, kas rīko teātru un koncertu turnejas.

Kopš atmodas laika mūsu skats ir vērsies uz Latviju – sākumā tas bija finansiāls atbalsts, lai palīdzētu latviskiem centieniem augt un veidoties (avīžu drukāšanas preses dāvāšana Imanta Ziedoņa vadītajam Kultūras fondam, ap 60,000 grāmatu savākšana un nosūtīšana, atbalsts skolām utt); pēdējos gados esam palīdzējuši jauniem izciliem māksliniekiem izkopt savus talantus ārzemēs un esam atbalstījuši kultūrvēsturisku grāmatu izdošanu. Tas ir bijis iespējams ar jūsu finansiālo un morālo atbalstu, un par to izsakām jums sirsnīgu paldies.

Kopš atmodas laika Latvija ir bijusi arī mūsu galvenais kulturālo uzvedumu avots, un pēdējos gados gandrīz visas teātru un koncertu turnejas ir bijušas ar Latvijas māksliniekiem. No sākuma bija daudz ansambļu, kas gribēja doties Amerikas turnejā, un šejienes tautieši bija ieinteresēti viņu uzvedumos un gatavi dot viņiem naktsmājas. Turnejas sarīkošana neradīja finansiālas grūtības.

Pēdējos gados situācija ir stingri mainījusies - izrāžu apmeklētāju ir stingri mazāk un izdevumi ar Latvijas māksliniekiem visu laiku pieaug. Rezultāts ir tas, ka turnejai ar četriem vai pieciem dalībniekiem bieži ir $5,000 un lielāks iztrūkums. Ar šādu iztrūkumu jārēķinās, ieskaitot turnejā 10 –12 lielākos latviešu centrus Ziemeļamerikā. Ja turnejā ir vairāk dalībnieku vai iekļauj arī mazākus centrus, iztrūkums ir vēl lielāks.

Iztrūkumu mēģinām segt ar ALA’s vai Latviešu Fonda atbalstu, bet vienmēr rēķināmies, ka TILTAM pašam arī ir būs jāpiemaksā. Lai TILTA turneju finanses padarītu paredzamākas, TILTA valde savā 2012. gada 10. marta sēdē pieņēma lēmumu griezties pie ALA’s ar lūgumu paredzēt ALA budžetā katru gadu $10,000 divu turneju izdevumu segšanai, katrai turnejai $5,000. Šīs turnejas būtu kopprojekts TILTAM ar ALA’u, un šajos sarīkojumos TILTS, iespēju robežās, aicinātu publiku iestāties ALA’ā.

Šo pārskatu izsūtam TILTA biedriem, kā arī daudziem, kas vēl nav TILTA biedri, sevišķi tautiešiem, kas pēdējos gados ir ieradušies Amerikā no Latvijas. Vēlam jums veselību un sekmīgu 2012. gadu! Tiem, kas esiet jau daudzus gadus TILTU atbalstījuši, paldies par Jūsu uzticību. Visiem, kas ciena latviešu kultūru, lūdzu atbalstiet TILTU – kļūstiet par TILTA biedriem un nāciet uz TILTA rīkoto turneju sarīkojumiem. Apmeklējot sarīkojumus, Jūs finansiāli atbalstiet turnejas un dodiet lielākas iespējas sarīkot turnejas populāriem māksliniekiem.

Ģirts Zeidenbergs
TILTA valdes priekšsēdis       
Andris Padegs
TILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Marcis Voldiņš

Teātris

Māras Teātŗa turneja ar Leldes Stumbres lugu “Kronis 2” notika 2011. gada martā. Lugā piedalījās divi aktieri, Māra Mennika un Niks Ērglis ar Māras Ķimeles režiju. Visa luga sastāv no sarunām divu izsūtīto starpā Sibīrijā, kas atklāj, ka abi ir latvieši; viņi sapņo par Latviju un veido kopējus plānus, risinot savas problēmas. Izrāde apciemoja deviņus latviešu centrus - Sanfrancisko, Losandželosu, Čikāgu, Linkolnu, Grand Rapidus, Detroitu un St. Petersburgu. Aktieri spēlēja pārliecinoši, un atsauksmes par turneju bija labas.

Turneju finansiāli atbalstīja Latviešu fonds ($1,465) un Amerikas latviešu apvienība ($2,000). Tā kā lugā bija mazs personāls, turneja beidzās bez iztrūkuma. Ar ALA un LF atbalstu pēc daudziem gadiem TILTAM bija iespēja dot trim mazākiem latviešu centriem (Linkolna, Grand Rapidi un Detroita) iespēju redzēt Latvijas teātri. Šie mazākie latviešu centri nav spējīgi segt savu izdevumu daļu un parasti netiek iekļauti turnejā. Turneju noorganizēja Marcis Voldiņš.

Šī teātra turneja notika ASV austrumu krastā 2008. gadā, sākot ar Bostonu un beidzot ar Mineapoli, un kopā tā tagad ir tikusi izrādīta 16 vietās.

Dace Aperāne

Klasiskā mūzika

Pianists un komponists Pēteris Plakidis un mecosoprāns Laila Saliņa uzstājās trīs koncertos: Klīvlandē 29. aprīlī, Mineāpolē 1. maijā un Priedainē 7. maijā. Visos koncertos tika atskaņota Pētera Plakida un citu latviešu komponistu mūzika; pavadījumus papildināja vietējie vijolnieki Pēteris Briedis, Judith Eisner un Una Tone.

TILTA mūzikas nozares vadītāja Dace Aperāne noorganizēja turneju kopā ar Klīvlandes un Minesotas latviešu koncertapvienībām un Ņudžersijas latviešu biedrību. Koncerti bija labi apmeklēti un bija aprakstīti laikrakstā LAIKS.

Vēstures projektu fonds

2011. gadā darbojas divi TILTA vēstures projekti, trešais tika nesen nodibināts. Vēstures projektu fonds piešķir tikai tos līdzekļus, kas ir ziedoti specifiski kādam no TILTA vadītajiem vēstures projektiem.

Annas Žigures grāmata “Viņi”. Projektu nodibināja 2006. gadā, lai atbalstītu Annas Žigures darbu sakarā ar informācijas vākšanu viņas grāmatai par latviešu bēgļu dzīvi dīpīšu (DP = Displaced Person) nometnēs Vācijā pēc Latvijas atstāšanas Otrā pasaules kaŗa laikā un pirms izceļošanas uz aizjūras zemēm. Pirmo daļu – Viņi. Ceļā – apgāds Jumava izdeva 2009. gadā, un 2010. gada februārī grāmata jau bija izpirkta. ALA Izglītības nodaļa šo grāmatu lietoja savā lasīšanas programmā. Otrā daļa – Viņi. Svešos pagalmos – pašlaik ir pie apgāda redaktores, un var sagaidīt, ka grāmata iznāks šī gada pirmajā pusē.

Jauni līdzekļi šim fondam netiek vairs meklēti. 2011. gadā fonds izmaksāja Annai Žigurei $400; kopā ir izmaksāti $6,050.

Kārļa Padega pašportreti grāmatā

Jāņa Kalnača grāmata “Rīgas Dendijs un autsaiders”. Šis projekts tika nodibināts 2011. gadā, lai atbalstītu mākslas vēsturnieka Jāņa Kalnača sagatavotās grāmatas izdošanu par grafiķi Kārli Padegu, atzīmējot 100 gadus kopš mākslinieka dzimšanas. Grāmata tika atvērta 2011. gada 4. novembrī Latvijas Mākslas muzejā, atklājot Kārļa Padega izstādi. Fonds saņēma ziedojumos grāmatas atbalstam $11,000.00 un šo summu izmaksāja Neputna izdevniecībai. Fonds tagad ir slēgts.

Mūzikas nometņu grāmata. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un mūzikas izdevniecība Musica Baltica paredzējušas izdot grāmatu par starptautiskajām latviešu jauno muziķu nometnēm - meistarkursiem, kuŗas ir notikušas Kanadā (1985 - 1990) un Latvijā (sākot ar 1994. gadu). Līdzšinējās 12 mūzikas nometnēs ir izauguši apmēram 1,250 latviešu muziķi un piedalījušies izcili latviešu un cittautiešu mācībspēki no visas pasaules. Meistarkursi ir kļuvuši par nozīmīgu kulturālu tradīciju Latvijā un ir vienīgie meistarkursi Latvijā, kas piedāvā meistarklases visās galvenajās mūzikas specialitātes. Muzikoloģe Ligita Asme ir grāmatas autore. Šis ir jauns TILTA projekts, un visi, kas vēlas atbalstīt grāmatas izdošanu, ir laipni aicināti ziedot TILTAM ar norādi: "Mūzikas nometņu grāmatai".

Laila Robiņa

Izcilo jauno talantu fonds

Izcilo jauno talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Annas Kepes līdzdalību (Anna 2009. gadā ienāca Fondā Jāņa Cigūža vietā), 2011. gadā piešķīra kopsummā $3,050.00 sekojošajiem jauniem māksliniekiem:

 • Elīna Bukša - $2,500.00 pabalsts vijoles studijām Briseles konservatorijā. Viņa ir viena no divām Latvijas vijolniecēm, kas ir pieņemtas sacensties Karalienes Elizabetes konkursā (Queen Elizabeth Competition) šī gada aprīlī. Otra pieņemtā latviete ir Laura Zariņa, kuŗa saņēma TILTA pabalstu pirms pāris gadiem.
 • Asja Ahmetzanova  - $450.00 pabalsts studijām Filadelfijā Kurtis Institūtā (Curtis Institute).
 • Margarita Kreine - $100.00 pabalsts studijām Ņujorkā Manhatenas Mūzikas skolā (Manhattan School of Music).

Šogad Fonds saņēma ziedojumos $270.00. TILTS augstu novērtē ziedotāju atbalstu jauniem talantiem un uzticību TILTA Fondam. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķir, nāk no ziedojumiem, kas domāti tieši šim fondam.

Saiets Latvijā

Saieta dalībnieki Rīgā uz Čarlstona restorāna balkona

Lai uzturētu sakarus ar tautiešiem Latvijā – TILTA biedriem un citiem, kas ir iebraukuši atvaļinājumā vai pārcēlušies uz Latviju no rietumu zemēm, kā arī ar viņu Latvijā dzīvojošiem radiem un draugiem, TILTS 2011. gada 26. jūnijā sarīkoja Pasaules latviešu saietu Rīgā, Čarlstona retorānā. Saieta techniskā rīkošanā izpalīdzeja valdes locekļa Edvīna Kalviņa Rīgas firma “Tehniskie partneri”.

9. Saeimas deputāts Uldis Grava deva īsu pārskatu par apsvērumiem attiecībā uz maiņām dubultpilsonības likumā. Viņš paredzēja, ka jauns dubultpilsonības likums varētu tikt pieņemts nākošo pāris gadu laikā.

Saietā piedalījās 100 tautieši no ASV, Austrālijas, Kanādas, Latvijas, Vācijas un Zviedrijas. Tas deva iespēju tikties ar veciem paziņām un gūt jaunus.

Vairāki dalībnieki šķiroties atkal izteica vēlmi atkārtot šādu sarīkojumu. Tādēļ esam izsūtījuši aptauju visapkārt pasaulei, lai noskaidrotu interesi piedalīties šogad šādā saietā. Tas droši vien tiktu rīkots svētdien 1. vai 8. jūlijā, plkst 12:00 – 15:00, ja pieteiksies vismaz 120 interesenti.

Pieteikties vēl var ar e-pastu pie Ģirta Zeidenberga, girtszeidenbergs@comcast.net, vai girtszeidenbergs@gmail.com un ar Skype uz girtszeidenbergs33; sākot ar 17. aprīli arī pa telefonu uz  371 2640 7697. Galīgo lēmumu par rīkošanu paziņosim ap 15. maiju.

Pabalsti

2011. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $3,057.46 (šeit nav ieskaitīti Izcilo jauno talantu fonda un Vēstures projektu fonda piešķīrumi):

 • $1,000.00 - Arkady Fomin viņa labdarības koncertam Symphony of Toys, kas notika Rīgā Filharmonijas Zālē 2010. gada 22. decembrī.
 • $500.00 žurnāla Jaunā Gaita līdzekļu vākšanas akcijai; ar to TILTS kļuva par Jaunās Gaitas zelta labvēli.
 • $1,000.00 - Starptautiskajiem jauno mūziķu meistarkursiem, kas notiks Siguldas Mūzikas skolā 2012. gadā no 14. līdz 23. jūlijam.
 • $200.00 – Jēkabam Hayes “Sveika Latvija” ceļojuma stipendija.
 • $200.00 – Diānai Baibusai Zandbergai albūma “Spānijas impresijas” sagatavošanai (divi kompaktdiski).
 • $157.46 – Knuta Lesiņa balvai, ko TILTS nodibināja un finansē kopīgi ar Latviešu organizāciju apvienību Mineapolē (LOAM). TILTS palīdzēja LOAM sarīkot Knuta Lesiņa balvas laureātu turneju Mineapolē (24. sept.), Kalamazū (1. okt.) un Detroitā (2. okt.). Koncertos uzstājās KL balvas laureāti – jaunais pianists Ēvalds Lazarēvčs un viņa klavieŗu skolotāja Elīna Bambāne no Daugavpils mūzikas vidusskolas.

Citi 2011. gada notikumi

 • Ints Dzelzgalvis un Ilmārs Mežs pārstāvēja TILTU ALAs 2011. gada kongresā. Caur TILTU ALA’ā bija iestājušies 76 biedri, ieskaitot sešus ALA dzintara biedrus.
 • Laila Robiņa un Una Tone pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • 2011. gada 12. martā Daugavas Vanagu namā Bronksā, NY, notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 105 locekļus. Amatu sadalījums palika tas pats.
 • Divos atsevišķos sūtījumos TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai no tautiešiem savāktas 208 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 3,336 kg.

2012. – 2013. gada sarīkojumi un iecerējumi

 • Annas Sakses muzikālais uzvedums Pasaka par ziediem notiks 2012. gada aprīlī ASV austrumu krastā - Ņujorkas salas baznīcā 14. aprīlī., Filadelfijā 15. apr., Mineapolē 20. apr., Čikāgā 21. apr. un Klīvlandē 22. apr. Izrādē piedalās Gundars Ābolioņš, Dita Krenberga, Valts Pūce un Pēteris Apse. Šie koncerti būs Rutas Gravas piemiņai, un koncertu rīkošanai izmantosim viņas piemiņai saziedotos līdzekļus (Dace Aperāne).
 • Koncerts ar Pētera Vaska mūziku notiks šī gada 8. maijā Park Avenue Christian Church, 1010 Park Ave., New York City.
 • Lauku muzikanti uzstāsies šogad Jāņos Priedainē un iespējams citās vietās (Jānis Students).
 • Pasaules latviešu saiets plānots Rīgā svētdien, 1. vai 8. jūlijā. Šeit būs stingri jāievēro noteikts dalībnieku skaita ierobežojums, un tādēļ ļoti ieteicam laicīgi pieteikties (instrukcijas iepriekšējā lapaspusē) (Ģirts Zeidenbergs).
 • Mēģināsim noskaidrot iespējas sarīkot rietumu krasta turneju ar Mineapoles ansambli Teiksma.
 • Dailes Teātra turneja ar Raimonda Staprāna lugu Gūsteknis Pilī ar 8 dalībniekiem notiks 2012. gada augustā un septembrī. Luga atspoguļo prezidenta Kārļa Ulmaņa pēdējās nedēļas Rīgas pilī 1940. gadā. Šai turnejai ALA caur kultūras nozari ir piešķīrusi $5,000, un turnejas īstenošanai izlietosim arī Latviešu Fonda piešķirtos $4,650 (Marcis Voldiņš).
 • 2012. gada 18. novembŗa sarīkojumiem Gunta Plostniece gatavo koŗa koncertu. Šim nolūkam TILTS piešķīra Guntai Plostniecei $500.
 • 2012. gada Ziemsvētku laikam Gunta Plostniece gatavo koŗa koncertus austrumu krasta turnejai. Šim nolūkam TILTS piešķīra Guntai Plostniecei $500.
 • Noskaidrosim iespējas izrādīt Latvijas filmas Nesalauztie, Barikādes brīvībai un Bermontiāde (Ģirts Zeidenbergs).
 • Vēl turpinām noskaidrot iespējas ASV turnejai ar Māras Zālītes patriotisko uzvedumu Pacel acis, Latvija! (Ģirts Zeidenbergs).

Finanšu pārskats

Tabulā ir sakopoti TILTA 2011. gada ieņēmumi un izdevumi - nauda, kas ir ienākusi kāsē vai ir izdota.

Šī pārskata iepriekšējās lapaspusēs aprakstītie piešķīrumi nesaskan ar tabulā uzskaitītām summām vairāku iemeslu dēļ:

 1. Piešķirtā nauda dažkārt tiek izmaksāta nākošajā gadā (šis pārskats ir uz „cash basis”);
 2. Turneju ienākumi un izdevumi netiek obligāti nokārtoti tajā gadā, kad notiek turneja.
 3. Jāņem arī vērā, ka visi turneju un sarīkojumu maksājumi bieži neplūst caur TILTA kasi. Naudu, kas nākas TILTAM par turnejas organizēšanu, pēc iepriekšējās norunas sarīkojuma rīkotāji bieži izmaksā tieši māksliniekiem viņu izdevumu segšanai.

Piezīmes pie TILTA finansēm

 • Turneju ienākumi nesedz izdevumus; piemēram, Gūsteknis pilī turnejai budžetā ir paredzēti izdevumi $34,750 apmērā, bet turnejas ienākumos sagaidām pusi no šīs summas. Iztrūkuma segšanai lūdzam pabalstus no ALA un LF, bet rēķināmies, ka TILTAM būs jāpiemaksā nozīmīga, bet grūti aprēķināma, summa no paša līdzekļiem. Tāpēc TILTAM ir nepieciešams uzturēt rezerves kapitālu.
 • Izcilo jauno talantu fonds un Vēstures projektu fonds piešķir tikai tos līdzekļus, kas ir ziedoti specifiski šiem fondiem.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu, sevišķi Mudītei Prāmniecei.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieriem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finanses, komisijā sastāv:
  • Pēteris Ans
  • Astra Kleinhofs-Strobel
  • Laris Krēsliņš
Juris Baidiņš

Biedra karte

Līdz šim mākslinieku turnejas plānojām tā, lai tās pašas sevi finansētu, bet pēdējos gados sarukušās publikas un pieaugošo izdevumu dēļ tas vairs nav iespējams. Šogad rēķināmies, ka divām lielām plānotajām turnejām TILTAM būs jāpiemaksā $7,000 - $9,000 pat pēc saņemtiem atbalstiem. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15! Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV: biedrzinis / kasieris Juris Baidiņš, 104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
 • Kanādā (Kanādas dolāros):  Ivars Timbers, 1921 Poppy Lane Pickering, ONT L1V 2T4

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS valde

TILTA valdē 2011. gada 12. martā ievēlēja 105 personas:
76 ASV, 25 Latvijā, 2 Kanādā, 1 Austrālijā, 1 Irijā:

Līga Aldiņa

Mārtinš Andersons

Dace Štauvere Aperāne

Gundars Aperāns

Anita Štelmane Auzenberga

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Raimonds Baumanis

Lilita Bergs

Pauls Berkolds

Klāvs Bērziņš

Laima Rita Bērziņš

Valdis Bērziņš

Varis Brasla

Aira Bungs

Sarma Cālīte

Ingrīda Cāzere

Jānis Cigusis

Anda Cook

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis

Emīls Elstiņš

Līga Tālberga Gonzalez

Iveta Grava

Daina Gross

Ilze Gulēna

Gunta Harvey

Maija Veinberga Hinkle

Ilze Ievāne

Aina Irbe

Iveta Ivansone

Astrīda Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere

Līga Jēkabsone

Velga Kalniņa

Edvīns Kalviņš

Maruta Kārklis

Lauma Upelniece Katis

Anna Kepe

Uldis Klauss

Zaiga Voldiņa Klīmane

Daila Krastiņa

Matīss Kukainis

Andrejs Lazda

Ingrīda Lēvenšteins

Vizma Maksiņa

Haralds Mazzariņš

Maija Medne

Jānis Melgalvis

Imants Mežaraups

Ilmārs Mežs

Janta Mežs

Ingrīda Muižniece

Guna Mundheim

Māra Newsomne-Sātiņa

Vita Grolle Ozoliņa

Gunārs Ozols

Andris Padegs

Dzintars Paegle

Viesturs Paegle

Māra Pelēce

Ilze Pētersone

Zaiga Alksne Phillips

Baiba Pinne

Marģers Pinnis

Gunta Plostnieks

Zinta Pone

Maija Priede

Malda Pūtelis

Uldis Raiskums

Pauls Raudseps

Ināra Reinis

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa

Jānis Robiņš

Anna čakste Rollins

Andris Runka

Anna Rūtiņa

Sandra Sebris

Aija Sedlak

Gunta Puzule Semba

Laimonis Siliņš

Gaida Skulte

Pēteris Skulte

Sandra Padega Slokenberga

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students

Ivars Timbers

Una Tone

Māra Tupese

Tupešu Jānis

Rita Gāle Uibo

Mudīte Upatniece

Normunds Vīksne

Marcis Voldiņš

Katrīne Čakste Wilson

Ruta Zadziorska

Diāna Dumpe Zaķis

Dace Micāne Zālīte

Pēteris Zariņš

Ģirts Zeidenbergs

Māra Zemdega

Astra Pētersone Zemzare

Kārlis ZvejnieksŠo gada pārskatu sagatavojis latviešu un angļu valodā Andris Padegs.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.