2001. gada pārskats

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Vēlam jums veselību un sekmīgu 2002. gadu! Jauno gadu sākot, gribam jums īsumā pastāstīt par galvenajiem notikumiem mūsu 2001. gada darbībā, kā arī par 2002. gada plāniem. Mūsu darbība kļūst arvien plašāka, sekmējot latviešu kultūru un izglītību un popularizējot mūsu kultūru vietējā mītnes zemes sabiedrībā.

TILTA darbība 2002. gadā būs rosīga, atbildīga un, ar jūsu atbalstu, ražīga.

Skolu uzlabošanas programma

Pētera Zariņa, Laumas Upelnieces Katis un Edītes Irbes vadībā un ar jūsu līdzekļiem un darba atbalstu, esam turpinājuši projektu atbalstīt Latvijas skolas ar datoriem un mācību līdzekļiem.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, skolu uzlabošanas programma (agrāk “Datori Latvijas skolām”) šajā gadā ir bijusi mazāk aktīva. Pieprasījumi no Latvijas skolām ir mainījušies, un bez datoriem skolas tagad ir ieinteresētas arī atbalstā mācību līdzekļu iegādei.

Skolu uzlabošanas projektam 2001.gadā saņēmām $4,800. Liels paldies par jūsu pašaizliedzīgo palīdzību – katra dāvana, liela vai maza, veicina Latvijas un mūsu jaunatnes labāku nākotni.

2001. gadā esam sagādājuši datorus Bēnes pamatskolai, Cīravas arodskolai un Višķu technikumam; naudas pabalsts dots Rīgas 49. vidusskolai un Vestienas pamatskolai pieprasīto mācību līdzekļu iegādei. Bez tam, caur Pasaules Brīvo Latviešu Apvienību, nosūtīti trīs datoru komplekti Augšbebru ciema skolai Sibīrijā, kur mācās daudz latviešu bērni. Bauskas pirmai vidusskolai apgādājām divus foliju projektorus, kā arī dārgu zīmēšanas programmu.

Aicinām vietējās pašvaldības Latvijā arī no savas puses papildināt mūsu devumu savām skolām datoru klašu uzlabošanai; mums par gandarījumu, šis aicinājums daudzkārt ir arī ticis uzklausīts. Šī sadarbība veido vidi, kuŗā jaunieši gūst ne tik vien izglītību, bet arī priekšzīmi un ticību, ka kopējiem spēkiem varam paveikt šķietami neiespējamo.

Agrākos gados Draudzīgais aicinājums saistījās ar grāmatu un mācību līdzekļu ziedošanu sava novada skolām. Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties iepriecināt, un noskaidrojiet viņu datoru vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības uzzināt. Piesakiet savus ziedojumus Pēterim Zariņam.

Agrākos gados Draudzīgais aicinājums saistījās ar grāmatu un mācību līdzekļu ziedošanu sava novada skolām. Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties iepriecināt, un noskaidrojiet viņu datoru vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības uzzināt. Piesakiet savus ziedojumus Pēterim Zariņam.

Ziedojumi atskaitāmi no ienākumiem, ASV nodokļus aprēķinot.

Rīgas Doma zēnu koris

Rīgas Doma zēnu koris (RDZK) atgriezās Latvijā pēc ļoti sekmīgas Amerikas turnejas 2000. gadā ar ielūgumu atgriezties uz AmericaFest zēnu un vīru koŗu festivālu 2002. gadā. Festivāls notiks Collegeville, Minnesotā no 30. jūlija līdz 5. augustam. Tur RDZK paredzēts uzstāties kā vienam no trim speciāli aicinātiem internacionāli pazīstamiem zēnu koriem. Šis festivāls ir lielākais un plašākais zēnu koŗu festivāls Amerikā. Festivāla noslēguma koncerts notiks Pasaules Koŗu Mūzikas Simpozija ietvaros Mineapolē. AmericaFest festivāla kopkoris, kur piedalīsies visi festivāla kora un katram paredzēta solo uzstāšanās, notiks 6. augustā.

Festivāla vadmotīvs ir “dziedi izcilu mūziku, atrodi labus draugus”. Visi koŗi piedalīsies, dziedot pasaules koŗu mūziku izcilu internacionāli pazīstamu diriģentu vadībā, un festivāla nobeigumā būs koŗu kopkoncerts. Festivālā koŗi sadziedāsies un noklausīsies viens otru bez konkursa saspringuma un piedalīsies visādās nodarbībās. Festivāla mērķis ir dot iespēju dalībniekiem iepazīties un sadraudzēties.

AmericaFest festivālu rīko bezpeļņas organizācija “Alliance for Arts and Understanding”. Šī organizācija ir radīta, lai ļautu plašam klausītāju lokam dzirdēt pasaules izcilāko dziedāšanu, lai ar dziesmām veicinātu pasaules izglītošanu un saprašanos cilvēku starpā un lai iedvesmotu uz dziedāšanu Amerikas jaunos cilvēkus.

Šāds simpozijs tiek rīkots katrus trīs gadus dažādās pasaules pilsētās. Šogad ir pirmā reize, kad tas notiek Amerikā. Simpozija mērķis ir veicināt augstu māksliniecisku līmeni un pasaules līmeņa saprašanos un sadarbību, savedot kopā labākos koŗus un diriģentus koncertos un semināros. Šajā simpozijā RDZK noklausīsies 1500 koru diriģenti no visām pasaules malām.

AmericaFest mājas lapa ir www.americafestfestival.org.

No TILTA puses, Astra Zemzare palīdz RDZK kārtot piedalīšanos šajā festivālā.

Teātris

Šī vēstules daļa mums ir jāsāk ar sēru vēsti – 2001. gada 24. oktobrī pēkšņi no mums šķīrās mūsu ilggadīgā nenogurstošā teātru turneju vadītāja Velta Zēbergs-Ulms. Teātra turneju rīkošana ir sarežģīta vairāku iemeslu dēļ – ir jānoorganizē un jāfinansē transports lielākai grupai cilvēku, ir jāpārved dekorācijas, un izrādes jāsaskaņo starp vairākām vietām. Velta parasti šīs problēmas atrisināja, noīrējot mazu autobusiņu un tad, pašai pie stūres sēžot, ar to izvadājot aktierus ar visām dekorācijām pa turnejas pilsētām. Mums ļoti pietrūks Veltas uzņēmība, entuziasms un sirsnība.

Agrākos gados TILTS Amerikas turneju rīkošanā deva priekšroku pazīstamiem teātriem, piemēram Dailes vai Nacionālam, ar “pārbaudītām” lugām. 2001. gadā TILTS riskēja, izkārtojot Amerikas turneju Jaunajam Rīgas teātrim ar igauņu rakstnieka Jāņa Tjattes lugu “Brīvais kritiens”. Jaunais teātris izceļas ar to, ka tas dod mūsdienīgu skatījumu uz dažādu autoru darbiem ar aktieriem, kas savu popularitāti pa daļai ir guvuši filmās. Par “Brīvais kritiens” izrādēm ir dzirdēts ļoti maz negatīvu atsauksmju, un turneja ir jāuzskata kā liels panākums. Kaut arī radās komplikācijas sakarā ar izrādi Kanādā un ar vienas aktrises saslimšanu, turneja nenesa finansiālus zaudējumus.

Šī gada vasarā TILTS noorganizēja Rīgas Leļļu teātra braucienu uz ASV. Teātris uzstājās Katskiļu bērnu nometnē un citur. Dekorācijas un citi izrādes piederumi, ieskaitot lelles, diemžēl, nokavējās, un aktieriem bija jāmaina programma un jāimprovizē pirmā izrāde. Ar savu atjautību un izdomu teātra grupa tomēr deva lielisku izrādi.

Koncerti

 • 2001. gada 31. maijā TILTS sarīkoja koncertu Merkin koncertzālē, Manhatanā. Koncertā uzstājās klavieru duets no Latvijas - Antra un Normunds Vīksnes un LNSO sitamo instrumentu koncertmeistars Edgars Saksons. Koncerta rīkošanu atbalstīja ari Amerikas latviešu apvienība, Ņujorkas latviešu organizāciju padome un Latvijas pārstāvniecība ANO. No Guntas Plostnieces raksta avīzē LAIKS: "Koncerts bija spožs notikums šīs sezonas latviešu koncertdzīvē - izcili mākslinieki, mūzikas izvēle saistoša un muzikāli savdabīga."
 • A. un N. Vīksnes un E. Saksons 28. maijā piedalījās starptautiskā ProPiano "Duo-Piano Recital Series" konkursā Ņujorkā, kuŗā viņi izcīnīja vienu no piecām finālistu vietām (šeit sacentās ap 50 mūziķi no visas pasaules). Koncerts, kuŗā galvenokārt skanēja latviešu mūsdienu komponistu darbi, piesaistīja atsaucīgu un plašu klausītāju saimi.
 • Pauls Berkolds, kopā ar Koncertu Apvienību Rietumu Krastā, noorganizēja rietumkrasta koncertu turneju izcilam jaunam pianistam Vestardam Simkusam 2001. gada rudenī; koncerti teicami izdevušies un sagādājuši gandarījumu māksliniekam un klausītajiem. P. Berkolds arī sarunāja jaunajam pianistam privātu noklausīšanos ar pazīstamo USC profesoru Daniel Pollack. Novembra beigās Vestards Simkus ieguva pirmo vietu un galveno balvu (15,000 zviedru kronu) starptautiskajā Young Artist konkursā Stokholmā; konkursa patronese bija Zviedrijas kroņprincese Viktorija.
 • 2001. gada novembri TILTS sarīkoja koncertu turneju trim Latvijas Nacionālas operas tenoriem: Miervaldim Jenčam, Naurim Puntulim, Guntaram Ruņģim un viņu koncertmeistaram-komponistam Jurim Kulakovam. Mākslinieki uzstājas Priedainē, St. Petersburgā, Ņujorkā un Vašingtonā; pēdējie divi bija Valsts svētku sarikojumu ietvaros. Liela daļa no koncertprogrammas bija veltīta latviešu komponistu solo dziesmām. Atsauksmes par turneju bija ļoti labas: “Jau ar pašu pirmo dziesmu klausītājus pārņēma dziedātāju burvju spēks..... Dziedāšanu gribējās dzirdēt vēl un vēl.” (no J. Poņemecka raksta Latvijas tenori iekaro Floridu, Laika 15. XII. 01 numurā.)

Priekšlasījumi un izrādes

 • 2001. gada martā dokumentālo filmu režisore Maruta Jurjāne ar filmu operatoru Andri Priedīti intervēja un uzfilmēja vairāk nekā 20 mūziķus, rakstniekus, aktierus un sabiedriskus darbiniekus Ņujorkā, Bostonā, Ņudžersījā un Vašingtonā. Šo projektu - Latviešu kultūras personības trimdā - koordinēja Dace Aperāne un Pēteris Dajevskis sadarbībā ar Māru Zirnīti Rīgā (Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas “Dzīvesstāsts” valdes priekšsēdētāja). Pašlaik tiek gatavota pirmā video sērijas filma par dzejnieci Elzu Ķezberi. TILTS sirsnīgi pateicas tautiešiem, kas palīdzēja sagādāt M. Jurjānei un A. Priedītim naktsmājas un transportu!
 • 2001. gada martā Profesors Andris Caune, Vēstures institūta direktors, referēja Jonkeros par Rīgu un tās 800-gadu vēsturi. Prof. Caune ir vairāku grāmatu autors un ir autoritāte šajā laukā. Referents ilustrēja savu stāstījumu ar diapozitīviem no pēdējā laikā darītiem archeoloģiskiem izrakumiem Rīgā. Bija dzīva atsaucība no audiences. Ģirts Zeidenbergs noorganizēja viņa referātus arī citās pilsētās.
 • 2001. gada 30. septembrī Dr. Jānis Vaivads, agrākais Latvijas izglītības un zinātnes ministrs un vēlāk Latvijas republikas Eiropas integrācijas biroja vadītājs, referēja Jonkeros par “Apsvērumi attiecībā uz Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā”. Referāts bija labi apmeklēts un klausītāju jautājumi bija jāpārtrauc laika trūkuma dēļ. Referātu sarīkoja Andris Padegs.
 • 2001. gada 14. oktobrī filmu režisore Dzintra Geka piedalījās savas dokumentālās filmas “Sibīrijas bērni” izrādē Jacob Burns filmu centrā, Pleasantville, NY; izrāde bija izpārdota un saņēma teicamas atsauksmes. Filma vēstī par 1941. gadā izsūtīto bērnu likteņiem Latvijā un Sibīrijā. Pēteris Dajevskis un Dace Aperāne koordinēja šo sarikojumu sadarbībā ar “Sibīrijas bērnu fondu” ASV.

Tēlojošās mākslas programma

Šī programma, ko TILTS uzsāka 2000. gadā, turpina atbalstīt Zvārtavas Internacionālo Mākslas simpoziju un Izglītības Centru Alūksnē, kas ir bezpeļņas organizācija un kur var pieteikties kā dalībnieks jebkuŗš mākslinieks.

2001. g. augustā Guna Mundheim un Laila Robiņa apmeklēja centru, kur tikko bija sācies divu nedēļu simpozijs par tēlniecību ar mālu. Simpozijā piedalījās kādi 16 mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm kā arī no ASV. Neskatoties uz vēso un lietaino laiku, mākslinieki bija pacilāti par iespēju kopā strādāt, izmainīties idejām un iepazīties. Citi 2001. gadā notikušie Zvārtavas simpoziji: metāla apstrādāšana, porcelāna krāsošana, akmens apstrādāšana, internacionāla konference par šķiedrvielu, un internacionāla konference par porcelānu un keramiku.

Centrs vienmēr darbojas, rīkojot simpozijus, dodot māksliniekiem iespēju tur pastāvīgi strādāt, un piedāvājot programmas skolas bērniem. Nesen notikušais porcelāna krāsošanas simpozijs bija sevišķi izdevies. Ir nobeigti vairāki lieli uzlabojumi, kā ūdens attīrīšanas sistēmas ierīkošana un elektrības instalācijas atjaunošana. Agrākos zirgu staļļos ir ierīkota skulptūru galerija. Tomēr vēl ir vajadzīgi citi uzlabojumi, ieskaitot jaunu jumtu, jumta logus, un lampas.

Zvārtavas centra prezidents Egīls Rozenbergs pateicās TILTAM par atbalstu un izskaidroja nākošā gada plānus. 2002. gadā Zvārtavā notiks internacionāls akmens kalēju simpozijs, zviedru mākslinieku saiets, vizuālo mākslu simpozijs par krāsu “zils”, kas notiek katru gadu citā valstī.

Atbalsti

TILTA Izcilo Talantu Fonds, Lailas Robiņas vadībā, palīdzot Ilgai Blankmeyer un Helgai Petrašēvicai, 2001. gadā ieņēma ziedojumos $5,450, ieskaitot vienu anonīmu ziedojumu $5,000 apmērā. Pabalstus 2001. gadā saņēmuši:

 • Pianists Armands Ābols saņēma $1,850, lai viņš varētu piedalīties pirms-konkursa kandidātu izvēles pārbaudei Van Cliburn sacensībām.
 • Aktrise Anna Ķepe saņēma $3,700 studijām Royal Academy of Dramatic Arts Londonā.
 • Flautiste Ilona Kudiņa saņēma $1,000 flautas un kompozīcijas studijām Berklee College of Music Bostonā.
 • Pianists Rūdolfs Ozoliņš saņēma $1,000 studijām Centenary College Shreveport, LA.

Bez tam 2001. gadā TILTS izmaksāja 2000. gada piešķīrumus: Juris Žvikovs saņēma $250 un Diāna Baibus $1,200.

 • 2001. gada 5. martā tika nosūtītas 26 kastes ar grāmatām uz Latvijas Universitātes bibliotēku. Šīs grāmatas bija mantojums no Irēnes Blumfeldes. Viņa šīs grāmatas bija veltījusi Ņujorkas latviešu draudzes ziemeļu novada dāmu komitejai, kas savukārt tās veltīja LU bibliotēkai. TILTS sedza sūtīšanas izdevumus, kopsummā ap $350. Veltījumu kārtoja Gunta Semba un Andris Padegs.
 • 2000. gadā TILTS atbalstīja ar $1,000 Studiju “Deviņi” dokumentārfilmas “PASAULES NEPASAULE” daļējai uzņemšanai Ņujorkā, kur tika filmēti “ELLES ĶĒĶA” rakstnieki Gunārs Saliņš, Jānis Krēsliņš, Rita Gāle, Dzintars Sodums, Aina Kraujiete un Irēna un Voldemārs Aveni. Filmas pirmizrāde notika 2001. gada 8. oktobrī, un 18. novembrī to pārraidīja Latvijas televīzijā. Latvijas nacionālajā filmu festivālā “Lielais Kristaps” šī filma tika atzīta kā viena no labākajām un saņēma Rīgas Domes sudraba medaļu.

Atzinība

Priecājamies, ka pagājušā gadā uz mūsu iniciatīvas pamata Triju Zvaigžņu ordeņa dome piešķīra:

 • Dacei Aperānei, TILTA vicepriekšsēdei - mūzika, Triju Zvaigzņu ordeni par nopelniem Latvijas labā kā izcilai komponistei un diriģentei un latviešu starptautiskās mūzikas nometnes rīkotajai;
 • Andrim Padegam, TILTA vecākam vicepriekšsēdim, Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem Latvijas labā, kas saistīti ar izcilu sabiedrisko darbu kā arī ar viņa iniciatīvu un darbu pasaules latviešu zinātnieku kongresu rīkošanā;
 • Astrai Zemzarei, TILTA vicepriekšēdedei – RDZ 2001, Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi par nopelniem Latvijas labā sakarā ar izcilo Rīgas Doma Zēnu kora 2001. gada turnejas vadību;
 • Veltai Zēbergai-Ulms, TILTA vicepriekšsēdei – teātri, Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi par nopelniem Latvijas labā sakarā ar izcilo latviešu teātru turneju vadību.

Esam gandarīti arī par to, ka ar mūsu ieteikumu, sadarbojoties šajā iesniegumā ar Latviešu rakstnieku apvienību (LARA), Triju Zvaigžņu ordeņa dome piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni

 • Dzejniecei Elzai Ķezberei par dziļi izjusto dzeju, kas atspoguļo saskaldītās latviešu tautas likteni un pārdzīvojumus.

Tāpat priecājamies, ka Triju Zvaigžņu ordeņa dome piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni

 • Rakstniekam Kārlim Zvejniekam, TILTA valdes loceklim, par izciliem devumiem latviešu literatūrā.
Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.