2009. gada pārskats
2010. gada aprīlī

Ģirts Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2009. gadā un par 2010. gada iecerēm.

Šo pārskatu izsūtam TILTA biedriem, kā arī daudziem, kas vēl nav TILTA biedri, sevišķi tautiešiem, kas pēdējos gados ir ieradušies Amerikā no Latvijas. Viens no TILTA mērķiem ir dot iespēju Amerikā dzīvojošiem tautiešiem redzēt latviešu teātŗa uzvedumus, dzirdēt latviešu mūziķu priekšnesumus un tikties sarīkojumos ar citiem tautiešiem.

Mēģinām turpināt mūsu darbību tāpat kā agrākajos gados, bet mums tagad ir jārēķinās ar divām nopietnām problēmām. Pirmkārt, koncertu un teātru apmeklētāju skaits ir sarucis, un reti kādai turnejai ienākumi par biļetēm sedz turnejas izdevumus. Ir nepieciešams papildus atbalsts, ko lūdzam no Amerikas Latviešu Apvienības, Latviešu Fonda vai abiem. Bet mēs nevaram paļauties, ka vienmēr to saņemsim.

Otrkārt, sākot ar 2008. gadu, ASV valdība ir ievedusi jaunus šķēršļus ārzemju mākslinieku turneju rīkošanā, pieprasot I-129/P petīciju un P-3 vīzu mākslinieku iebraukšanai. Jaunā procedūra prasa sīku informāciju un gaŗu veidlapas izpildīšanu par turneju, kā piemēram mākslinieku apmešanās vietas turnejas laikā. Iebraukšanas atļaujas iegūšana var ilgt pus gadu un izmaksāt vairāk nekā tūkstotis dolāru. Tādēļ nepieciešams sākt P-3 vīzas kārtošanu ar arodbiedrību un imigrācijas iestādēm 5 – 6 mēnešu pirms plānotās ierašanās ASV, un turneja jāizplāno visos sīkumos tālu uz priekšu. Tas viss uzliek nozīmīgu slogu un izdevumus rīkotājiem.

TILTS trupinās organizēt teātru un mūziķu turnejas ar Latvijas māksliniekiem, un šādas turnejas nerīkos bez P-3 vīzas, bet ir jārēķinās ar to, ka dažu labu iespēju mēs nevarēsim realizēt laika trūkuma un lielā darba dēļ.

Vēlam jums veselību un sekmīgu 2010. gadu! Tiem, kas esiet jau daudzus gadus TILTU atbalstījuši, paldies par Jūsu uzticību. Visiem, kas ciena latviešu kultūru, lūdzu atbalstiet TILTU – kļūstiet par TILTA biedriem un nāciet uz TILTA rīkoto turneju sarīkojumiem. Apmeklējot sarīkojumus, Jūs finansiāli atbalstiet turnejas un dodiet lielākas iespējas sarīkot turnejas populāriem māksliniekiem.

Ģirts Zeidenbergs
TILTA valdes priekšsēdis            
Andris Padegs
TILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Astra Zemzars

Klasiskā mūzika

Pianists Armands Ābols uzstājās sešās vietās savā 2009. gada maija turnejā. Programmā bija latviešu komponisti, kā arī pasaules klasiķi.

Vietējās latviešu organizācijas sarīkoja koncertus četrās pilsētās – Kalamazū, Klīvlandē, Minneapolē un Čikāgā. Ročesterā (MN) Armands Ābols koncertēja Rochester Festival of Music koncertu sērijas ietvaros. Vašingtonā Latvijas sūtnis ASV

Prezidents Valdis Zatlers ar pianistu Armandu Ābolu Vašingtonā.
Andrejs Pildegovičs aicināja Ābolu koncertēt US Baltic Foundation sarīkotajās svinībās, godinot Latvijas prezidentu Valdi Zatleru, kā arī lūgtiem viesiem vēstniecībā

TILTS ir organizējis Armanda Ābola koncertus kopš 1992. gada, dodot audiencēm Amerikā dzirdēt šo izcilo pianistu. Arī par šiem koncertiem bija ļoti spožas atsauksmes. Ročesterā, kur Armands Ābols koncertēja pirmo reizi, no koncertu sērijas organizētājiem izskanēja komentārs „We were treated to a concert of a lifetime. What a talented musician!” un vēlēšanās dzirdēt arī citus izcilus latviešu mūziķus.

Armands Ābols ir Latvijas pavalstnieks, kas pašlaik dzīvo Čīlē, un viņam bija nepieciešama P-3 vīza. Vīzas sagatavošanā ļoti izpalīdzīga bija Līga Aldiņa, kā arī Latvijas vēstniecība Vašingtonā. Vīzas pieprasījums prasīja 76 lapaspuses un izmaksāja $1,570!

Turneju finansiāli atbalstīja ALA Kultūras Fonds ar $1,200 piešķīrumu, bet, ar visu to, turneja beidzās ar mazu iztrūkumu. Turneju organizēja Astra Zemzars.

Jānis Bībelnieks
Jānis
Students

Populārā mūzika

Trīs tenori – Latvijas Nacionālās operas tenori Miervalds Jenčs, Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis ar pianistu Gintu Bērziņu piedalījās vienā no plašākajām TILTA rīkotajām turnejām, uzstājoties 18 latviešu centros. Šī bija tenoru trešā turneja. Tā sākās 22. augustā Katskilu latviešu bērnu nometnē, tad tenori apbraukāja visus parastos latviešu centrus austrumu piekrastē pirms došanās uz Siatlu, Sanfrancisko un Losandželosu, un nobeidza turneju ar koncertu Floridā.

Koncertā tenori bija dzirdami jaunā skanējumā ne tikai ar visiem pazīstamo klasisko mūziku, bet arī ar populāru mūziku ar mērķi parādīt latviešu kultūras vienreizību un savdabību, kā arī Trīs Tenoru talantu daudzpusību. Tenoriem visur bija liela piekrišana; viņus dzirdēja pāri par 2000 klausītāji.

Tenori visu Ameriku, izņemot Floridu, izbraukāja ar mašīnu, paši to vadīdami. Līdz ar to šī turneja devu māksliniekiem vienreizēju iespēju redzēt šo kontinentu. Ienākumi sedza izdevumus, dodot vēl ap $1,000 atlikumu. Turneju organizēja Jānis Bībelnieks un Jānis Students.

Marcis Voldiņš

Teātris

Liepājas Teātra turneja ar Miro Gavrana lugu „Viss par vīriešiem” notika austrumu krastā septembŗa beigās un oktobra sākumā ar izrādēm astoņās vietās: Bostonā, Ņujorkā, Priedainē, Filadelfijā, Klīvlandē, Čikāgā, Toronto un Vašingtonā (DC). Tūres dalībnieki bija trīs aktieri – Egons Dombrovdskis, Leons Leščinskis un Kaspars Gods – un režisora palīdze Rita Krodere. Lugu bija iestudējis talantīgais lietuviešu režisors Rolands Atkočūns.

Kopā pa visām izrādēm bija apmēram 760 skatītāji. Atsauksmes bija ļoti pozitīvas, un skatītāji izteica cerību, ka varēs redzēt arī māsu izrādi „Viss par sievietēm.” Ienākumi tomēr nesedza izdevumus, un TILTAM bija jāpiemaksā pāri par $3,000.

Teātra TT turneja ar Laura Gundara lugu „Tiritomba jeb Zelta Zivtiņa” notika oktobrī septiņās pilsētās: Portlandē, Siatlā, Sanfrancisko, Denverā, Mineapolē, Priedainē un Vašingtonā (DC). Latvijas vēstniecība uzaicināja aktierus pirms izrādes apciemot vēstniecību, un aktieri bija pateicīgi par iespēju tikties ar vēstnieku.

Luga ir ar komiskiem pārpratumiem, kad vientulīga sieviete atnāk uz kafejnīcu tikties ar vīrieti pēc precību sludinājuma laikrakstā. Izrādē piedalījās lieliski dažādu Latvijas teātru aktieri – no Dailes teātra Velta Straume un Juris Strenga; no Valmieras teātra – Anna Putniņa un Arnolds Osis. Izrādes autors un režisors ir Lauris Gundars. Izrādi redzēja ap 530 skatītāji, un atsauksmes bija labas, īpaši par profesionālo spēli.

Kaut arī Latviešu Fonds atbalstīja turneju ar $2,000 piešķīrumu, tā beidzās ar $7,000 iztrūkumu.

Māras Teātŗa turneja ar Leldes Stumbres lugu “Kronis 2” bija paredzēta rietuma krastā, bet izjuka sakarā ar ASV petīcijas I-129/P formalitātēm. TILTS pieprasīja abiem aktierim P-3 vīzas, un petīcija tika apstiprināta. Bet, kad aktieri ieradās jau ar agrāk nopirktām lidmašīnas biļetēm no Eiropas Mineāpolē, lai dotos tālāk uz Kaliforniju, viņiem vīzas papīrs vēl nebija uz rokas. Pēc grūtas un pazemojošas pratināšanas ASV imigrācijas iestādes aktieriem neļāva doties tālāk un ar nākošo lidmašīnu nosūtīja atpakaļ. TILTS plāno rietumu turneju ar šo izrādi 2011. gada pavasarī.

Šis bija sāpīgs atgādinājums, ka ASV imigrācijas iestāžu prasības ir jāizpilda burtiski. TILTA izdevumi sakarā ar šo neizdevušos turneju bija $4,797, no kuŗiem $4,631 tika izdoti par biļetēm jau 2008. gadā.

Teātra turnejas organizēja Marcis Voldiņš.

Laila Robiņa

Izcilo Jauno Talantu Fonds

Izcilo Jauno Talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Anna Ķepes līdzdalību (Anna 2009. gadā ienāca Fondā Jāņa Cigūža vietā), 2009. gadā piešķīra kopsummā $42,300 sekojošajiem jauniem māksliniekiem:

 • Margarita Krein (vijolniece) - $8,000 pabalsts studijām Michigan State University, kur viņai ir pilna stipendija.
 • Margarita Krein - $25,000 jaunas vijoles iegādei, kas aizstāj viņas pašreizējo Maskavas Mēbeļu kombinātā gatavoto. Šis lēmums tika pieņemts pēc garākām pārrunām pēc tam, kad bija sarunāts nepieciešamo līdzekļu ziedotājs. Šis ir lielākais Fonda piešķīrums.
 • Mona Zariņa (čelliste) - $4,000 pabalsts viņas studijām Mannes School of Music Ņujorkā.
 • Jakaterina Sarmanova (vijolniece)- $4,000 pabalsts studijām Čaikovska Konservatorijā Maskavā (viņai ir pilna stipendija) un $1,300 stipendija trīs nedēļu meistarklasēm Durango, CO.

Šogad Fonds saņēma kopā $9,000 no sekojošiem devīgiem ziedotājiem: Māra Dole un Ludmilla Loane. TILTS augstu novērtē šo ziedotāju atbalstu jauniem talantiem un uzticību TILTA Fondam. Fonda bilance gada beigās bija $13,035. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķir, nāk no ziedojumiem, kas domāti tieši šim fondam.

Savā darbības mūžā TILTA Izcilo Talantu Fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem.

Lilita Bergs

Vēstures projektu Fonds

Vēstures projektu Fonds Vēstures projektu fonds Lilitas Bergs vadībā un ar Aivara Keires un Baibas Pinnes līdzdalību 2009. gadā saņēma ziedojumos $440. Kopš dibināšanas 2006. gada pavasarī fonds ir saņēmis no 36 ziedotājiem kopā $5,850.

Fonda pašreizējais mērķis ir segt Annas Žīgures izdevumus sakarā ar datu vākšanu viņas grāmatai par latviešu dzīvi dīpīšu (DP = Displaced Person) nometnēs Vācijā pēc Latvijas atstāšanas Otrā pasaules kaŗa laikā un pirms izceļošanas uz aizjūras zemēm. Grāmata sākotnēji bija pazīstama kā „Eslingena”. Rakstniece tagad ir savākusi daudz materiālu, un darbs būs divos sējumos. Pirmo daļu – Viņi, ceļā – apgāds Jumava izdeva 2009. gada decembrī, bet februārī grāmata izdevniecībā vairs nebija dabūjama – bija izpirkta. Jaunais izdevums ir plānots mīkstiem vākiem (pirmais bija ar cietiem). ALA Izglītības nodaļa šo grāmatu lietos savā lasīšanas programmā.

2009. gadā Fonds izmaksāja Annai Žigurei $1,650; kopā ir izmaksāti $5,650. Atlikums gada beigās bija $200.

Saieti Latvijā

Lai uzturētu sakarus ar tautiešiem Latvijā – TILTA biedriem un citiem, kas ir iebraukuši atvaļinājumā vai pārcēlušies uz Latviju no rietumu zemēm, kā arī ar viņu Latvijā dzīvojošiem radiem un draugiem, TILTS 2009. gada 2. augustā sarīkoja Pasaules latviešu saietu Rīgā, Čarlstona restorānā. Saietu noorganizēja Ģirts Zeidenbergs ar valdes locekļa Edvīna Kalviņa Rīgas firmas “Tehniskie partneri” palīdzību.

Saietā bija ap 130 dalībnieku no ASV, Austrālijas, Kanādas, Latvijas, Vācijas, un Zviedrijas. Tas deva iespēju tikties un aprunāties ar veciem paziņām un gūt jaunus.

Vairāki dalībnieki šķiroties izteica vēlmi atkārtot šādu sarīkojumu. Tādēļ rīkosim atkal Pasaules latviešu saietu Rīgā Čarlstona restorānā 2010. gada 27. jūnijā plkst 12:00 – 15:00. Būs bufetes galds; ieeja, tāpat kā 2009. gadā, būs 15 lati. Šeit būs stingri jāievēro 150 dalībnieku ierobežojums, un tādēļ ļoti ieteicam laicīgi pieteikties. Pieteikšanās izdarāma pie Ģirta Zeidenberga, girtszeidenbergs@comcast.net vai girtszeidenbergs@gmail.com, Tel 302 529 7442, Skype: ‘girtszeidenbergs33’; Astrīdas Jansones Tel.371 6729 7157; Velgas Kalniņas velgakalnina@gmail.com; Indras Sproģes-Kalviņas indra.sproge@tpriga.lv, Tel. 371 2961 1205; vai Edvīna Kalviņa ed.kalvins@tpriga.lv, Tel. 371 2925 5223.

Pabalsti

2009. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $6,500 (šeit nav ieskaitīti Izcilo Jauno Talantu Fonda un Vēstures Fonda piešķīrumi):

 • $250 Rīgas Latviešu biedrībai Knuta Lesiņa simtgades atzīmēšana ar muzikāli literāru programmu Zelta zālē.
 • $500 Elizai Bent, Editor, American Theatre Magazine, lai daļēji segtu viņas izdevumus, apmeklējot Rīgas teātra festivālu “Latvian Theatre Showcase” un rakstot par to reportāžu savā publikācijā, kas ir nozīmīgākais ASV teātŗa žurnāls.
 • $1,000 Filmā "The Soviet Story" izmantoto materiālu licenču iegūšanai, lai filmu varētu rādīt plašākai publikai un pārraidīt televīzijā.
 • $2,000 IX Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem 2010. gadā Siguldā, Latvijā.
 • $1,000 Litai Beiris, balerīnai Latvijā, lai daļēji segtu viņas izdevumus ceļam uz Ņujorku, kur viņa bija uzaicināta piedalīties kā "judge" baleta konkursā.
 • $300 Armandam Ābolam sakarā ar viņa izdevumiem (klavieru skaņošanu utt.) par tvarta sagatavošanu Latvijā ar viņa TILTA turnejas mūziku.
 • $500 Latvijas Mūzikas akadēmijai komponista J. Vītola nošu krājuma izdošanai.
 • $1,000 Antrai Dreģei tvarta izdošanai ar agrāk ierakstītajiem populārā folkloras ansambļa Kolibri tautas dziesmu priekšnesumiem.

Citi 2009. gada notikumi

 • Ints Dzelzgalvis un Lilita Bergs pārstāvēja TILTU ALAs 2009. gada kongresā. TILTAM bija 81 mandāts.
 • Dace Aperāne un Baiba Pinne pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē, un abas tika ievēlētas ŅLOP valdē.
 • 2009. gada 21. martā Bedfordā, NY, notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 124 biedrus.
 • Trīs dažādos sūtījumos TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai no tautiešiem savāktas 236 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā ap 8,000 mārciņas.
 • Decembrī „Latvijas Avīze” telefoniski intervēja Ģirtu Zeidenbergu un Andri Padegu par kultūras sakariem ar Latviju un to nozīmi latviskuma uzturēšanā svešumā. Korespondente Maciana Krauze savā rakstā salīdzināja tautiešu prasības un intereses Sibīrijā, Īrijā un Amerikā.
 • Pateicoties TILTS finansiālam atbalstam, pagājušā gada novembrī tika izdots Kolibri tvarts "Kolibri atskatās," kas guva teicamas atsauksmes ASV un Latvijā.
 • Literāta Juŗa Rozīša turneja pa austrumu krasta centriem diemžēl nesanāca lektora darba ienākumu dēļ, bet TILTAM izdevās sarīkot viņa priekšlasījumu plašākai publikai Latviešu Fonda „Nedēļas nogale nākotnei” ietvaros Filadelfijā 2009. gada oktobrī. Temats bija „Latviešu romāni”. Juris piedalījās visos sarīkojumos, bija ļoti pieejams starpbrīžos un līdz vēlai nakts stundai piedalījās pārrunās un diskusijās Brīvo latvju biedrības bāriņā. Viņa priekšlasījums ierosināja vēlēšanos ķerties pie lasīšanas! (Valdis Bašēns).
 • Diana Baibusa-Zandberga sniedza koncertus Bostonas un Filadelfijas 2009. g. valsts svētku sarīkojumos un Mārcis Kuplais uzstājās Filadelfijā un Mineapolē ar koncertiem decembrī. TILTS Mūzikas nozares vadītāja Dace Aperāne koordinēja abu mākslinieku uzstāšanos. Abi mākslinieki agrāk ir saņēmuši TILTA Izcilo Jauno talantu fonda stipendijas.

2010. - 2011. gada sarīkojumi un iecerējumi

 • Tautas dziesmu ansamblis „Teiksma” (dib. 1970.g.) no Mineapoles, Minesotā ar uzvedumu „Dienu, nakti ritināju savu dziesmu kamoliņu” būs Ņujorkā 14., Filadelfijā 15. un Priedainē 16. maijā. Ansamblī ir 12 dalībnieki no dažādām paaudzēm, un tas dziedās latviešu tautas dziesmas kokles, akordeona, vijoles un citu instrumentu pavadījumā (Zinta Pone).
 • Politologs Ivars Ījābs TILTA izkārtotā turnejā referēja Los Andželosā 25. aprīlī un referēs Filadelfijā 23. maijā par tematu „Latvija pirms 10. Saeimas vēlēšanām”. Viņš ir gatavs referēt citos centros pirms atgriešanās uz Latviju jūlija vidū. Referāti jāpieprasa pie Ģirta Zeidenberga pirms 15. jūnija.
 • Pasaules latviešu saiets notiks Rīgā Čarlstona restorānā 27. jūnijā plkst 12:00 – 15:00 ar bufetes galdu; ieeja 15 lati. Šeit būs stingri jāievēro 150 dalībnieku ierobežojums, un tādēļ ļoti ieteicam laicīgi pieteikties (instrukcijas iepriekšējā lapaspusē).
 • Turneja ar kāda Latvijas teātra iestudējumu tiek plānota rudens sezonai. Iespējas: Liepājas teātris ar „Viss par Sievietēm” vai Rīgas ansamblis ar „Vara mani lielu dara” 2010. g. rudenī vai vēlāk (Marcis Voldiņš).
 • Pianista Vestarda Šimkus koncertu sērija iespējama 2010. gada 18. novembŗa sarīkojumos.
 • Mūzikas ansambļa „Eolika” turneja iespējama 2010. gadā. Šī ansambļa aranžējumi ir populārā zviedru ansambļa ABBA stilā.
 • Turneja ar „Kronis 2” lugu paredzēta rietumu krastā 2011. gadā (Marcis Voldiņš).
 • Iespējama folkloras ansambļa „Ilģi” 30-gadu jubilejas turneja 2011. gadā (Benita Jaundāldere).

Finanšu pārskats

Tabulā ir sakopoti TILTA 2009. gada ieņēmumi un izdevumi - nauda, kas ir ienākusi kāsē vai ir izdota.

Šī pārskata iepriekšējās lapaspusēs uzskaitītie piešķīrumiem nesaskan ar tabulā uzskaitīto summu trīs iemeslu dēļ:

 • Piešķirtā nauda dažkārt tiek izmaksāta nākošajā gadā (šis pārskats ir uz „cash basis”);
 • Dažkārt TILTS koordinē un caur TILTU tiek izmaksāti papildus citu organizāciju pabalsti (piem. ALA $500 pabalsts Elizai Bent); augšējā tabelē ir atzīmēta kopējā izmaksātā piešķīrumu summa;
 • Par dažām turnejām visi maksājumi vēl nav ienākuši.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši un palīdz izsūtīt šo TILTA pārskatu kādām 2500 ģimenēm, sevišķi Mudītei Prāmniecei.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieriem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finanses:
  • Ervīnam Kurēnam
  • Andrejam Prāmniekam
  • Anitai Šrēderei
Juris Baidiņš

Biedra karte

Mākslinieku turnejas plānojam un organizējam tā, lai tās pašas sevi finansētu; tomēr pēdējos gados sarūkošās publikas pēc arvien biežāk turnejas ienākumi nesedz izdevumus. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15. Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV: biedrzinis / kasieris Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
 • Kanādā (Kanādas dolāros): Ivars Timbers, 1921 Poppy Lane, Pickering, ONT L1V 2T4

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot.

Atzinība

Priecājamies, ka 2009. gadā ar TILTA atbalstu sekojošais tautietis saņēma Latvijas valsts apbalvojumu:

 • Juris Padegs - IV class Triju Zvaigžņu ordenis

Aicinājums

Piedalieties Saeimas vēlēšanās 2010. gada 2. oktobrī! Lai varētu balsot, nepieciešama derīga Latvijas pase. Pārbaudiet, kad Jūsu pase notek.

TILTS aicina valdes locekļus ieteikt savām centra organizācijām izveidot darba grupas, kas palīdzētu tautiešiem iegūt tiesības vēlēt pa pastu, nesūtot pases pa pastu.

Pateicībā, Latviešu Kultūras Biedrības TILTS valde

TILTA valdē 2009. gadā ievēlēja 124 personas: 87 ASV, 33 Latvijā, 3 Kanādā, 1 Anglijā:

Līga Aldiņa

Mārtinš Andersons

Dace Štauvere Aperāne

Gundars Aperāns

Anita Štelmane Auzenberga

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Raimonds Baumanis

Lilita Bergs

Pauls Berkolds

Klāvs Bērziņš

Laima Rita Bērziņš

Valdis Bērziņš

Jānis Bībelnieks

Varis Brasla

Aira Bungs

Sarma Cālīte

Ingrīda Cāzere

Aleksandra Aldermane Cigusis

Jānis Cigusis

Anda Cook

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis

Emīls Elstiņš

Ingrīda Erdmanis

Līga Tālberga Gonzalez

Iveta Grava

Rūta Grava

Silvija Griffin

Daina Gross

Ilze Gulēna

Maija Veinberga Hinkle

Ilze Ievāne

Aina Irbe

Edīte Mūrniece Irbe

Iveta Ivansone

Astrīda Jansone

Sonja Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere

Līga Jēkabsone

Velga Kalniņa

Imants Kalniņš

Edvīns Kalviņš

Maruta Kārklis

Lauma Upelniece Katis

Aivars Keire

Anna Kepe

Uldis Klauss

Zaiga Voldiņa Klīmane

Jānis Kramēns

Daila Krastiņa

Laris Krēsliņš

Andrejs Lazda

Ingrīda Lēvenšteins

Anita Liepiņa

Vizma Maksiņa

Haralds Mazzariņš

Maija Medne

Jānis Melgalvis

Imants Mežaraups

Ilmārs Mežs

Janta Mežs

Ingrīda Muižniece

Guna Mundheim

Māra Newsomne-Sātiņa

Ēriks Niedrītis

Vita Grolle Ozoliņa

Gunārs Ozols

Andris Padegs

Dzintars Paegle

Viesturs Paegle

Māra Pelēce

Ilze Pētersone

Zaiga Alksne Phillips

Baiba Pinne

Marģers Pinnis

Zinta Pone

Maija Priede

Malda Pūtelis

Uldis Raiskums

Pauls Raudseps

Ināra Reinis

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa

Jānis Robiņš

Anna čakste Rollins

Andris Runka

Anna Rūtiņa

Inta Rūtiņa

Normunds Rutulis

Sandra Sebris

Aija Sedlak

Gunta Puzule Semba

Laimonis Siliņš

Gaida Skulte

Pēteris Skulte

Raimonds Slaidiņš Jr.

Sandra Padega Slokenberga

Inta Šrādere

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students

Māris Stūrāns

Ivars Timbers

Māra Tupese

Tupešu Jānis

Rita Gāle Uibo

Juris Ulmanis

Mudīte Upatniece

Ināra Dermane Vehvilainen

Normunds Vīksne

Valdis Viņķelis

Marcis Voldiņš

Katrīne Čakste Wilson

Ruta Zadziorska

Maija Zaeska

Diāna Dumpe Zaķis

Mārtiņš Zandbergs

Pēteris Zariņš

Ģirts Zeidenbergs

Māra Zemdega

Astra Pētersone Zemzare

Kristīne Zosule

Kārlis Zvejnieks

Šo gada pārskatu sagatavojis latviešu un angļu valodā Andris Padegs.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.