2005. gada pārskats

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Vēlam jums veselību un sekmīgu 2006. gadu! Jauno gadu sākot, gribam jums īsumā pastāstīt par galvenajiem notikumiem mūsu 2005. gada darbībā, kā arī par 2006. gada plāniem. Mūsu darbība kļūst arvien plašāka, sadarbojoties ar tautiešiem Latvijā, sekmējot latviešu kultūru un izglītību un popularizējot mūsu kultūru vietējā mītnes zemes sabiedrībā. Viens no mūsu mērķiem ir iesaistīt nesen no Latvijas atbraukušos tautiešus šejienes latviešu kultūras dzīvē.

Ar jūsu atbalstu, mēs ceram, ka TILTA darbība 2006. gadā būs vēl rosīgāka.

Skolu uzlabošanas programma

Pētera Zariņa un Edītes Irbes vadībā, ar projekta kasiera Arņa Sprancmaņa palīdzību un ar jūsu līdzekļiem un darba atbalstu, esam turpinājuši atbalstīt Latvijas skolas ar datoriem un mācību līdzekļiem. Kaut arī Latvijas valdība un pašvaldības dod skolām līdzekļus, vienmēr ir vajadzības, kam budžetā pietrūkst līdzekļu; pēdējos gados ir sevišķi liels pieprasījums pēc grāmatām. Tā kā skolas Latvijā, salīdzinot ar skolām Amerikā, ir mazas, samērā neliels veltījums var dot skolai ļoti nozīmīgu pabalstu.

2005. gada atbalsti:

 • Viktors Bokums, Valija Raudzeps un Pēteris Zariņš ir ziedojuši kopā ap $5000 skolām Liepājas, Ogres un Cēsu rajonos.
 • Strazdmuižas neredzīgo un mazredzīgo skolai TILTS ir pasūtinājis piecus Braiļa drukātājus, ko daļēji finansēja Annas Čakstes Rollins un Guntas Sembas ziedojumi.

Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties atbalstīt, un noskaidrojiet viņu vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības uzzināt. Mēs izlietosim Jūsu ziedotos līdzekļus pēc skolas norādījumiem un nokārtosim visas sūtīšanas formalitātes. Kā būtu, ja kopā ar gadskārtējo TILTA biedra naudu, Jūs ziedotu $50 (vai vairāk) TILTA skolu atbalsta projektam?

Piesakiet savus ziedojumus Pēterim Zariņam. Ziedojumi atskaitāmi no ienākumiem, ASV nodokļus aprēķinot.

Savas darbības mūžā TILTS ir nosūtījis pāri par 500 datorus un mācību līdzekļus kādām 100 skolām Latvijā un sešus datorus Latviešu skolām Sibīrijā.

Klasiskā mūzika

TILTA Mūzikas nodaļa Daces Aperānes vadībā noorganizēja trīs koncertu sērijas māksliniekiem no Latvijas. Jāpiezīmē, ka visi ansambļi, kas uzstājās šī gada TILTA turnejās, ir Latvijas Lielās Mūzikas balvas laureāti.

Jāatzīmē arī tas, ka, neskatoties uz lielo publikas atsaucību un muzikāliem panākumiem, ienākumi par šiem koncertiem nesedza izdevumus. Koncertu sēriju finansiāli atbalstīja dažādi fondi, ieskaitot Latvijas Kultūrkapitāla fondu un latviešu koncertapvienības dažādajās pilsētās, un daļu no šo koncertu izdevumiem finansēja TILTS un atsevišķi mecenāti.

 • Rīgas Saksafonu kvartets (RSQ) (30.IX - 14.X) sniedza koncertus Macalester Koledžā (St. Paul, MN) un latviešu tautiešiem Mineāpolē, kam sekoja koncerti Losandželosā, Sanfrancisko un Portlandē. Bez tam Pauls Berkolds izkārtoja mūziķiem koncertu California Institute of the Arts, Valencia, CA, kas iepazīstināja studentus un mācībspēkus ar mūsdienu latviešu komponistu mūziku saksofonu kvartetam.
       RSQ vadītājs ir Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Artis Sīmanis; pārējie dalībnieki: Renārs Lācis, Gints Pabērzs un Ainārs Šablovskis. Tuvāka informācija:  www.music.lv/rsq.  RSQ mūziķi ir ļoti pateicīgi TILTAM un visām koncertapvienībām un tautiešiem Mineapolē un Rietumkrastā par sirsnīgo uzņemšanu, atsaucību un koncertu apmeklēšanu.
       RSQ  turneja bija īpaši nozīmīga ar to, ka tā deva latviešu un amerikāņu publikai iespēju pirmoreiz dzirdēt mūsdienu latviešu komponistu mūziku saksofona kvarteta sastāvam izcilā atskaņojumā. Ansamblis tikās ar latviešu skolu bērniem Mineāpolē un Losandželosā un deva iespēju bērniem iepazīties ar izciliem latviešu mūziķiem un viņu spilgto muzicēšanu.  Turnejas rezultātā izveidojās nozīmīga sadarbība ar ASV pazilstamo Macalester College un tās mūzikas fakultāti (koledžas Mūzikas fakultātes profesors Carleton Macy koledžas vārdā izteica sevišķu pateicību TILTS  Mūzikas nozarei un RSQ par labo sadarbību).
 • Ērģelniece Iveta Apkalna ( 22.X – 29.X) uzstājās četrās pilsētās. Pirmais koncerts notika XII Ziemeļamerikas Latviešu Ērģeļu dienu ietvaros 22. oktobrī Cathedral of the Incarnation telpās, kur to dzirdēja 350 latviešu un amerikāņu klausītāji. Šeit uzstājās arī Vita Kalnciema no Latvijas un Marta Prāmniece no ASV. Iveta atskaņoja talantīgā jaunā komponista Ērika Ešenvalda jaundarbu „Fantasia”, kas bija speciali komponēts XII Ērģeļu dienām.
       Sekoja koncerti Saint Peter’s luterāņu baznīcā Manhatenā, tad Cohasset, MA (ārpus Bostonas) un pēdīgi Pokipsījā, NY, kur Māris Kristapsons bija noorganizējis iespēju Ivetai vakarā pirms koncerta sniegt referātu par sevi un latviešu ērģeļmūziku Amerikāņu ērģelnieku ģildes Pokipsījas nodaļai.
       Dzimusi Rēzeknē, Iveta Apkalna nesen guva pasaules uzmanību ar šī gada Echo–KLASSIK “Best Instrumentalist of the Year” balvu par savu kompaktdisku “Himmel & Hoelle.” Viņas muzicēšana guva nedalītu atsaucību no koncertu apmeklētājiem kā arī nepiedzīvotu atsaucību no New York Times – nedēļu pirms ērģeļu dienām īpašā rakstā kultūras „Foornotes” daļā laikraksts apskatīja Ivetas panākumus un viņas uzstāšanos ērģeļu dienās.
       Ar šo turneju TILTS izveidoja jaunus kontaktus ar amerikāņu baznīcām, kas izteikušas vēlēšanos arī turpmāk sadarboties. Visas baznīcas izteica apbrīnu par Ivetas Apkalnas meistarību un spilgto muzicēšanu, un rezultātā vēlējās vairāk uzzināt gan par latviešu ērģeļmūziku, gan par mūzikas dzīvi Latvijā un Rīgas Doma ērģelēm. Šajā turnejā Iveta Apkalna sevi pierādīja kā brīnišķīgu latviešu ērģeļmūzikas un latviešu kultūras vēstnesi.
       Iveta pati jūsmoja par iespēju pirmoreiz uzstāties ASV, un viņas viesošanās atstāja ļoti pozitīvu iespaidu uz visiem, kas ar viņu tikās un kas viņu dzirdēja. Viņas enerģija un lielais muzikālais talants, šķiet, iedvesmoja daudzus.
 • RIX Klavieru kvartets/RIX Piano Quartet ( 29.X – 19.XI) turneja ietvēra koncertus deviņās pilsētās Kanādā un ASV. Siatlā notika koncerts amerikāņu klausītājiem īpašā Jaunās mūzikas koncertā, kuŗā muziķi atskaņoja Pētera Vaska Klavieru kvartetu. Klīvlandē RIX muziķi deva Riharda Dubra “Via Lucis” pirmatskaņojumu, kas bija Klīvlandes latviešu koncertapvienības pasutinājums. Ņujorkā RIX muziķi uzstājās prestižajā Ņujorkas koncertsērijas “Fabbri Chamber Concerts” ietvaros, kur agrāk uzstājusies ievērojami muziķi no Ņujorkas Filharmonijas.
       RIX Klavieru kvartetā muzicē četri ievērojami latviešu kamermūziķi: vijolnieks Sandis Šteinbergs (saņēmis atsevišķu Lielo Mūzikas balvu), altiste Ilze Kļava, čellists Reinis Birznieks un pianists Jānis Maļeckis.
       Šajā turnejā RIX Klavieru kvartets daudzos centros atskaņoja Petera Vaska Klavieru kvartetu; Toronto tika atskaņots Tālivalža Ķēniņa Klavieru kvartets.

Aprīlī notika TILTA organizēti koncerti Detroitā, Klīvlandē, Mineāpolē un Philips (SD) vijolniecei Rasmai Lielmanei un pianistam Gintam Bērziņam. Koncertiem bija iela piekrišana, un tie deva mazu atlikumu. Vienā no saviem raidījumiem par klasisko mūziku Latvijas Radio ietvēra informāciju un atsauksmes par šo TILTA rīkoto turneju.

Koŗi

Kopā ar Garezera valdi TILTS sarīkoja Rīgas Tehniskās universitātes vīru kora Gaudeamus(diriģents Ivars Cinkuss) koncertus Garezerā un Kalamazū 25.VI - 28.VI. Garezerā koncerts notika kā daļa no Jāņu svinībām, un to dzirdēja pāri par 600 klausītāju.

Kopš 2005. gada Latvijas valdība ir nozīmējusi līdzekļus diasporas atbalstam, un šī bija pirmā turneja, kur TILTS, sadarbībā ar PBLA, pieprasīja šādu piešķīrumu. TILTS saņēma atbalstu $2,456 apmērā, un tas sedza daļu no autobusa īres. Koris bija ielūgts uz AmericaFest 2005 vīru un zēnu koŗu festivālu Collegeville, MN, un šajā sakarībā ieradās Amerikā. Uz Alberta Legzdiņa ieteikumu TILTS izmantoja šo izdevību, lai noorganizētu kora koncertus tuvākā apkārtnē.

Populārā mūzika

 • TILTS sarīkoja Ziemeļamerikas turneju Lauku Muzikantiem (2.IV – 26.IV) ar Initu Āboliņu un Normundu Kieti. Koncerts „Mirklis romantikas” notika 13 latviešu centros, ieskaitot Floridu, Austrumu krastu, Toronto un ASV vidieni. Par turneju atbildīgi bija Jānis Bībelnieks un Jānis Students, un Valdis Bērziņš izvadāja mūziķus ar mašīnu pa visām koncertu vietām. Turneja izdevās teicami: cilvēkiem patika mākslinieku sniegums, un rīkotāji bija apmierināti, jo $13,000 turnejas budžets izpildījās bez iztrūkumiem (šajā budžetā nav ieskaitīti vietējo sarīkojumu izdevumi). Sevišķi publika jūsmoja par Initas meistarīgo akordeona spēli.
 • Oktobrī notika populārā dziedātāja Normunda Rutuļa koncertu turneja Jāņa Bībelnieka un Jāņa Studenta izkārtojumā. Turneja sedza 12 pilsētas pa visu Ameriku – no Siatlas un Portlandes līdz Ņujorkai un Filadelfijai, un Toronto latviešu skolā Rutulis mācīja bērniem latviešu dziesmas. Dziedātāja skaisto balsi izbaudīja kopā ap 800 klausītāji, un turnejas ienākumi (ap $10,000) sedza visus izdevumus (te nav ieskaitīti vietējo sarikojumu finanses).

Priekšlasījumi un pārrunas

 • 28.II TILTS sarīkoja tikšanos Jonkeru baznīcas telpās ar dzejnieku Juri Kronbergu no Zviedrijas. Sniega vētras dēļ atnāca tikai nepilns ducis Kronberga dzejas entuziastu. Bet tie, kas atnāca, pavadīja neaizmirstamas pāris stundas, kur pie vīna glāzes atraisījās Kronberga dzeja un personalitāte. Ģirts Zeidenbergs sarīkoja saietu.
 • Rudenī TILTS sarīkoja referātu sēriju, kur Ilmārs un Janta Meži stāstīja par viņu piedzīvojumiem TILTA atbalstītajā 2005. gada ekspedīcijā uz Sibīrijas Omskas un Krasnojarskas rajoniem un rādija tur uzņemtus diapozitīvus un video ierakstus. Ekspedīcijas mērķis bija sameklēt vēl neapzinātus latviešu ciematus. Referāti notika Kalamazū (25.IX), Ņujorkā (4.X) un Priedainē (4.X). Fotogrāfijas un stāstījums deva labu ieskatu par bēdīgo stāvokli Sibīrijas ģimenēs un atstāja uz klausītajiem dziļu iespaidu. Andris Padegs sarīkoja tūri.
 • TILTS ņēma aktīvu dalību muzikāla „Eslingena” popularizēšanā un reklamēšanā Rīgā. Izrādes notika Nacionālajā Teātrī no 8.VII – 16.VII (vajadzēja papildus izrādes).

Izcilo Jauno Talantu Fonds

Izcilo Jauno Talantu fonds Lailas Robiņas vadībā 2005. gadā saņēma ziedojumos $8,550; $7,500 tika piešķirts sekojošiem jauniem māksliniekiem:

 • Paula Šūmane (vijolniece)
 • Arturs Cingujevs (pianists)
 • Rūdolfs Ozoliņš (pianists)
 • Jānis Petraškēvičs (komponists)

Fonds sarīkoja koncertu „Riga on My Mind” Ņujorkas Kosciuszko Foundation telpās, kur piedalījās klavieru trio ar Arkady Fomin, Peter Steffens un David Korevaar. Ienākumi sedza izdevumus, bet diemžēl nekas pāri nepalika.

Savā darbības mūžā TILTA Izcilo Talantu Fonds ir piešķīris ap $100,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „TILTS” vārda:

„TILTS”
c/o Laila Robins
241 Central Park West, Apt. 14H
New York, NY 10024

Pabalsti

2005. gadā TILTA valde nolēma piešķirt finansiālu atbalstu sekojošiem projektiem:

 • $1000 Ekspedīcijai uz Sibīriju latviešu un latgaliešu ciemu izpētei 2005. gada vasarā.
 • $1000 Septītajai starptautiskai mūziķu nometnei Ogrē, kas notiks 2006. gadā.
 • $500 Indianāpoles 2007. gada Dziesmu svētku rīcības komitejai (sludinājums Vadonī).
 • Atbalsts Dr. Jāņa un Tamāras Zemzars grāmatu sūtījumam uz Dundagas pagasta bibliotēku (300 grāmatas).

Atzinība

Priecājamies, ka pagājušajā gadā uz TILTA iniciatīvas vai atbalsta pamata ordeņa kapituls piešķīra Latvijas valsts apbalvojumus sekojošiem tautiešiem:

 • Andrievs Ezergailis, IV šķiras Triju zvaigžņu ordenis par viņa rūpīgajiem pētījumiem par latviešu tautas traģēdiju krievu un vācu okupācijas gados un par viņa nemitīgo darbu, skaidrojot īstos vēstures faktus kā latviešiem tā ārzemniekiem.
 • Maija Veinberga Hinkle, IV šķiras Atzinības krusts par viņas iniciatīvu un neatlaidīgo darbību Latvijas un trimdas cilvēku pieredzes dokumentēšanā, popularizēšanā un iznešanā starptautiskā vidē.
 • Edvīns Kalviņš, Atzinības krusta zelta goda zīme, par viņa radošo darbu tautas deju tradīciju uzturēšanā un tālāk izveidošanā un par Kanādas dziesmu svētku organizēšanu.
 • Zaiga Alksnis Phillips, V šķiras Atzinības krusts par viņas iniciatīvu, uzņēmību un ilggadīgo darbību, rūpējoties par medicīnisko stāvokli Latvijā, sniedzot medicīnisku palīdzību latviešiem Latvijā un gādājot atbalstu Latvijas latviešiem no amerikāņu vides.
 • Anna Čakste Rollins, Triju zvaigžņu ordeņa zelta goda zīme par pašaizliedzīgo darbu un personīgo interesi, palīdzot un dodot finansiālu atbalstu organizācijām un grūtībās nonākušiem cilvēkiem, it sevišķi bērniem, Latvijā.

Citi nozīmīgi 2005. gada notikumi

 • TILTS iestājās par ALA mūža biedru.
 • Ints Dzelzgalvis pārstāvēja TILTU ALAs kongresā.
 • Baiba Pinnis pārstāv TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • Andris Padegs un Ģirts Zeidenbergs tikās Vašingtonā ar Latvijas vēstnieku ASV Māri Riekstiņu, lai pārrunātu kultūras sarīkojumu finansēšanu, sadarbošanos ar Ordeņa kapitulu, reaģēšanu uz preses apvainojumiem Latvijai, pēdējā laikā iebraukušo latviešu apzināšanu un citus jautājumus.
 • Andris Padegs un Ģirts Zeidenbergs tikās Rīgā ar Īpašu uzdevumu ministru Aināru Latkovski un ministrijas darbiniekiem, lai pārrunātu diasporas līdzekļu piešķiršanas noteikumus.
 • Andris Padegs un Ģirts Zeidenbergs ir sarunājuši neoficiālu tīklu ar tautiešiem, kas uzmanīs galvenos Eiropas un Amerikas preses izdevumus ar nolūku dot laicīgu reakciju apvainojumiem Latvijai un informēt attiecīgas iestādes Latvijā.
 • Ints Dzelzgalvis, Edīte Irbe, Ģirts Zeidenbergs un Astra Zemzare piedalījās kā TILTA pārstāvji Pasaules latviešu biedrību konferencē Rīgā.
 • TILTS izteica atzinību Prezidentam Bušam par Latvijas apmeklēšanu (un saņēma atbildi).
Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.