TILTA vēsture

 • Biedrība ir dibināta 1969. gadā ar nosaukumu “Pokipsījas latviešu biedrība” (Poughkeepsie Latvian Association). Tās mērķi bija apzināt apkārtnes latviešus, palīdzēt uzturēt tautiešos latvisko apziņu, saglabāt un izkopt latviešu kultūras vērtības un tradīcijas, mēģināt pavērt spraugu dzelzs aizkarā kultūras laukā un cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
 • 1988. gadā, sakarā ar ģeogrāfiskā darbības lauka paplašināšanos, biedrību reģistrēja ar nosaukumu “Mid-Hudson Latvian Association, Inc.” (Hudzonas ielejas latviešu biedrība).
 • 1993. gada novembrī biedrība mainīja vārdu uz „Latviešu kultūras biedrība TILTS”, kas tuvāk atspoguļoja biedrības centienus sadarboties ar Latviju kultūras laukā.

TILTA agrākā darbība

 • 1960-os un 1970-os gados biedrība darbojās galveno kārt Pokipsījas un Ņujorkas pilsētas apkārtnē: organizēja sarīkojumus un aktīvi piedalījās Latvijas interešu aizstāvēšanā (18. novembra atzīmēšana, demonstrācijas, radio programmas, izstādes).
 • 1980-os gados TILTS (dažreiz personīgā plāksnē) bija viena no pirmajām trimdas organizācijām, kas uzsāka kontaktus ar Latviju (Ave Sol koncerta sarīkošana, I.Ziedoņa uzņemšana u.c.).
 • Atmodas laikā TILTS aktīvi atbalstīja centienus Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras fondu un dodot materiālu atbalstu.
 • Savā darbības mūžā TILTS ir sarīkojis pāri par 250 kulturālu sarīkojumu vai turneju.

Sarīkojumu saraksts
(saskaitīti līdz 2000.* gadam)

Savā 32* gadu (2000. gadā) darbības laikā TILTS ir sarīkojis:

 • 33 priekšlasījumus un runas
 • 13 literātu priekšnesumus
 • 74 koncertus
 • 8 pretestības kustības stāstījumus
 • 2 izstādes
 • 24 teātra viesizrādes
 • 4 folkloras uzvedumus
 • 14 filmu un video izrādes
 • 6 projektus kultūras atbalstam
 • 17 projektus jauniešu atbalstam
 • 5 projektus latviešu interešu aizstāvēšanai, un
 • 100 skolām ir apgādājis datorus

Gadu gājumos esam izkārtojuši sekojošās turnejas un sarīkojumus (dažus kopā ar Pokipsijas latviešu draudzi un divus kopā ar Raistera fondu) un esam organizējuši sekojošos projektus:

Priekšlasījumi un runas
Ivars Bērziņš, Biruta Abula, Sandra Bašēna, Egils Bogdanovičs, Gunārs Bračs, Alfrēds Braunfelds, Dr. Andris Caune, Ojārs Celle, Maija Einfelde, Inguna G., Uldis Grava, Dr. Sigurds Grava, Imants Freimanis, Dr. Maija Hinkele, Ārija Kace, Jūlijs Kadelis, Imants Kalniņš, Nikolajs Kalniņš, Juris Kļaviņš, Dr. Jānis Krastiņš, Nora Kūla, Dr. Edīte Lazovska, Dr. Ilmārs Lazovskis, Sarma Muižniece, Dr. Valdis Muižnieks, Māris Ozols, Dr. Olģerts Pavlovskis, Jānis Platais, Ints Rupners, Emīls Sveilis, Jānis Straubergs, Dr. Zigurds Sūrītis, Dr. Jānis Vaivads, Dr. Lolita Vellmere, Dr. Uģis Ziemelis.

Literātu priekšnesumi
Alberts Bels, Baiba Bičole, Māris Čaklais, Rita Gāle, Viktors Hausmanis, Astrīde Ivaska, Aleksandrs Pelēcis, Jānis Peters, Pēteris Pētersons, Gundega Repše, Astrīda Stahnke, Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis (divus no šiem esam rīkojuši kopīgi ar Raistera fondu).

Koncerti
Armands Ābols, Ilze Akerberga, Ieva Akurātere, Linda Aļļe, Atbalsis no Londonas, Dace Štauvere Aperāne, Antra Bigača, Ksenija Brante, Dzintars no Portlandes, Kārlis Grīnbergs, Čikagas DV dubultkvartets, Čikagas piecīši, Jazz-thets no Rīgas, Aija Jirgensone, Dr. Jānis Kļaviņš, Lampu Drudzis, Larissa, Rasma Lielmane, Andris Kārkliņš - El Leton, Melodija no Filadelfijas, Brigita Mieze, Montreālas Koklētājas-Daiņotājas, Ņujorkas latviešu koris, Ornaments ar Silviju Silavu, Ēvija Ozoliņa. Pokipsijas koris, Raimonds Pauls, Rolands Princis, Skaidrīte Prince, Rīgas doma zēnu koris, Tēvija, TILTS stipendiju labdarības koncerti (Ilze Urbāne, Andrejs Martens, Gunta Plostniece, Steven Beck), Trans-atlantic Trio, Trīs no Pārdaugavas, Ilga Paupe, Tālis Valdis, Antra un Normunds Vīksnes, Lilija Zobens.

Pretestības kustības stastījumi
Daniels Brūveris, Helena Celmiņa, Viktors Kalniņš, Pauls Kļaviņš, Fredis Launags, L. Niedre, P. Reinis, Gunārs Rode. Izstādes Gunārs Janaitis, K. Šaumanis, u.c.

Teātra viesizrādes
ALTNS, ALT Bostonas ansamblis, Daile, Klīvlandes DV, Liepājas, Nacionālais, San Francisko Mazais, Stokholmas, Tango Lugāno, Valmieras, ALT Vašingtonas ansamblis, Vilmingtonas, Astrīda Kairiša & Kārlis Auškāps: Daile & Drāma.

Folkloras uzvedumi
Saules josta, Trejdeksnis, Gauja no Valmieras, Skandenieki.

Filmu un video izrādes
Īssfilmas: R. Blaumanis, Brāļi Kokari, Imants Ziedonis, Emīls Dārzīņš, Rīgas balets, Kr. Barona darba nacionālā nozīme, Lielvārdes josta. Piln- metrāžas filmas: Ceplis, Agrā Rūsa, Limuzīns Jāņu nakts krāsā, Sprīdītis, Juŗa Podnieka "Krustaceļš", Gunāra Bandena "Augusta apvērsums Rīgā", Balti filmu studijas "Čakstes koks", “Sibirijas bērni”.

Projekti kultūras atbalstam
Grāmatu sūtijumi Latvijas bibliotēkām un skolām ar Latvijas Kultūras fonda starpniecību, tipografijas sūtijums Latvijas Kultūras fondam, piedalīšanās KF kongresos un valdē, Latvijas vēstures muzeja datorizācija.

Projekti jauniešu atbalstam
LSC istabas ziedojums, līdzdalība LSC ziedojumu akcijā, LSC studentu uzvedumi, jauniešu stipendijas, pabalsts muzikas nometnei un Jaunatnes dziesmu svētkiem, Rīgas Doma kora skolas bibliotēkas papildināšana, Latvijas skolu datorizācijas organizēšana un pabalsts, pabalsts Īkšķīšu nometnei Latvijā, pabalsts muzikas nometnei Ogrē, Māras Pelēces piedalīšanās Otrā vispasaules latviešu mākslas izstādē Rīgā, pabalsti pianistam Armandam Ābolam, flautistei Ilzei Urbānei un baleta studentam Uldim Stroginam.

Latvijas interešu aizstāvēšana
Vizītes pie ASV valdības pārstāvjiem; vēstuļu, telegrammu un demonstrāciju akcijas.

Site contents Copyright © 2021 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy. Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.