2014. gada pārskats
2015. gada aprīlī

Ģirts
Zeidenbergs
Andris
Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2014. gadā un par iecerēm šim un nākamajam gadam. Iecerētā programma ir interesanta un plaša, bet dažas turnejas būs īsas un varēs iekļaut tikai dažus centrus.

Ar latviešu kultūrā ieinteresēto tautiešu skaita sarukšanu mums arvien vairāk rūpes sagādā turneju finansēšana. Pēdējos gados mums ir bijusi cieša sadarbība ar Amerikas Latviešu Apvienību, un ALA tagad ir atbalstījusi divas turnejas gadā ar $5,000 katru. TILTS ir pateicīgs ALAi, kā arī Latvijas Kultūrkapitāla fondam par piešķīrumiem, un novērtē Latviešu Fonda dalībnieku atbalstu, nobalsojot par TILTA iesniegtiem projektiem. Tāds atbalsts būs nepieciešams arī nākotnē. Bet arvien vairāk tagad vēršam savus skatus pēc palīdzības arī uz Latvijas valsti.

Atmodas laikā un tūlīt pēc tam TILTS mēģināja palīdzēt Latvijai, apgādājot skolas un bibliotēkas ar līdzekļiem, kas veicinātu kultūras vides atkopšanos. 1991. gadā TILTS nosūtīja Kultūras fondam presi $39,000 vērtībā; turpmākajos 15 gados skolu uzlabošanas projekta ietvaros TILTS nosūtīja latviešu skolām Latvijā un Sibīrijā datorus un mācību līdzekļus apmēram $350,000 vērtībā, un Izcilo jauno talantu fonds savā darbības laikā ir piešķīris pāri par $150,000 spējīgiem Latvijas jauniešiem studijām rietumu universitātēs. Šo pēdējo projektu vēl turpinām, un Latvijai TILTS ir palīdzējis arī citos veidos. Tagad, kad Latvija ir saimnieciski un finansiāli nostabilizējusies, ir pienācis laiks Latvijai finansiāli atbalstīt diasporas tautiešus, lai uzturētu viņu latvisko identitāti un lai tie nepazustu Latvijai.

2014. gada 1. maijā, dienu pirms ALAs kongresa sākšanās, Latvijas premjere Laimdota Straujuma tikās Filadelfijā ar latviešu diasporu organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu problēmas un vajadzības. Andris Padegs deva pārskatu par TILTU – vēsturi, mērķiem un darbību – un uzsvēra, ka latviešu kultūras sarīkojumi ir viens no galvenajiem sabiedriskajiem pasākumiem, kas uztur latvisko apziņu un kopības sajūtu diasporas tautiešos. Lai šādus sarīkojumus varētu turpināt un padarītu tos plašāk pieejamus, ir nepieciešams finansiāls Latvijas valsts atbalsts. Kopija no teksta tika izdalīta premjerei un citiem valdības pārstāvjiem.

Tā droši vien bija sagadīšanās, bet 2014. gada beigās Kultūras ministrija izziņoja piešķīrumus diasporas dziesmu svētku un kultūras sarīkojumu atbalstam, ko PBLA izdalīja un no kā TILTS saņēma 6,450 eiro (ap $7,000) trīs plānotām turnejām. Cerēsim, ka šādi atbalsti būs pieejami arī turpmākos gados.

Šo pārskatu izsūtām TILTA biedriem, kā arī daudziem, kas vēl nav TILTA biedri, sevišķi tautiešiem, kas pēdējos gados ir ieradušies Amerikā no Latvijas. Vēlam jums veselību un sekmīgu 2015. gadu! Tiem, kas esiet jau daudzus gadus TILTU atbalstījuši, paldies par Jūsu uzticību. Visiem, kas ciena latviešu kultūru, lūdzu, atbalstiet TILTU – kļūstiet par TILTA biedriem un nāciet uz TILTA rīkoto turneju sarīkojumiem.

Ģirts ZeidenbergsAndris Padegs
TILTA valdes priekšsēdisTILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Marcis
Voldiņš

Teātris

Māras teātra turneja ar Māras Ķimeles lugu „Parīze-Rīga-Parīze” un sekojošu koncertizrādi „Latviešu dziesmas latviešiem” notika no 2014. gada 22. augusta līdz 7. septembrim ar izrādēm 11 pilsētās: Sietlā, Sanfrancisko, Mineapolē, Linkolnā, Detroitā, Kalamazū, Toronto, Bostonā, Priedainē, Ņujorkā un Vašingtonā DC. Turnejas dalībnieki bija aktieri Varis Pinķis un Karīna Tatarinova, muzikālais vadītājs Jēkabs Nīmanis un techniskais vadītājs Mārtiņš Porters.

Izrādes forma bija neparasta tajā ziņā, ka tā sastāvēja no divu 20. gada simteņa izcilo latviešu mākslinieku Rūdolfa un Elvīras Piņņu stāsta par viņu dzīvi – mākslinieki paši stāsta par saviem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem un attiecībām, dzīvojot Parīzē, Rīgā un tad atkal Parīzē.

Aktieri Varis Pinķis un Karīna Tatarinova

Aktieriem bija tuvs kontakts un tieša komunikācija ar skatītājiem, ko publika novērtēja. Pāris pilsētās izteicās, ka izrāde bija par īsu, bet ar otrās daļas koncertu tas izlīdzinājās. Kopējais skatītāju skaits bija pāri par 800, un atsauksmes bija pozitīvas – aktieri bija ļoti profesionāli un izrādīja lielu siltumu un sirsnību. Vārdi, ko dalībnieki dzirdēja no viena krasta līdz otram, bija: „jūs esat citādāki... jūs esat negaidīts pārsteigums... divi vienā, brīnišķīgā izrādē un koncerts ar nezināmām dziesmām... jūs esat jaunums”. Koncerta daļā skatītāju reakcija bija, ka „Karīna skaisti dzied ar izjūtu pret publiku, šarmanta, apbūra publiku ar savām dziesmām”.

Aktieŗi paši uzsvēra, ka viņi visur tika ļoti sirsnīgi uzņemti, un izteica lielu pateicību turnejas šoferim Priedaines Jānim par līdzdalību.

Parasti ir jārēķinās ar pus gadu, lai mākslinieki saņemtu vīzu uz P3 petīcijas pamata. Iespēja izkārtot šo turneju radās vēlu, un šoreiz visas formalitātes bija jānokārto nepilnu divu mēnešu laikā. Iesaistījām šajā procesā Latvijas vēstniecību ASV, ASV Ārlietu ministriju, Latvijas Kultūras ministriju, un atļauju saņēmām burtiski pēdējā brīdī. ASV konsuls Rīgā bija tik pretimnākošs, ka atnāca uz darbu 20. augustā septiņos no rīta, lai izrakstītu aktieriem vīzas un tie varētu tikt uz lidmašīnu deviņos. Atsaukšanas gadījumā TILTAM būtu bijis jāuzņemas iespējams $12,550 zaudējums par izpirktām lidmašīnas biļetēm, atļaujas pieprasīšanu un citiem izdevumiem.

Sīkāks apraksts par šo uztraukumu pilno vīzas saņemšanas procesu bija avīzē „LAIKS” un citās preses publikācijās 2014. gada rudenī.

TILTS šai turnejai saņēma $5,000 atbalstu no ALA, bet ar visu to TILTAM bija jāpiemaksā, lai segtu pāri par $5,000 lielu iztrūkumu. Turneju koordinēja Marcis Voldiņš.

Dace
Aperāne

Klasiskā mūzika

No kreisās: Agita Arista, Elzbieta Brandys, Ona Jonaityte, Ilona Kudiņa (kvarteta vadītāja); iztrūkst Laila Saliņa, kuŗa piedalījās koncertos Priedainē un Ņujorkā

Dzintara Flautas kvartetam bija deviņi koncerti 2014. gada janvārī-martā: Bostonā, Ņujorkā, Priedainē, Filadelfija, Vašingtonā, DC, Vašingtonas vēstniecībā, Mineapolē, Klīvlandē un Detroitā. Pirmo koncertu rīkoja Latviskā Mantojuma Fonds un Jaunanglijas baltiešu apvienība 24. janvārī Trimdas draudzes baznīcas sarīkojuma zālē Bostonā; Ņujorkas koncerts bija Jonkeru baznīcā Kultūras dienu ietvaros.

Koncertu programmā bija baltiešu komponistu mūzika ar īpašu uzsvaru uz latviešu komponistu darbiem, sevišķi uz Ziemeļamerikas latviešu komponistiem, kā, piemēram, J. Aldiņš, A. Kuprisa un J. Ķeniņš.

Turneju atbalstīja ALA ar $5,000 piešķīrumu. TILTS sedza nepilnu $800 iztrūkumu. Turneju noorganizēja Dace Aperāne.

Soprānes Ingas Šļubovskas un pianistes Agneses Egliņas turneja notika 2014. gada oktobrī ar koncertiem Kīvlandē, Mineāpolē, Ņujorkā, Filadelfijā un Vašingtonā. Abas ir Latvijas mākslinieces ar izcilu mūzikas izglītību un plašu atzinību – Inga Šļubovska ir Latvijas Nacionālās operas soliste, un Agnese Egliņa ir Latvijas Lielās Mūzikas balvas (2010) laureāte. Šī bija pirmā reize, kad viņas koncertēja Amerikā.

Pianiste Agnese Egliņa un soprāns Inga Šļubovska

Programmā bija latviešu klasiķu un mūsdienu komponistu solo dziesmas un ārijas. Turneja iesākās ar koncertu Klīvlandē, kas atzīmēja Klīvlandes latviešu koncertapvienības 60 gadu jubileju. Tas bija ļoti piemērots sākums, jo TILTS ir sadarbojies ar KLK vairāk nekā 20 gadus, sarunājot māksliniekus koncertapvienības abonementa koncertiem. Pēc pēdējā koncerta Vašingtonā vēstnieks Andris Razāns ar kundzi Guntu Razāni uzņēma mākslinieces Latvijas vēstniecībā Vašingtonā.

Klīvlandes sarīkojums bija sevišķi izdevies – tur bija 145 dalībnieki un apsveikumos un uzrunās klīvlandieši kavējās savā bagātajā muzikālajā vēsturē. No otras puses, uz Ņujorkas Igauņu nama koncertu varēja ierasties tikai 30 klausītāji. Kopā uz turnejas koncertiem bija 380 cilvēki.

Mākslinieces par savu turneju stāstīja Latvijas Radio Klasika stacijā. Koncerti bija plaši izziņoti presē un Facebook, un Minesotas latviešu koncertapvienība bija rūpējusies, lai to izziņotu arī Minnesota Public Radio.

Koncertus atbalstīja ALA ar $5,000 piešķīrumu, un TILTAM bija jāsedz tikai $285 iztrūkums. Turneju noorganizēja Dace Aperāne.

Laila Robiņa

Izcilo jauno talantu fonds

Izcilo jauno talantu fonds Lailas Robi-ņas vadībā, ar Baibas Pinnes un An-nas Ķepes līdzdalību, 2014. gadā pie-šķīra sekojošo atbalstu:

 • Justīnei Kulakovai - $700.00

lai atbalstītu viņas maģistratūras studijas Haute Ecole de Musique de Lausanne, Šveicē.

Fonds 2014. gadā nav saņēmis jaunus ziedojumus. Fonda pašreizējā bilance ir $3,455.00. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt.14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķir, nāk no ziedojumiem, kas domāti tieši šim fondam.

Mūzikas nometnes fonds

Mūzikas nometnes fonds atbalsta Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus, un 2014. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam notika XI Meistarkursi Siguldas mākslu skolā "Baltais flīģelis." Šai nometnei Fonds piešķīra $7,635.00.

Fondā gada sākumā bija $5685.00. 2014. gadā Fonds saņēma ziedojumos $4,450.00:

 • $2,500.00 no ARC Foundation (Anitas Kuprisas un Richarda Douglas)
 • $1,500.00 no „Estate of Brigita Greenwood”
 • $50.00 no Erica DeBenedictis
 • $400.00 no LEGA

Paldies visiem ziedotājiem, bet sevišķi Anitai Kuprisai un Richardam Douglas par lielo $2,500.00 ziedojumu.

Mūzikas nometnes fondu vada Dace Aperāne, sadarbojoties ar Andu Sūnu Cook un Guntu Sembu. Ziedojumi Mūzikas nometnes fondam ir nosūtāmi TILTA kasieriem ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Vēstures projektu fonds

2014. gadā darbojās viens vēstures projektu fonds – „Gleznotāja Ēvalda Dajevska darbu pārsūtīšana uz Liepājas muzeju”. Šim projektam 2014. gadā Fonds izmaksāja $1,194.00 - $1,000.00 no agrāk saņemtā Marutas Lietiņas Ray ziedojuma un $194.00 no TILTA līdzekļiem. Pēteris Dajevskis kārto gleznu pārsūtīšanu, un fondu pārzina Andris Padegs.

Dajevska gleznu pārsūtīšanas projekts tagad ir nobeigts. Darbi tika pārsūtīti 2014. gada februārī, un izstādes atklāšana notika 2014. g. 28. maijā.

2014. gadā vēstures projektu fondā ienāca $1,000.00 no Edgara Bērziņa. Sirsnīgs paldies Edgaram par dāsno ziedojumu! Šo ziedojumu izlietosim saziņā ar ziedotāju.

Pabalsti

2014. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $800.00:

 • $200.00 – Latviešu klaviermūzikas konkursam (Liene Circene) Mūzikas akadēmijā 2014. gada 13. aprīlī. Konkursa mērķis: popularizēt latviešu nacionālo komponistu klaviermūziku no visām pasaules malām.
 • $350.00 – ALJA 2014. gada kongresa rīkošanai Sietlā.
 • $250.00 – Klīvlandes / Detroitas latviešu biedrī-bām kā atbalstu Reiņa Zariņa koncertu turnejai.

Citi 2014. gada notikumi

 • Maija Medne un Gunārs Ozols bija TILTA delegāti ALAs 2014. gada kongresā Filadelfijā.
 • 2014. gada beigās caur TILTU ALA’ā bija iestājušies 72 biedri, ieskaitot sešus dzintara biedrus, astoņus zelta mūža biedrus un 56 mūža biedrus.
 • Baiba Pinne, Dace Aperāne un Ārija Kats pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • 2014. gada 12. aprīlī Daugavas Vanagu namā Bronksā, NY, notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 45 locekļus. Amatu sadalījums palika tas pats.
 • 2014. gada 11. novembrī TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai bibliotēkai no tautiešiem savāktās 145 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 2,301 kg. Grāmatas un periodika domātas tālāk izdalīšanai skolām un bibliotēkām (Andris Padegs).

„Trimda Dimd”

2012. gadā TILTS piešķīra $500 Mārai Pelēcei video sagatavošanai par trimdas populāro mūziku. Projektu atbalstīja ALA, LF un LOAM. Tagad traileris ir gatavs un ir arī daži ieraksti, piemēram par Trīs no Pārdaugavas. Tie ir skatāmi mājaslapā trimdadimd.com.

Māras pieprasījums šī projekta turpināšanai ir šī gada Latviešu Fonda konkursā.

Informācijas izplatīšanas projekts

Lai palīdzētu atspēkot Krievijas negatīvo politisko propagandu Latvijas informācijas telpā, TILTS ir nodibinājis „Informācijas izplatīšanas” projektu, kuŗa mērķis ir sameklēt un izsūtīt medijiem Latvijā rakstus par Latvijai potenciāli svarīgiem notikumiem un viedokļiem no pieredzējušu cittautiešu žurnālistu, analītiķu un autoru uztveres un analīzes.

Ar šo projektu saistīsies arī TILTA fonds līdzekļu vākšanai, lai segtu tulkošanas un autortiesību iegūšanas izdevumus. Ziedojumi ir nosūtāmi TILTA kasieriem ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Lēmums par šo projektu tika pieņemts 2015. gada pilnsapulcē, bet šī projekta aktualitātes un ar to saistītās līdzekļu vākšanas dēļ ievietojam informāciju par to jau šajā pārskatā.

2015. gada sākumā ALA šim projektam piešķīra $3,000, daļēji finansējot projekta izdevumus uz vienu gadu. Tomēr rēķināmies, ka izdevumi būs lielāki.

Šis projekts ir turpinājums darbam, ko Ģirts Zeidenbergs, kopā ar plašu periodikas lasītāju tīklu, ir personīgi veicis pēdējos gados, pa daļai ar PBLA atbalstu, bet tagad sekotu noteiktām vadlīnijām Latviešu kultūras biedrības TILTS ietvaros.

Rakstu avoti būs:

 • Amerikas un Eiropas publikācijas un organizācijas, kas nodarbojas ar politiskās situācijas analīzi un informācijas izplatīšanu, kā piemēram: Stratfor, The Jamestown Foundation, Radio Free Europe, Central European Policy Analysis, Transparency International, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Open Russia (a platform for democracy and civil society activists), uc.
 • Specifiski indivīdi, kā piemēram: Edward Lucas, Anne Applebaum, Paul Goble (Window on Eurasia), Zbigniew Brzezinski, Professor Norman Davies, Carl Bildt, Toomas Ilvess, Dalia Grybauskaite, Anders Fogh Rasmussen, Bernard-Henri Levy, Stephen Harper, uc.
 • Interneta mājas lapas: www.the-economist.com, www.ft.com, www.theguardian.com, www.bbc.com, 20committee.com, www.independent.co.uk, www.wsj.com, strataforum.org, www.themoscowtimes.com, uc.

Raksti tiks izsūtīti avīzēm, žurnāliem, kā arī radio un TV stacijām Latvijā. Iespēju robežās raksti tiks tulkoti latviešu valodā pirms izsūtīšanas, un TILTS mēģinās nokārtot un autortiesību honorārus rakstu tālākai publikācijai, bet šīs saistības atkarājas no autoru prasībām, un pašlaik nav vēl skaidrs, cik plaši un vispārēji par tām varēs vienoties.

Prezentācijas un referāti

 • 2014. gada 1. maijā, dienu pirms ALAs kongresa sākšanās, Latvijas premjere Laimdota Straujuma tikās Filadelfijā ar latviešu diasporu organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu problēmas un vajadzības. Andris Padegs deva pārskatu par TILTU – vēsturi, mērķiem un darbību. Skati arī ievada rakstu.
 • 2014. gada oktobrī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika PBLA rīkota konference „Latvija ārpus Latvijas.” Andris Padegs konferencei sagatavoja referātu „Latviešu kultūras biedrība TILTS,” ko nolasīja viņa meita Sandra Slokenberga. Referāts ir publicēts konferences referātu krājumā.

Cik lietderīga ir TILTS darbība?

Amerikāņu labdarības organizācijas izsūta bez gala vēstules, lūdzot ziedojumus viņu labdarības nolūkiem. Tuvāk painteresējoties, var noskaidrot, kur ziedojumi aiziet. Dažām lielākā daļa no saziedotās naudas aiziet naudas vākšanai un administrācijai, maksājot lielas algas organizācijas vadītājiem; organizācija ir uzskatāma par lietderīgu, ja vairāk par 80 – 90% no naudas tiek izlietota organizācijas labdarības mērķiem un 10 – 20% administrācijai un naudas vākšanai.

TILTA finanšu pārskats 7. lapaspusē dod ieskatu TILTA darbības lietderībā: TILTS 2014. gadā ieņēma $45,734; šī ir summa, kas gāja caur TILTA kasi. Bet daļa no turneju finansēm neiet caur TILTA kasi - pēc iepriekšējas norunas, izrāžu rīkotāji samaksā daļu no honorāriem un ceļa izdevumiem tieši māksliniekiem. Šī summa 2014. gadā bija $17,500, kas arī ir uzskatāmi par turneju ienākumiem. Kopējie ienākumi 2014. gadā tad bija $63,234, no kuŗiem $4,421 tika izdoti administrācijai un ziedojumu vākšanai, kas ir 7.0%. Neviens TILTA valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

2015. gada sarīkojumi un iecerējumi

Šim gadam TILTS ir paredzējis un pašlaik organizē vairākus interesantus sarīkojumus:

 • Populārās etnogrāfiskās grupas Ilģi turneja ir paredzēta no septembra beigām līdz oktobra sākumam. Turneja ilgs divarpus nedēļas; tā sāksies ASV vidienē (iespējamās pilsētas ir Indianapole, Čikāga, Milvoki, Mineapole, Denvera), beigsies rietumu krastā (sarunas notiek ar Losandželosu, Sanfrancisko, Portlandi, Sietlu). Org. Benita Jaundāldere.
 • Latviešu alta vijolnieces Annas Dārziņas koncertu turneja tiek plānota septembra beigām-oktobra sākumam sešos latviešu centros ASV vidienē un austrumu krastā. Koncerti būs saskaņoti ar Klīvlandes un Mineapoles koncertapvienību programmām, kā arī ar kultūras biedrībām un citām organizācijām Bostonā, Filadelfijā, Ņūdžersijā un Vašingtonā. Anna Dārziņa ir dzimusi un studējusi Austrālijā un papildinājusies Berlīnes mākslas skolā. Viņa ir spēlējusi ar slaveniem Eiropas orķestriem, strādājusi par profesori Vācijā un koncertējusi Eiropā, ASV, Kanadā un Japānā. Organizē Dace Aperāne.
 • Koklētājas Laimas Jansones un dziedātājas Lauras Polences ASV turneja tiek plānota no oktobŗa sākuma līdz novembŗa vidum ar koncertiem lielākajos ASV latviešu centros, kā arī Toronto. Daži no šiem nedzirdētiem un saistošiem koncertiem varētu būt 18. novembra sarīkojuma ietvaros. Abas mākslinieces ir profesionālas personības, suminātas ne vien Latvijā, bet daudzviet Eiropā. Laimai šis būs pirmais Amerikas apmeklējums; Laura ir pavadījusi Filadelfijā gadu, studējot mūziku Tempļa Universitātē. Juzdamās drošas par dzimtajām tradīcijām, Laima un Laura piedāvā arī oriģinālkompozīcijas, kas sniedzas citās kultūrās. Viņas eksperimentē ar paņēmieniem, kas iedēsta latvisko pasaules folkmūzikas apritē. Laimas kokles virtuozitāte ir redzama You Tube izvilkumos. Org. Maruta Kārkls.
 • Viļā Daudziņa lugas „Vectēvs” turneja ir paredzēta šī gada augustā. Vilis Daudziņš ir Jaunā Rīgas teātra aktieris, un „Vectēvs” ir viņa paša veidota monoizrāde par savu vectēvu gaitām Otrā pasaules kaŗā – vienu vectēvu iesauca leģionā, otrs nonāca sarkanarmijā un vēlāk sarkano partizānu vienībā; abiem mājās palika divus gadus vecs bērns. Luga sastāv no vairākām epizodēm kaŗa gaitās, kuŗas Daudziņš ir izveidojis, pamatojoties uz intervijām ar agrākiem sarkanarmiešiem un leģionāriem. Šī ir viena no populārākajām Jaunā Rīgas teātra lugām jau piecus gadus, bet līdz šim TILTAM nebija iespējas dabūt šo ļoti pieprasīto un aizņemto aktieri uz Ameriku. Īsā laika dēļ turneja iekļaus galveno kārt ASV austrumus. Organizē Marcis Voldiņš.
 • Zanes Daudziņas lugas „Tāda es esmu” turneja ir paredzēta paralēli viņas vīra Viļa izrādēm; detaļas tiek izstrādātas (Daudziņu ģimene, ieskaitot divus dēlus, plāno kopīgi apceļot ASV). Luga ir viņas pašas izstrādāta monoizrāde: Dzīvojam jaunības un skaistuma kulta laikmetā, kad sievietei jābūt bez taukiem un ķermeņa dabiskā apmatojuma, jaunai, pievilcīgai, seksīgai; skaista āriene tiek uzskatīta par svarīgāku nekā iekšējās vērtības. Zanes Daudziņas monoizrāde atklāj „....latviešu sievietes miesas stāstu, kuŗā tiek veikta pilnīga ķermeņa inventarizācija un apkopta intīmo zonu bilance,” (citāts no programmas lapiņas). Zanes Daudziņas stāsts ir sirsnīgs, patiess, humora pilns. Ar dažām vienkāršām apģērba gabala maiņām – te lakats, te priekšauts – viņa iedzīvojas jaunā ticamā tēlā. Organizē Marcis Voldiņš.
 • Rakstnieces Annas Žīgures un žurnālista Jukka Rislakki lekciju cikls ir paredzēts novembŗa vidū, ieskaitot 18. novembra sarīkojumus. Organizē Ģirts Zeidenbergs.

Daži fakti par TILTU

TILTS ir darbojies 45 gadus. Te ir informācija tiem, kas nebija klāt mūsu sākuma gados.

TILTA darbība

 • 1960-os, 1970-os un 1980-os gados biedrība darbojās galveno kārt Pokipsījas un Ņujorkas pilsētas apkārtnē: organizēja sarīkojumus un aktīvi piedalījās Latvijas interešu aizstāvēšanā (18. novembra atzīmēšana, demonstrācijas Pokipsijā un Ņujorkā, radio programmu sagatavošana un nolasīšana par Latviju, izstādes par Latviju).
 • Atmodas laikā TILTS (vairāk dažu TILTA darbinieku personīgā plāksnē) bija viena no pirmajām trimdas organizācijām, kas uzsāka kontaktus ar Latviju (Ave Sol koncerta sarīkošana, Imanta.Ziedoņa uzņemšana, piedalīšanās Ganenokas konferencē kopā ar sabiedriskiem darbiniekiem no Latvijas).
 • 1990. gadu sākumā TILTS aktīvi atbalstīja centienus Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras fondu un sniedzot materiālu atbalstu (nosūtīja presi Kultūras fondam, savāca un nosūtīja trīs konteinerus ar grāmatām un žurnāliem).
 • Savā darbības mūžā TILTS ir sarīkojis ap 300 kulturālu sarīkojumu vai turneju, to starpā trīs Rīgas Doma zēnu koŗa turnejas un Austrālijas Saules jostas sarīkojumus.
 • Pašlaik TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas un citu mākslinieku turnejas Amerikā, ieskaitot klasisko mūziku, populāro mūziku, teātrus un priekšlasījumus.

TILTA vēsture

 • Biedrība ir dibināta 1969. gadā ar nosaukumu “Pokipsījas latviešu biedrība” (Poughkeepsie Latvian Association). Tās mērķi bija apzināt apkārtnes latviešus, palīdzēt uzturēt tautiešos latvisko apziņu, saglabāt un izkopt latviešu kultūras vērtības un tradīcijas, mēģināt pavērt spraugu dzelzs aizkarā kultūras laukā un cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
 • 1988. gadā, sakarā ar ģeogrāfiskā darbības lauka paplašināšanos, biedrību reģistrēja ar nosaukumu “Mid-Hudson Latvian Association, Inc.” (Hudzonas ielejas latviešu biedrība).
 • 1993. gada novembrī biedrība mainīja vārdu uz „Latviešu kultūras biedrība TILTS”, kas tuvāk atspoguļoja biedrības centienus sadarboties ar Latviju kultūras jomā.

Finanšu pārskats

Vai Jums ir Testaments?

Nāk prātā gadījums pirms vairākiem gadiem, kad viens ārsts, kas darbojās TILTA valdē, pēkšņi nomira. Viņam nebija piederīgo un nebija arī testamenta. Visas personīgās mantas, ieskaitot latviešu grāmatas, tika izmestas atkritumos, un viņa māja un bankas konti pārgāja Ņujorkas štata īpašumā.

Dzīvs būdams, viņš atbalstīja latviešu organizācijas un latviskos centienus, bet viņa iespējami lielākais finansiālais atbalsts, kas varēja būt pēc viņa nāves ar viņa testamentu, netika izmantots.

Ja Jums nav piederīgo, sagatavojiet testamentu un apsveriet iespēju atstāt savu mantu kādai latviešu organizācijai.

Juris
Baidiņš

Biedra karte

Līdz šim mākslinieku turnejas plānojām tā, lai tās pašas sevi finansētu, bet pēdējos gados sarukušās publikas un pieaugošo izdevumu dēļ tas vairs nav iespējams. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem. Jau daudzus gadus biedra naudu neesam paaugstinājuši, lai tā nebūtu par šķērsli kļūt par TILTA biedru tiem, kam līdzekļi ierobežoti.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15! Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV: biedrzinis / kasieris Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
 • Kanādā (Kanādas dolāros): Ivars Timbers, 1921 Poppy Lane, Pickering, ONT L1V 2T4

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

2014. gadā TILTS saņēma biedra maksās un ziedojumos $13,815 no 376 biedriem, $5,640 ienāca ar $15 pamat ziedojumu un $8,175 ar pārmaksājumiem.

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS valde:

TILTA valdē 2014. gada 12. aprīlī ievēlēja 45 personas: 37 ASV, 6 Latvijā, 2 Kanādā
Mārtiņš AndersonsDace Štauvere AperāneGundars Aperāns
Juris BaidiņšValdis BašēnsPauls Berkolds
Edgars BērziņšValdis BērziņšJānis Cigusis
Anda CookEdgars DāleInts Dzelzgalvis
Rolfs EkmanisAstrīda JansoneAmanda Jātniece
Benita JaundāldereLīga JēkabsoneMaruta Kārklis
Lauma Upelniece KatisĀrija KatsAnna Ķepe
Brigita KlaussMatīss KukainisAnita Liepiņa
Maija MedneJānis MelgalvisIlmārs Mežs
Andris PadegsIlze PētersoneBaiba Pinne
Gunta PlostnieksZinta PoneInāra Reinis
Andris RitumsLaila Michelsone RobiņaGunta Puzule Semba
Anita ShredersLaimonis SiliņšRuta Krūze Strobele
Jānis StudentsIvars TimbersNormunds Vīksne
Marcis VoldiņšĢirts ZeidenbergsAstra Pētersone Zemzare

Valdes lielums

2014. gadā ievēlētā TILTA valdē ir 45 locekļi agrāko 105 vietā. Lielā valde līdz šim mums deva lielu talcinieku skaitu; ja arī visi vienmēr neņēma aktīvu dalību TILTA darbā, mums bija pulks ieinteresētu un spējīgu cilvēku dažādās pasaules malās, kuŗus varējām aicināt uzņemties dažādus darbiņus.

Problēma ar lielo un izkaisīto valdi bija tā, ka bija grūti dabūt kvorumu valdes sēdēs. Tagad daļa no agrākās valdes skaitās tā saucamajos valdes palīgos, kas tomēr pieejami speciāliem TILTA uzdevumiem. Paldies visiem par kalpošanu valdē, un mēs ceram, ka Jūsu saites ar TILTU neizirs.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieŗiem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finanses; komisijā sastāv:
  • Pēteris Āns
  • Kaspars Krēsliņš
  • Laris Krēsliņš

Šo gada pārskatu sagatavojis Andris Padegs. Pārskatu PDF faila pieejama šeit.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.