2005. gada pārskats

Skolu uzlabošanas programma

Pētera Zariņa un Edītes Irbes vadībā, ar projekta kasiera Arņa Sprancmaņa palīdzību un ar jūsu līdzekļiem, esam turpinājuši atbalstīt Latvijas skolas ar datoriem un mācību līdzekļiem.

2006. gadā TILTS saņēma $4,400 skolu uzlabošanai un, kopā ar agrāk ziedotiem līdzekļiem, izmaksāja $5,800. Atbalstu saņēma Menģeles skola Ogres rajonā, Virgas skola Liepājas rajonā, Skujenes skola Cēsu rajonā un Pilskalnes pamatskola Aizkraukles rajonā. Strazdmuižas neredzīgo un mazredzīgo skolai tika nosūtīti agrāk pasūtinātie pieci Breiļa drukātāji.

Vairāk nekā 70 gadi ir pagājuši kopš prezidents Kārlis Ulmanis Liepājā 1934. gadā uzrunāja latviešu tautu ar šādiem vārdiem:

„Visi ir aicināti valsts darbā un, it sevišķi, mūsu jaunatne. Mūsu jaunā paaudze ir vismaz tik pat laba, kā mēs savā laikā bijām, un es domāju, ka dažā labā punktā tā ir pat labāka. Jaunā Latvija visā patiesībā ir tikai jaunatnei domāta. Mēs, vecie, esam tikai tādi ievadītāji, tādi palīgi. Tā īstenā dzīves pilnestība, kas vēl nāks, tā būs lemta tiem jaunajiem mūsu vidū.”

Sekoja draudzīgais aicinājums tautai: palīdzēsim mūsu skolām!

Vai šie Ulmaņa vārdi nav patiesi arī šodien? Tagadējā Latvijas jaunatne izšķirs Latvijas nākotni un likteni!

Mēs aicinām Jūs palīdzēt šīsdienas jaunatnei ar ziedojumu Latvijas skolām. Kaut arī Latvijas valdība un pašvaldības dod skolām līdzekļus, vienmēr ir vajadzības, kam budžetā pietrūkst līdzekļu; skolām vajag datorus, kopētājus, grāmatas un līdzekļus tādiem projektiem kā skolēnu ekskursijām un studentu organizācijām.  Tā kā skolas Latvijā, salīdzinot ar skolām Amerikā, ir mazas, samērā neliels veltījums var dot skolai ļoti nozīmīgu pabalstu.

Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties atbalstīt, un noskaidrojiet viņu vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības uzzināt. Mēs izlietosim Jūsu ziedotos līdzekļus pēc skolas norādījumiem un nokārtosim visas sūtīšanas formalitātes. Kā būtu, ja kopā ar gadskārtējo TILTA biedra naudu, Jūs ziedotu $50 (vai vairāk) TILTA skolu atbalsta projektam?

Piesakiet savus ziedojumus Pēterim Zariņam:  telefons (315) 682-5615; fakss (315) 682-1772; e-pasts paz@twcny.rr.com). Ziedojumi atskaitāmi no ienākumiem, ASV nodokļus aprēķinot.

Savas darbības mūžā TILTS ir nosūtījis pāri par 500 datorus un dažādus mācību līdzekļus kādām 100 skolām Latvijā un sešus datorus Latviešu skolām Sibīrijā.

Klasiskā mūzika

TILTS 2006. gadā izkārtoja divas klasiskās mūzikas turnejas:

 • Vokālā grupa PUTNI uzstājās ar 15 koncertiem deviņās austrumkrasta un vidienes pilsētās, sākot ar Bostonu 27. oktobrī un nobeidzot Jonkeros 18. novembrī ar valsts svētku koncertu. Grupā ir astoņas dziedātājas; to vada Latvijas Radio Kora māksliniece Antra Dreģe. Četri koncerti (Bostonā, Ņujorkā, Eau Claire - University of Wisconsin, Stillwater, MN) bija īpaši plaši izsludināti vietējai amerikāņu publikai un izraisīja lielu interesi par PUTNU ierakstiem, kā arī par Latviju un tās mūziku. Bostonas koncertā PUTNI uzstājās kopā ar slaveno amerikāņu sieviešu ansambli TAPESTRY ar Pētera Aldiņa un amerikāņu komponista Robert Kyr dziesmu cikla pirmatskaņojumu. TAPESTRY cer turpināt ļoti veiksmīgo sadarbību ar PUTNIEM tuvākajā nākotnē ASV un Latvijā. Par turneju atbildīgas bija Dace Aperāne un Līga Aldiņa.

  Dienu pirms koncerta Bostonas klasiskās mūzikas radio stacija intervēja dziedātājus no PUTNU un TAPESTRY ansambļiem un pārraidīja katra ansambļa ierakstus. Ņujorkas pilsētas centrā PUTNI sniedza programmu, kuŗas pirmajā daļā uzstājas slavenais amatieru koris "New Amsterdam Singers", diriģentes Clara Longstreth vadībā. Koncerta apmeklētajos bija Latvijas vēstniece ANO Solveiga Silkalna un daudzi Ņujorkā dzīvojošie tautieši, kā arī amerikāņi, un publika nevarēja beigt jūsmot par koncerta reti augsto kvalitāti.  TILTA valdes locekle Guna Mundheim bija rūpējusies par skaisti klāto bufetes galdu pēc koncerta.

  Turnejas laikā, pateicoties finansiālam atbalstam no ALAs Izglītības nozares, PUTNI sniedza četrus īpašus koncertus latviešu skolas bērniem un to vecākiem (Bostonā, Vašingtonā, Čikagā un Jonkeros); koncerti guva lielu piekrišanu. Koncerta un nodarbību laikā, PUTNI iepazīstināja bērnus un jauniešus ar latviešu tautas dziesmām un latviešu komponistu Pētera Vaska, Maijas Einfeldes un Jura Ābola mūziku.

  Neskatoties uz finansiālu atbalstu no Kultūrkapitāla fonda un Rīgas domes, ka ari ar rūpīgi izplānotiem un pieticīgiem transporta izdevumiem, TILTAM šī turneja beidzas ar iztrūkumu.  Tomēr atsauksmes ir bijušas visnotaļ pozitīvas kā no klausītajiem tā no dziedātājām pašām.
   
 • Ērģelnieks Aivars Kalējs uzstājās ar 10 koncertiem septembrī un oktobrī Amerikas austrumu piekrastē un vidienē, un kopā viņu dzirdēja pāri par 900 klausītāju. Turneja sākās Amerikas Militārajā akadēmijā Vestpointā, kur viņš spēlēja pie vienām no varenākajām ērģelēm Amerikā un viņa programmā bija iekļauta arī viņa paša kompozīcija "Musica dolente", atceroties traģiskos notikumus 2001. gada 11. septembrī Ņujorkā. Vairāki koncerti šajā turnejā bija rīkoti sadarbībā starp latviešu un amerikāņu baznīcām, un daži koncerti bija iekļauti vietējās koncertu sērijās. Par turneju atbildīga bija Astra Zemzare.

  Publika visur bija ļoti atsaucīga par Aivara Kalēja bagātīgo programmu, kurā bija iekļauti pasaules klasiķi, 20. gadsimta latviešu komponisti (Ādolfs Ābele, Lūcija Garūta, Imants Zemzars un Ādolfs Skulte), kā arī viņa paša  kompozīcijas. Milvoku koncertu kuplināja mums pazīstamā soliste Indra Brusubārde. Atsauksmi par koncertu Klīvlandē var lasīt LAIKS Ziemsvētku numurā.

Turnejas ienākumi sedza izdevumus.

Teātris

Nacionālā Teātra viesturneja ar Gunāra Priedes luga „Zilā” iekļāva 15 pilsētas, sākot ar Portlandi 6. septembrī rietumu krastā, viesojoties ASV vidienes un austrumu krasta centros un Toronto, un nobeidzot St. Pēterburgā Floridā 2. oktobrī. Piedalījās režisors Mihails Kublinskis un četri aktieri – Lolita Cauka-Kalna, Ēvija Skulte, Ainārs Ančevskis un Juris Lisners. Kā ir parasts šādām turnejām, uz un starp rietumu štatiem aktieriem bija jābrauc ar lidmašīnām, bet no Mineāpoles līdz Vašingtonai grupa pārvietojās īrētā mašīnā. Izrādēs bija no 25 līdz tuvu pie 300 skatītāju; kopējais skatītāju skaits bija ap 1250. Par turneju atbildīgs bija Marcis Voldiņš.

Lugas "Zilā" darbība notiek padomju laikos Melnās jūras piekrastē, tālu no Latvijas un mājām, kas atstātas, lai izvairītos no pārdzīvojumiem pēc nesen notikušas ģimenes traģēdijas. Visās pilsētās lugas skatītāji izteicās ļoti atsaucīgi par aktieru augsti kvalitatīvo spēli, bet domas dalījās par lugas izvēli; lugā attēlotais laika posms un vide nebija pazīstami Amerikas skatītājiem, un tika izteiktas vēlēšanās pēc jautrākas vielas.

Aktieri bija apmierināti ar turneju, un Ņujorkā viņiem bija iespēja redzēt Brodvejas izrādes. Caurmērā, tomēr, aktieriem bija jāuzstājas katru otro dienu, un viņi būtu vēlējušies vairāk brīva laika. Turnejas ienākumi sedza izdevumus.

Folkloras uzvedums

Folkloras vīru kopa VILKI uzstājās ASV 16 koncertu turnejā 2006. gada aprīlī un maijā. Turneja sākās Sietlā, Vašingtonas štatā 18. aprīlī. Sekoja 16 koncerti mēneša laikā pa ASV rietumu krastu, vidieni un austrumu krastu. Rietumu krasta koncertiem VILKIEM bija jālido no vienas pilsētas uz otru lielo attālumu dēļ, bet kopš Mineapoles pa ziemeļaustrumu štatiem viņi ceļoja ar Mineapolē noīrēto minibusiņu. Turnejas organizēšanā TILTS sadarbojās ar Daugavas Vanagiem, un turneju finansiāli atbalstīja Latvijas valdība IUMSIL programmas ietvaros. Piedalījās pieci dalībnieki (puse no kopas). Maija Zaeska bija atbildīga par turneju.

VILKI ir pazīstami ar dziesmām un uzvedumiem, kas saistās ar kaŗavīru gaitām, sākot ar senajiem laikiem un beidzot ar leģionāriem un nacionālajiem partizāniem. Senākās dziesmas VILKI atraduši latviešu tautas mūzikas materiālos, bet 1. Pasaules kaŗa latviešu strēlnieku un 2. Pasaules kaŗa latviešu leģionāru un nacionālo partizānu dziesmas viņi paši ir pierakstījuši no šo cīņu dalībniekiem. Kopas dalībnieki ne vien dzied, bet arī atjauno un attīsta latviešu kaŗavīra dzīvesziņu – gatavo drēbes un apavus, kaļ rotas un ieročus. Tas viss pamatots uz Latvijā archeoloģiskajos izrakumos atrasto uz 10. - 13. gadu simtenī attiecināmo materiālu.

Dziesmas VILKI papildināja ar paskaidrojumiem par karavīru dzīvi un vēsturi un ar bildēm uz liela ekrāna. Visi koncerti bija labi apmeklēti, un publika bija sajūsmināta. Liela piekrišana, sevišķi no jaunākās paaudzes, bija seno laiku ieroču demonstrēšanai (par tiem lielu interesi izrādīja arī Amerikas aizsardzības ierēdņi, VILKIEM iebraucot Amerikā). Pāris pilsētās koncertā pat iesaistīja vietējo latviešu skolu un tautas deju kopu.

Paldies Daugavas Vanagiem par sadarbību koncertu izkārtošanā un IUMSIL par piešķirto naudas pabalstu. Turneja beidzās ar atlikumu.

Priekšlasījumi

2006. gada novembrī un decembrī TILTS sarīkoja tikšanos ar dzejnieku Juri Kronbergu no Zviedrijas. Kronbergs lasīja savu dzeju latviešu klausītājiem Bostonā, Vašingtonā, Filadelfijā, Īstbranšvikā un St.Peterburgā, un amerikāņu publikai Ņujorkā. Dzejnieks uzstājās arī ALJA kongresā un bija pārsteigts par lielo atsaucību – daudzi jaunieši pazina viņa darbus, par tiem jūsmoja un bija centušies ierasties uz viņa sarikojumu.

Turneja pati sevi nefinansēja, bet tie, kas Kronbergu dzirdēja, pavadīja neaizmirstamas stundas, klausoties viņa dzeju un vērojot viņa personalitāti. Par turneju atbildīgs bija Valdis Bašēns ar Maijas Mednes līdzdalību.

Izcilo Jauno Talantu Fonds

Izcilo Jauno Talantu fonds Lailas Robiņas vadībā 2006. gadā saņēma ziedojumos $9,500.

Pabalsti, kopsummā $8,750, tika piešķirti sekojošiem jauniem māksliniekiem:

 • Dzintra Erliha (pianists)
 • Ikars Samardzijevs (tenors)
 • Paule Šūmane (vijolniece)
 • Reinis Zariņš (pianists)

Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA Izcilo Talantu Fonds ir piešķīris pāri par $100,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem.

Vēstures projektu Fonds

Jaundibinātais vēstures projektu fonds Lilitas Bergs vadībā 2006. gadā saņēma 26 ziedojumus, kopā $4,430.

Fonds piešķīra $3,000 pabalstu rakstniecei Annai Žīgurei izdevumu segšanai sakarā ar viņas topošo grāmatu, pašlaik saukta „Eslingena”, par latviešu dzīvi dīpīšu (DP = Displaced Person) nometnēs Vācijā pēc Latvijas atstāšanas Otrā pasaules kaŗa laikā un pirms izceļošanas uz aizjūras zemēm. Fonda līdzekļu vākšana līdz šim ir maz publicēta ārpus personīgas korespondences ar pastu un e-pastu.

Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Lilita Bergs, P.O. Box 67, Fabius, NY 13063

Saieti Latvijā

Lai uzturētu sakarus ar tautiešiem Latvijā, un sevišķi ar tautiešiem un TILTA biedriem, kas ir pārcēlušies uz Latviju no rietumu zemēm, TILTS 2006. gadā sarīkoja divus saietus:

 • 1. jūlijā, kopā ar Edvīna Kalviņa vadīto Kanādas-Latvijas Bizness asociāciju, TILTS sarīkoja pasaules latviešu saietu Rīgas Latviešu biedrības telpās. Šī sarīkojuma organizēšanā piebiedrojās Kanādas vēstniecība Latvijā, un, sakarā ar Kanādas valdības pieprasītajiem drošības noteikumiem, sarīkojums pieņēma formālu raksturu ar iepriekš izsūtītiem ielūgumiem.
 • 13. novembrī TILTS sarīkoja TILTA biedru saietu Architektu namā Rīgā.

Pabalsti

2006. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus:

 • $1,875 par Perkins Breiļa drukātājiem Strazdmuižas neredzīgo un pusneredzīgo internāta skolai.
 • $2,000 Latvijā dzimušajam muziķim Arkady Fomin labdarības koncertu sērijas „Symphony of Toys” rīkošanai Latvijā 2006. gadā trūcīgu bērnu atbalstam.
 • $1,000  lugas „Sprīdītis” izrādei Garezerā.
 • Atbalsts Rīgas Latviešu biedrības rīkotajam Anšlāva Eglīša 100 gadu piemiņas sarīkojumam Rīgā 2006. gada 14. oktobrī.
 • Atbalsts nelaiķa Prof. Olafa Zeidenberga grāmatu sūtījumam Latvijas Mākslas akadēmijai (tika nosūtītas piecas kastes TILTA vēstures fonda ietvaros).

Atzinība

Priecājamies, ka 2006. gadā uz TILTA iniciatīvas pamata vai ar TILTA atbalstu sekojošie tautieši saņēma Latvijas valsts apbalvojumus:

 • Tālivaldis Bērziņš - IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
 • Ingrīda Gutberga - IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
 • Gundars Ķēniņš-King – IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
 • Ojārs Celle – V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
 • Astrīda Jansone – V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
 • Jānis Peniķis – V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
 • Laila Robiņa - V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni

Uz TILTA iniciatīvas pamata sekojošā tautiete saņēma Amerikas Latviešu Apvienības atzinību: 

 • Edīte Irbe – ALA Atzinības rakstu

Citi nozīmīgi 2006. gada notikumi

 • TILTS nodibināja „Vēstures projektu fondu” ar mērķi atbalstīt projektus, kas saistās ar Latvijas un latviešu vēstures dokumentāciju; vadībā Lilita Bergs, Aivars Keire un Baiba Pinne.
 • Ints Dzelzgalvis pārstāvēja TILTU ALAs 2006. gada kongresā.
 • Dace Aperāne un Baiba Pinne pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • Andris Padegs un Ģirts Zeidenbergs piedalījās The US-Baltic Foundation sarīkojumā un pieņemšanā Vašingtonā 3. martā sakarā ar prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas godināšanu.
 • Andris Padegs sagatavoja rakstu par TILTA vēsturi un darbību topošajai enciklopēdijai par latviešu biedrībām pasaulē. Enciklopēdijas sagatavošanu vada Rīgas Latviešu biedrība.
 • Ģirts Zeidenbergs bija ielūgts pārstāvēt TILTU Rīgas Latviešu biedrības rīkotajā Anšlāva Eglīša 100 gadu piemiņas sarīkojumā Rīgā.

Gada pārskatu latviski un angliski sagatavoja Andris Padegs.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.