TILTA valde

TILTA valde, 2019
TILTA valdē 2018. gada 6. aprīlī ievēlēja 45 personas:
37 ASV, 7 Latvijā, 1 Kanadā
Mārtiņš Andersons
Dace Štauvere Aperāne
Gundars Aperāns
Juris Baidiņš
Valdis Bašēns
Anita Bataraga
Pauls Berkolds
Edgars Bērziņš
Valdis Bērziņš
Jānis Cigusis
Anda Cook
Ints Dzelzgalvis
Ingrīda Erdmane
Iveta Grava
Astrīda Jansone
Amanda Jātniece
Benita Jaundāldere
Līga Jēkabsone
Tija Kārkle
Lauma Upelniece Katis
Ārija Kats
Irīna Kats
Brigita Klauss
Laris Krēsliņš
Māris Kukainis
Matīss Kukainis
Anna Ķepe
Dace Ķezbere
Anita Liepiņa
Laila Medne
Maija Medne
Jānis Melgalvis
Ilmārs Mežs
Andris Padegs
Ilze Pētersone
Zinta Pone
Ināra Reinis
Laila Michelsone Robiņa
Gunta Puzule Semba
Laimonis Siliņš
Ruta Krūze Strobele
Jānis Students
Normunds Vīksne
Marcis Voldiņš
Ģirts Zeidenbergs

Site contents Copyright © 2021 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy. Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.