2003. gada pārskats

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Vēlam jums veselību un sekmīgu 2004. gadu! Jauno gadu sākot, gribam jums īsumā pastāstīt par galvenajiem notikumiem mūsu 2003. gada darbībā, kā arī par 2004. gada plāniem. Mūsu darbība kļūst arvien plašāka, sadarbojoties ar tautiešiem Latvijā, sekmējot latviešu kultūru un izglītību un popularizējot mūsu kultūru vietējā mītnes zemes sabiedrībā.

TILTA darbība 2004. gadā būs rosīga, atbildīga un, ar jūsu atbalstu, ražīga.

Skolu uzlabošanas programma

Pētera Zariņa un Edītes Irbes vadībā, un ar jūsu līdzekļiem un darba atbalstu, esam turpinājuši projektu atbalstīt Latvijas skolas ar datoriem un mācību līdzekļiem. 2003. gadā TILTS saņēma šim nolūkam ziedojumos $12,950. Pabalsti tika veltīti Kalnienes pamatskolai (Gulbenes rajonā), Meņģeles pamatskolai (Ogres rajonā), Virgas skolai (Liepājas rajonā), Bauskas 1. vidusskolai, un Jura Neikena Dikļu skolai (Valmieras rajonā).

Ziedojumi tiek izlietoti pēc skolas vēlēšanās, un pagājušo gadu trešā daļa tika izlietota mācības grāmatu iegādei. Kā piemēru varam minēt Kalnienas skolu, kas par tai ziedoto naudu iegādājās grāmatas gan vēsturei, latviešu valodai, ģeogrāfijai un techniskiem priekšmetiem, gan ari lai mācītu latviešu dziesmas.

Viena no devīgākajām Latvijas skolu atbalstītājām pēdējos gadus ir bijusi Valija Rauceps, kas ir ziedojusi naudu Kalnienes un Meņģeles skolām. 2004. gadā ar viņas atbalstu palīdzēsim tiem 404 skolniekiem, kas mācās Gulbenes vidusskolā.

Šogad ar vēstuļu un avīžu rakstu palīdzību mēs plānojam intensīvāk atgādināt tautiešiem iespēju palīdzēt Latvijas skolām. Pabalsti Latvijas skolām tiek izlietoti vienam no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem – izaudzēt mūsu jaunatni tādu, lai tā būtu spējīga veidot stipru Latviju un godam nest Latvijas vārdu pasaulē. Mēs ceram, ka TLTA gada pārskata lasītāji būs pirmie, kas atsauksies šim aicinājumam.

TILTA skolu uzlabošanas programmas kasieŗa pienākumus tagad pārņem Arnis Sprancmanis. Novēlam labas sekmes Arnim, un izsakām lielu pateicību Jānim Zārdam, kas bija šīs programmas kasieris pēdējos gadus.

Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties atbalstīt un noskaidrojiet viņu vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības uzzināt. Dažām skolām jau ir nepieciešamie datori, bet vajag līdzekļus citu piederumu iegādei. Mēs izlietosim Jūsu ziedotos līdzekļus pēc skolas norādījumiem un nokārtosim visas sūtīšanas formalitātes.

Piesakiet savus ziedojumus Pēterim Zariņam. Ziedojumi atskaitāmi no ienākumiem, ASV nodokļus aprēķinot.

Jāņa Mediņa Mūzikas skolas zēnu koŗa 2003. g. ASV turneja

Ar TILTA finansiālo atbalstu un Edvīna Kalviņa apgādātām Čechu aviobiļetēm par pazeminātu cenu Jāzepa Mediņa Mūzikas skolas zēnu korim bija iespēja piedalīties Starptautisko koŗu festivālā Mizūlas (Missoula) pilsētā Montānas štatā no 16. līdz 20. jūlijam. Koris guva lielu publikas piekrišanu, dziedot koŗu klasiku, latviešu komponistu darbus un tautas dziesmas, kā arī interesantu mūziku no Dienvidāfrikas. Diriģents Romāns Vanags noturēja semināru mūzikas skolotājiem un tika intervēts NPR radio raidījumiem.

Astra Zemzars izkārtoja korim piecus koncertus Montānas, Vašingtonas un Oregonas štatos no 21. līdz 29. jūlijam; amerikāņu vai latviešu organizācijas bija atbildīgas par koncertu norisi. Visi koncerti bija labi apmeklēti; Superior, MT, pilsētiņā 10% iedzīvotāju noklausījās koncertu! Korim bija arī iespēja baudīt Kursas nometnes skaisto dabu un vietējās atrakcijas viņu drauga Miervalža Janšēvica izkārtojumā.

Teātris

Sadarbībā ar Birutu Zommeri TILTS noorganizēja īsu turneju austrumu krastā Nacionāla teātra aktrises Intas Tiroles monoizrādēm: Rodžera Hola “Grāmatu draudzeņu klubs” un Raimonda Auškāpa “Tāda dzīve”.

Pilnu Ziemeļamerikas teātra turneju 2003. gadā neizdevās noorganizēt. Pa daļai tas bija Rietumu Krasta dziesmu svētku dēļ – nozīmīga sabiedriskā enerģija bija nepieciešama, lai izcili tiktu noorganizēti un izdotos dziesmu svētki, un galvenajos rietumu krasta centros nebija iespējams teātra izrādes sarīkot.

Koncerti

TILTA Mūzikas nodaļa Daces Aperānes vadībā noorganizēja sekojošos koncertus:

 • 2003. gada 26. aprīlī izcilais jaunais latviešu pianists, vairāku konkursu un Lielās mūzikas balvas laureāts Vestards Simkus uzstājās pazīstamās Vestčesteras mūzikas konservatorijas (Music Conservatory of Westchester) un TILTA rīkotājā koncertā. Šis bija jaunā mākslinieka pirmais koncerts ASV austrumu krastā. “...publikas atsaucība bija ievērojama un neslēptā sajūsmā pausta ar aplausiem, klausītājiem kājās stāvot; …..vairāki mūziķi izteikuši apbrīnu par V. Simkus virtuozitāti un mūzikas interpretācijas spējām...” no Sanitas Uplejas raksta Dienā (4/29/03).
 • 2003. gada 21. septembrī notika pirmais TILTA rīkotais koncerts Latvijā. Uzstājās četri jauni mūziķi, visi TILTA Izcilo Jauno Talantu fonda atbalsta saņēmēji: pianiste Diana Baibusa, čellists Mārcis Kuplais, pianiste un komponiste Solveiga Selga un klarnetists Egils Sefers; pie klavierēm – izcilais koncertmeistars un solists Ventis Zilberts. Koncerts notika greznajā Melngalvju namā sadarbībā ar direktoru Ojāru Spārīti un bija gan ļoti labi apmeklēts, gan plaši pieminēts Latvijas un ASV preses izdevumos un Latvijas Radio programmās. Koncertu organizēja Rīga dzīvojošie TILTA valdes locekli: Dr. Egils Zālītis, Vita Ozoliņa, Dace Mičāne-Zālīte, Ingrīda Muižniece, Mārtiņš Zandbergs un māksliniece Sandra Strēle. Mākslinieciskajā padomē darbojās komponiste Maija Einfelde, Laila Robiņa, mākslas kritiķe Eleonora Šturma, pianists Normunds Vīksne un komponiste Dace Aperāne. TILTS cer rīkot ari turpmāk koncertus un citus sarīkojumus Latvijā.
 • 2003. gadā no 3.-7. oktobrim slavenā latviešu vijolniece un Lielās mūzikas balvas laureāte Baiba Skride un viņas māsa, ievērojamā pianiste Lauma Skride, sniedza četrus koncertus TILTA rīkotās turnejas ietvaros. Abām māsām šī bija pirmā turneja pa ASV austrumu krasta un vidienes pilsētām; viņas uzstājās Vašingtonā, Klīvlandē, Bostonā un Ņujorkā, visur saņemdamas spožas atsauksmes. Ņujorkas koncerta ienākums tika veltīts TILTA Izcilo Jauno Talantu fondam. Māsu Skrides koncerti tika aprakstīti avīzēs Laiks un Diena, kā arī pieminēti Latvijas Radio raidījumos.
 • 2003. gada novembrī TILTS noorganizēja turneju ievērojamiem duopianistiem un Lielās mūzikas balvas laureātiem Antrai un Normundam Vīksnēm. Klavierduets iesāka koncertturneju 1. novembri, Vestčesteras mūzikas konservatorijas koncertzālē, atskaņojot skaņdarbus no sava nesen izdotā kompaktdiska, kuŗā ierakstīta tikai latviešu komponistu mūzika; “…amerikāņu mūziķi, kas bija skatītāju vidū, neskopojās ar atzinību latviešu klavierdueta sniegumam. Publika ļoti atsaucīgi uzņēma līdzsvaroti sastādīto programmu…” no Sanitas Uplejas raksta Dienā (11/10/03). Mākslinieki turpināja sniegt koncertus Bostonā, Čikagā, Losandželosā un Vašingtonā. Koncerti saņēma izcilas atsauksmes Latvijas un ASV presē, ka arī Amerikas Balss raidījumos.

Populārā mūzika

2003. gada rudenī, Sadarbībā ar Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienību, TILTS izkārtoja pazīstamās populārās mūzikas dziedātājas Marijas Naumovas ansambļa turneju. Ansamblī ārpus Marijas piedalījās trīs mūziķi no Latvijas; visiem deviņiem ar attiecīgajiem sitamiem instrumentiem finansiālu apsvērumu diemžēl dēļ nebija iespējams turnejā piedalīties. Ansamblis sniedza 11 koncertus pa visu ASV, no kuŗiem daži bija jauniešu koncerti. Marija Naumova ieguva pirmo vietu 2002. gadā Eiropas mēroga Eirovīzijas konkursā, un populārās mūzikas cienītāji bija priecīgi par iespēju dzirdēt šo Eirovīzijas zvaigzni ar pavadītājiem.

Izcilo Jauno Talantu Fonda piešķīrumi

2003. gada 7. oktobrī vijolniece Baiba Skride, uzvarētāja Queen Elizabeth sacensībās, ar savu māsu pianisti Laumu Skridi sniedza labdarības koncertu par labu TILTA Izcilo Jauno Talantu Fondam. Koncerts notika Scandinavia House Ņujorkā. Pirms koncerta publikai bija iespēja apskatīt mākslinieku Zoyas Frolovas un Jāņa Jākobsona darbus, kas ir pazīstami kā Latvijā tā Ņujorkā un Eiropā, un tam sekoja pieņemšana ar šampanieti. Pieteicēja bija agrākā Fonda piešķīruma saņēmēja aktrise Anna Kepe. Koncertā bija ap 150 klausītāju, ieskaitot koncerta goda komitejas locekli vēstnieku Gintu Jēgermani. Pēc izdevumu segšanas, Fonda ienākums no koncerta bija $5,600. Paldies māksliniekiem un paldies atsaucīgajai publikai.

2003. gadā Lailas Robiņas vadībā, darbojoties kopa ar Gunu Mundheim un Helgu Petrašēvicu, Fonds piešķīra kopā $7,400 sekojošiem māksliniekiem:

 • Diana Baibus (pianiste) - $1,000
 • Mārcis Kuplais (čellists)- $4,000
 • Solvita Moss (soprāns) - $1,000
 • Rūdolfs Ozoliņš (pianists) - $1,000
 • Solveiga Selga (pianiste un komponiste) - $400

Nākošais Izcilo Talantu Fonda labdarības koncerts notiks 23. janvārī, kur uzstāsies slavenais vijolnieks Gidons Krēmers (skat. „Koncerti 2004. gadam” 4. lapaspusē).

Ziedojums TILTA Izcilo Talantu Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi”, rakstot čeku uz „TILTS” vārda:

„TILTS”
c/o Laila Robins
241 Central Park West, Apt. 14H
New York, NY 10024

Pabalsti

2003. gadā TILTS piešķīra finansiālu atbalstu sekojošiem projektiem:

 • $2,500 Valentīna Jākabsona grāmatas „Breakfast at Midnight” izdošanai (angļu valodā tulkojusi Biruta Sūrmane). Grāmata tiks prezentēta 2003. gada 6. novembrī.
 • $109 120 klasiskās mūzikas LP skaņu plašu nosūtīšanai Dārziņa Mūzikas skolai Rīgā. Skaņu plates ziedoja Neda Grīnups; nosūtīšanu kārtoja Astrīda Stalis. Plates tika nosūtītas 2003. gada novembrī.
 • Līdz $1000 mirušās valdes locekles Veltas Zēbergas grāmatu nosūtīšanai uz Latviju. Pašlaik tiek skaidrots, kam sūtīt kādas grāmatas.
 • $1,500 Sestajai Latvijas Mūzikas nometnei. Nometne notiks Ogrē, Latvijā, 2004. gadā no 7. līdz 10 jūlijam.
 • $1,000 Internacionālajam mākslas centram Zvārtavas pilī, Latvijā.

Atzinība

Priecājamies, ka pagājušajā gadā uz TILTA iniciatīvas pamata Triju Zvaigžņu ordeņa dome piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni vai goda zīmi sekojošiem Toronto organizācijas DARDEDZE dibinātājiem. Dardedze mēģināja atrast jaunus ceļus, kā saglabāt latviskumu un latvisko kultūru emigrācijā, un tās nozīmīgākā darbība bija kontaktu izveidošana padomju okupācijas gados starp trimdas un Latvijas latviešiem kultūras laukā. Deklarēšana, ka darbības mērķi iekļauj sakarus ar Latviju, tajā laikā bija liela uzdrīkstēšanās, jo trimdas sabiedrībā toreiz izteikti dominēja nostāja, ka sakari ar Latviju nav pielaižami.

 • Edīte Āpše, IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
 • Vilnis Āpše, V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
 • Roberts Freimuts, Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme
 • Anita Liepiņa, IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
 • Guntis Liepiņš, IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
 • Ināra Matīsa, V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
 • Uldis Matīss, V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.