2007. gada pārskats

Latvijas skolu uzlabošanas programma

Pētera Zariņa vadībā, ar projekta kasiera Arņa Sprancmaņa palīdzību un ar jūsu līdzekļiem, esam turpinājuši atbalstīt Latvijas skolas ar datoriem un mācību līdzekļiem.

2007. gadā TILTS saņēma $4,075 skolu uzlabošanai un piešķīra $1,500 Virgas pamatskolai Liepājas rajonā, $975 Skujenes pamatskolai Cēsu rajonā un $1,000 Stikli palīgskola Ventspils rajonā.

1935. gada 28. janvārī, savā vārda dienā, toreizējais prezidents Kārlis Ulmanis uzrunāja tautu ar “draudzīgo aicinājumu”: dāvāsim mūsu skolām grāmatas, palīdzēsim katrs savai vecajai skolai.

Šis aicinājums ir attiecināms arī uz šodienu. Mēs aicinām Jūs ziedot Latvijas skolām un līdz ar to palīdzēt šīsdienas jaunatnei. Kaut arī Latvijas valdība un pašvaldības dod skolām līdzekļus, vienmēr ir vajadzības, kam budžetā pietrūkst līdzekļu; skolām vajag datorus, kopētājus, grāmatas un līdzekļus tādiem projektiem kā skolēnu ekskursijām un studentu organizācijām. Tā kā skolas Latvijā, salīdzinot ar skolām Amerikā, ir mazas, samērā neliels veltījums var dot skolai ļoti nozīmīgu pabalstu.

Lūdzu sazinieties ar skolām, kuŗas vēlaties atbalstīt, un noskaidrojiet viņu vajadzības. Ja vēlaties, mēs varam attiecīgās skolas vajadzības uzzināt. Mēs izlietosim Jūsu ziedotos līdzekļus pēc skolas norādījumiem un nokārtosim visas sūtīšanas formalitātes. Kā būtu, ja kopā ar gadskārtējo TILTA biedra naudu, Jūs ziedotu $50 (vai vairāk) TILTA skolu atbalsta projektam?

Piesakiet savus ziedojumus Pēterim Zariņam: telefons (315) 682-5615; fakss (315) 682-1772; e-pasts szarins@twcny.rr.com. Ziedojumi atskaitāmi no ienākumiem, ASV nodokļus aprēķinot.

Savas darbības mūžā TILTS ir nosūtījis pāri par 500 datorus un dažādus mācību līdzekļus kādām 100 skolām Latvijā un sešus datorus Latviešu skolām Sibīrijā.

Klasiskā mūzika

Rakstniece Anna Žigure un vijolniece Laura Zariņa pēc TILTA gada sapulces 2007. gada 3. martā

TILTS 2007. gadā izkārtoja trīs klasiskās mūzikas turnejas:

 • Soprāns Ingrīda Kaiserfelde, Gracas operas soliste un Eiropā pazīstamā Mocarta speciāliste, sava vīra Māra Skujas pavadījumā koncertēja Jonkeru baznīcas svētnīcā 2007. gada 23. februārī. Kaiserfeldes uzstāšanos izkārtoja Andrejs Jansons, izmantojot iespēju, kad Kaiserfelde bija atbraukusi uz Ņujorku auditēt Metropolitāna Operā; Laila Robiņa kārtoja koncertu no TILTA puses. Programmā Alfrēda Kalniņa un Mocarta dziesmas un operu ārijas, kā arī Skujas klavieru solo ar Alfrēda Kalniņa darbiem. Bija atnākuši kādi 35 - 40 cilvēki.
 • Laura Zariņa (vijole) un Vents Zilberts (klavieres) sniedza četrus koncertus, sākot ar koncertu 3. martā Bronksā Daugavas Vanagu namā pēc TILTA pilnsapulces. Pēc tam koncerti bija Bostonā, Vašingtonā un Filadelfijā. Par koncertiem atbildīga bija Dace Aperāne.
 • Pianiste Liene Circene uzstājās koncertos Toronto, Klīvlandē, Mineapolē, Bostonā un Ņujorkā. Ņujorkas koncerts bija daļa no 18. novembra valsts svētku atzīmēšanas. L. Circene sagatavoja jaunu programmu īpaši šai turnejai; tajā nozīmīgu vietu ieņēma latviešu šūpuļdziesmu cikls. Pateicoties ALAs Izglītības nozares finansiālam atbalstam, Liene Circene arī sniedza īsu solo koncertu Bronksas pamatskolas bērniem Jonkeru baznīcā, kas izpelnījās lielu atsaucību no skolu saimes. Dace Aperāne rīkoja turneju sadarbībā ar vietējām koncertu apvienībām vai kulturālām organizācijām. Turneja bija ļoti sekmīga un beidzās ar nozīmīgu atlikumu.

Populārā mūzika

Populārās mūzikas ansambļa “Zeļļi” turneja notika no 14. aprīļa līdz 12. maijam ar sarīkojumiem deviņos ASV ziemeļaustrumu latviešu centros. Koncertos bija no 50 līdz 170 klausītāji, un kopā Zeļļus noklausījās kādi 820 cilvēki. Turneju ar $2,500 piešķīrumu atbalstīja ALA, un līdz ar to $12,000 budžetam ienākumi un izdevumi bija apmēram vienādi.

Zeļļi visus iepriecināja ar šīsdienas Latvijas populāro mūziku, un atsauksmes no koncertu rīkotājiem bija pozitīvas. Turneju organizēja Jānis Students ar Jāņa Bībelnieka palīdzību.

Teātris

Dailes Teātŗa viesturneja ar Jāņa Jurkāna komēdiju “Dzīvīte, dzīvīte” notika septembrī un oktobrī un iekļāva 14 latviešu centrus, sākot ar Bostonu, Ņujorku un Priedaini un beidzot ar Sanfrancisko, Losandželosu, Vašingtonu un St. Pēterburgu Floridā. Piedalījās seši aktieri un režisors Juris Rijnieks. Kā ir parasts šādām turnejām, starp ziemeļaustrumu centriem aktieri pārvietojās īrētā mašīnā, bet uz un starp rietumu štatiem aktieriem bija jābrauc ar lidmašīnu. Izrādēs bija no 60 līdz 320 skatītāji, un to noskatījās kopā ap 1650 cilvēki. Kaut arī turneja saņēma ALA-KF, kā arī Latvijas Teātŗa darbinieku savienības atbalstu, ienākumi nesedza $23,300 izdevumus, un turneja beidzās ar $1660 iztrūkumu, ko sedza TILTS.

Turneju noorganizēja Marcis Voldiņš.

Kādu lugu izvēlēties?

Lugā “Dzīvīte, dzīvīte” ir attēlota ikdiena padomju Latvijā (skaidrošanās un izmeklēšana sakarā ar vistu zādzību), un skatītāju reakcijas dalījās; daži par izrādi izteicās ļoti negatīvi. Šī izrāde ilustrē TILTA grūtības piemērotas teātŗa izrādes izvēlē.

Mēs gribētu iestudējumus no dažādiem Latvijas teātŗiem ar latviešu autoru lugām; transporta izdevumi nosaka, ka lugā nevar būt vairāk par sešiem dalībniekiem. Šogad mēs devām priekšroku komēdijai. Lai izvēlētos iestudējumu, turnejas vadītājs Marcis Voldiņš aizbrauca uz Latviju (par savu naudu!), noskatījās 12 lugas, un ieteica šo kā piemērotāko. Vēlāk šo lugu vēl noskatījās TILTA izvēlēta piecu cilvēku komisija, un visi vienojās, ka šī bija piemērota, kaut arī ne ideāla, luga.

TILTAM tad bija jāizšķiras, vai gaidīt uz “perfekto” lugu un iestudējumu vai rīkot tūri ar to, ko Latvija pašlaik dod. Mēs izvēlējāmies sniegt mūsu tautiešiem Amerikā labāko un piemērotāko no tā, kas ir šajā brīdī ir pieejams. Tā plānojam rīkoties arī nākotnē, kaut arī dažiem skatītājiem kādreiz par izrādi varētu būt vilšanās.

Lekcijas

Rakstniece Anna Žigure, agrākā Latvijas vēstniece Igaunija un Somijā, sniedza referātu “Latvija pēc 9. Saeimas vēlēšanām” 3. martā pēc TILTA pilnsapulces Daugavas Vanagu namā, kā arī Vašingtonā un Filadelfijā.

Vēstures projektu Fonds

Vēstures projektu fonds Lilitas Bergs vadībā un ar Aivara Keires un Baibas Pinnes līdzdalību kopš dibināšanas 2006. gada pavasarī līdz 2007. gada 31. decembrim ir saņēmis 34 ziedojumus – 27 no ASV, 3 no Kanādas, 3 no Austrālijas un 1 no Latvijas. Kopā saņemts $5,180.

Fonda mērķis pašlaik ir segt Annas Žīgures izdevumus sakarā ar viņas topošo grāmatu par latviešu dzīvi dīpīšu (DP = Displaced Person) nometnēs Vācijā pēc Latvijas atstāšanas Otrā pasaules kaŗa laikā un pirms izceļošanas uz aizjūras zemēm. Lielākā daļa savākto līdzekļu ir izmaksāti Žigurei. Topošā grāmata sākotnēji bija pazīstama kā „Eslingena”, bet tagad tai ir dots vārds “Viņi”. Fonda līdzekļu vākšana līdz šim ir maz publicēta ārpus personīgas korespondences ar pastu un e-pastu.

Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Lilita Bergs, P.O. Box 67, Fabius, NY 13063.

Izcilo Jauno Talantu Fonds

Izcilo Jauno Talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Jāņa Cigūža līdzdalību, 2007. gadā piešķīra $800 sekojošai jaunai māksliniecei:

 • Diāna Baibusa (pianiste)

Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA Izcilo Talantu Fonds ir piešķīris pāri par $100,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem.

Saieti Latvijā

Lai uzturētu sakarus ar tautiešiem Latvijā – TILTA biedriem un citiem, kas ir iebraukuši atvaļinājumā vai pārcēlušies uz Latviju no rietumu zemēm, kā arī ar viņu Latvijā dzīvojošiem radiem un draugiem, TILTS 2007. gadā sarīkoja divus saietus:

 • 29. jūlijā, kopā ar Edvīna Kalviņa vadīto Kanādas-Latvijas Bizness asociāciju, TILTS sarīkoja neformālu pasaules latviešu saietu Charleston restorānā, Rīgā. Piedalīšanās maksa sarīkojumam ar bufeti bija 10 lati. Atnāca 170, kas bija vairāk nekā bija pieteikušies un restorānā bija paredzēts, bet visiem vietas pietika, un atsauksmes no dalībniekiem, kā arī no pāris cittautiešiem, bija ļoti labas.
 • 24. septembrī notika neformāla TILTA valdes locekļu un viesu tikšanās Rīgā IUMSIL telpās pārrunām par TILTA projektiem un turnejām.

Pabalsti

2007. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus:

 • $1,500 VIII Starptautiskajiem latviešu jauno muziķu meistarkursiem, kas notiks Ogres Mūzikas skolā 2008. gadā no 16. - 25. jūlijam.
 • $2,000 Latvijā dzimušajam mūziķim Arkady Fomin viņa projektam sakarā ar bērniem Latvijā. Decembrī Fomin sarīkoja koncertus Rīgā, Jēkabpilī un Kauguros, kur kā ieejas biļete klausītājiem bija jāatnes rotaļlieta. Rīgas koncertā tika savāktas 1,400 rotaļlietas. Pēc tam rotaļlietas tiek izdalītas bāreņu namiem. Koncertā piedalījās daži Fomin studenti no Dallas, Tx un mūziķi no Latvijas.
 • $500 Jaunā Rīgas teātŗa koncertu sērijai.
 • $500 jaundibinātajai Ņujorkas latviešu Ev. Lut. draudzes Bruklinas latviešu skolai.
 • $1,000 Dzintrai Ērlihai kompaktdiska sagatavošanai ar Lūcijas Garūtas klaviermūziku un bukletu ar tekstu latviešu, angļu un franču valodās.

Atzinība

Priecājamies, ka 2007. gadā uz TILTA iniciatīvas pamata vai ar TILTA atbalstu sekojošie tautieši saņēma Latvijas valsts apbalvojumus:

 • Kārlis Ķuzulis – V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
 • Marģeris Pinnis – V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
 • Beatrise Rasuma – IV šķiras Atzinības krusts

Nozīmīgs veltījums TILTAM

2007. gada decembrī TILTS saņēma $6,000 veltījumu no Elizabetes-Ņuarkas Latviešu Ev.-Lut. Draudzes, kas bija daļa no draudzes īpašuma, draudzi slēdzot. TILTS ir sevišķi pagodināts par to, ka Elizabetes-Ņuarkas Draudze novērtēja TILTA darbību un izvēlējās TILTU, kam nodot daļu no gados sakrātajiem līdzekļiem.

Citi 2007. gada notikumi

 • Ints Dzelzgalvis pārstāvēja TILTU ALAs 2007. gada kongresā. TILTAM bija 83 mandāti.
 • Dace Aperāne un Baiba Pinne pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē. Dace Aperāne tika ievēlēta ŅLOP valdē.
 • Ģirts Zeidenbergs un Andris Padegs nosūtīja TILTA apsveikumus Valdim Zatleram, Vairai Vīķei-Freibergai, Mārim Riekstiņam un citiem ar jaunu pienākumu uzņemšanos, apbalvojumiem vai citiem nozīmīgiem gadījumiem.
 • Lapaspusi liela TILTA reklāma tika ievietota Indianāpoles Latviešu dziesmu svētku vadonī.
 • 5. septembrī Ģirts Zeidenbergs piedalījās PBLA pieņemšanā Rātsnamā, Rīgā.
 • 23. oktobrī Ģirts Zeidenbergs un Andris Padegs tikās Rīgā ar Latvijas vēstnieku speciāliem uzdevumiem Juri Audariņu un fotogrāfu Andreju Grantu pārrunāt iespējamo pasaules latviešu fotoportretu izstādes sagatavošanu.
 • Oktobrī “Latvijas Avīze” intervēja Ģirtu Zeidenbergu un Andri Padegu par TILTA darbību. Intervija ar fotogrāfijām tika publicēta 2008. gada 23. janvārī avīzes pielikumā “Mājas viesis”.
 • TILTS sadarbojās ar Latvian American Shipping Line grāmatu sūtīšanā uz Latviju. Novembrī tika nosūtītas apmēram 250 kastes ar grāmatām Latvijas Bibliotekāru Biedrībai, kas savukārt grāmatas izdala bibliotēkām un muzejiem.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.