Kontaktpersonas

Priekšsēde

Dace Aperāne, mūzika
daperans@tilts.org
aperanscrd@aol.com

Priekšsēža izpildu vietnieks

Valdis Bašēns
vbasens@live.com

Priekšsēža izpildu vietnieks/sekretārs

Andris Padegs
apadegs@tilts.org

Vecākais priekšsēža vietnieks

Ints Dzelzgalvis
intsdzsr@cs.com

Priekšsēža vietnieki

Gundars Aperāns, juriskonsults
gaperans@rbh.com
Astrīda Jansone, Latvija
astridajansone@yahoo.com
Tija Kārklis, garamantas
tijalaura@comcast.net
Ilze Pētersons, sabiedriskas lietas
ilzite@optonline.net
Laila Robiņš, izcilu talantu fonds
lailarobins@yahoo.com
Marcis Voldiņš, teātris
mvoldins@aol.com

Kasiers

Juris Baidiņš
jbaidins@yahoo.com

Priekšsēdis emeritus

Ģirts Zeidenbergs
gzeidenbergs@tilts.org
2019. g. aprīlī

Site contents Copyright © 2021 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy. Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.