Kontaktpersonas

Priekšsēdis

Ģirts Zeidenbergs
gzeidenbergs@tilts.org

Priekšsēža izpildu vietnieks/sekretārs

Andris Padegs
apadegs@tilts.org

Vecākie priekšsēža vietnieces

Dace Aperāne, mūzika
aperanscrd@aol.com
Ints Dzelzgalvis
IntsDzSr@CS.com
Lauma Upelniece Katis
laumaupelniekskatis@yahoo.com

Priekšsēža vietnieki

Gundars Aperāns, juriskonsults
gaperans@rbh.com
Astrīda Jansone, Latvija
astridajansone@yahoo.com
Ilze Pētersons, sabiedriskas lietas
ilzite@optonline.net
Laila Robiņš, izcilu talantu fonds
lailarobins@yahoo.com
Marcis Voldiņš
mvoldins@aol.com
Astra Zemzars, koncerta turnejas
zemzarsa@gmail.com

Kasieri

Juris Baidiņš
jbaidins@yahoo.com
Jānis Melgalvis
JMelgalvis@hvc.rr.com
2016. g. aprīlī
Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.