2012. gada pārskats
2013. gada februārī

Ģirts
Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2012. gadā un par iecerēm šim un nākošajam gadam. Sekojošās lapaspusēs aprakstām notikušās un plānotās turnejas, bet šeit gribam īsumā aprakstīt problēmas, kas jārisina, turneju māksliniekus izvēloties un braucienus noorganizējot.

Pēdējos 50 – 60 gados situācija ir mainījusies vairākos nozīmīgos veidos. Kad TILTS rīkoja Austrālijas “Saules Jostas” ansambļa viesizrādes pirms daudziem gadiem, uz izrādi Ņujorkas apkārtnē atnāca ap 600 skatītāju, un Toronto izrādē droši vien bija vēl vairāk. Ienākumi no šādām izrādēm viegli sedza izdevumus. 2012. gadā mums bija plaši izreklamētā un rūpīgi izstrādātā turneja ar “Gūsteknis pilī” 14 latviešu centros, kuŗu noskatījās 31 līdz 184, caurmērā 92, skatītāji. Ienākumi nesedza izdevumus ar visu to, ka TILTS saņēma pāri par $11,000 atbalstu no organizācijām.

Ko mēs darām, lai izbalansētu finanses? Liels izdevums ir pašam braucienam – 14 latviešu centru apciemošanai lidmašīna, automašīna, bagāža un vīzas sanāca ap $3,500 par cilvēku. To nevar samazināt; var vienīgi meklēt izrādes ar mazāku aktieru skaitu. Bet lielai turnejai ļoti nozīmīgais izdevums ir mākslinieka honorārs. Kamēr profesionāls amerikāņu mākslinieks sagaida $1,000 un daudz vairāk par izrādi, TILTS mēģina sarunāt kvalitatīvus ansambļus un māksliniekus, kam peļņa nav galvenais Amerikas turnejas mērķis. Kaut arī honorāri Latvijā nav Amerikas augstumos, tie ir nozīmīgi, un, bez tam, Amerikas brauciens daudzus vairs nevilina. Tāpēc esam pateicīgi māksliniekiem no Latvijas, kas ir ar mieru dot augstvērtīgus priekšnesumus, neprasot tirgus cenu. “Gūsteknis pilī” turnejā honorārs katram aktierim iznāca $71 par izrādi (nebija nekādu papildus maksu pārtikai). Tā būtībā bija dāvana skatītājiem. Jāņem vērā, ka ansamblim ar pieciem dalībniekiem desmit pilsētu turnejai katri $20 honorārā nozīmē $1000 turnejas budžetā.

Vienmēr mēģinām iesaistīt turnejā pēc iespējas vairāk latviešu centru, tā samazinot ceļojuma izdevumu relatīvo daļu, bet ar maziem centriem zaudējumi kļūst vēl lielāki. Jāņem vērā arī tas, ka gaŗākas turnejas prasa vairāk laika, un populāri mākslinieki bieži nevar atļauties pavadīt mēnesi un vairāk Amerikas turnejā.

Nenovēršams rezultāts ir tas, ka turneju ienākumi izdevumus nevar segt, un ir nepieciešams mecenātu atbalsts. TILTS ir pateicīgs ALAi un Latvijas Kultūrkapitāla fondam par piešķīrumiem, un novērtē Latviešu Fonda dalībnieku atbalstu, nobalsojot par TILTA iesniegtiem projektiem. Tāds atbalsts būs nepieciešams arī nākotnē.

Šo pārskatu izsūtam TILTA biedriem, kā arī daudziem, kas vēl nav TILTA biedri, sevišķi tautiešiem, kas pēdējos gados ir ieradušies Amerikā no Latvijas. Vēlam jums veselību un sekmīgu 2013. gadu! Tiem, kas esiet jau daudzus gadus TILTU atbalstījuši, paldies par Jūsu uzticību. Visiem, kas ciena latviešu kultūru, lūdzu atbalstiet TILTU – kļūstiet par TILTA biedriem un nāciet uz TILTA rīkoto turneju sarīkojumiem. Apmeklējot sarīkojumus, Jūs finansiāli atbalstiet turnejas un dodiet lielākas iespējas sarīkot turnejas populāriem māksliniekiem.

Ģirts Zeidenbergs       
TILTA valdes priekšsēdis       
Andris Padegs
TILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Marcis Voldiņš

Teātris

Dailes Teātŗa turneja ar Raimonda Staprāna lugu “Gūsteknis pilī” notika no 2012. gada 20. augusta līdz 20. septembrim ar izrādēm 13 ASV pilsētās un Toronto, sākot ar četrām pilsētām Kalifornijā un nobeidzot austrumu krastā Priedainē. Lugā piedalījās septiņi aktieri – Juris Barikēvičs, Gundars Cauka, Lauris Dzelzītis, Pēteris Gaudiņš, Juris Kalniņš un Pēteris Šogolovs - un režisors Kārlis Auškāps, kas parasti pēc īsas uzrunas pārtapa par technisko darbinieku, piepalīdzot ar gaismām un skaņām.

Skats no “Gūsteknis pilī” izrādes (Foto G.Janaitis)

Šī bija viena no lielākajām pēdējā laika TILTA turnejām, un pēc “oficiālajām” rīkotāju iesūtītajām ziņām to noskatījās 1283 tautieši. Turneja bija liela kā pilsētu un skatītāju skaita, tā arī budžeta ziņā – kopējais budžets bija $33,471. Turneju atbalstīja ALA ar $5,000, LV Kultūrkapitāla fonds ar $1,429 un Latviešu Fonds ar $4,650. Ar visu to TILTAM bija jāpiemaksā pāri par $2,000 turnejas finansēšanai, un mazāki centri piemaksāja no savas kases, lai segtu savu nodevu TILTAM.

TILTS turneju rīkoja, apzinoties finansiālo risku, kas saistās ar astoņu cilvēku lielu teātra grupu. Uzskatījām, ka šī ir nozīmīga dokumentāldrāma, kas apgaismo traģisku un liktenīgu brīdi mūsu tautas vēsturē, un ir vērtīgi dot iespēju to redzēt pēc iespējas daudziem ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, jauniem un veciem.

“Gūsteknis pilī” ir par Kārļa Ulmaņa pēdējām dienām Rīgas pilī pēc padomju spēku ienākšanas. To Staprāns ir sarakstījis, balstoties un pils komandanta Oskara Neimaņa atmiņām. Tā parāda konfliktus, kas Ulmanim jārisina, kā arī Ulmaņa paša nostāju un izšķiršanos, Staprāna iztēlē. Daži izrāžu rīkotāji bija norūpējušies, kā skatītāji ar dažādām nostājām reaģēs uz lugā attēloto Ulmani, un daži uzskatīja, ka Ulmanis tika parādīts kā par daudz gļēvs. Bet, lai arī kādas bija cilvēku reakcijas par Ulmaņa tēlu, skatītāji bija atzinīgi par izrādēm.

Paldies vietējām organizācijām par izrāžu sarīkošanu un visiem par finansiālo atbalstu. Turneju noorganizēja Marcis Voldiņš.

Inita Āboliņa un Normunds Kietis pirms koncerta
Jānis Students

Populārā mūzika

“Lauku Muzikanti" ar Normundu Ķieti un Initu Āboliņu uzstājās Ņūdžersijas Latviešu biedrības rīkotajos 2012. gada Jāņos Priedainē ar 500 klausītājiem. TILTS atbalstīja šo mākslinieku viesošanos ar $1,000 piešķīrumu P3 vīzu izdevumiem un sarīkoja koncertus Bostonā 21. jūnijā un Vašingtonā, DC 27. jūnijā. Katrā no šiem diviem koncertiem bija 80 klausītāji.

Šie mākslinieki ir viesojušies ASV un Kanādā jau vairākas reizes, un viņu koncerti vienmēr ir bijuši ļoti iecienīti un labi apmeklēti. Vasaras vidū tomēr gaŗāku turneju ir grūti noorganizēt.

Turneju organizēja Jānis Students, ar nozīmīgu Jāņa Bībelnieka palīdzību. Kaspars Krēsliņš palīdzēja noorganizēt Vašingtonas koncertu.

Dace Aperāne

Klasiskā mūzika

No kreisās: Valts Pūce, Dita Krenberga, Pēteris Apse, Gundars Āboliņš

Rakstnieces Annas Sakses muzikālais uzvedums “Pasakas par Ziediem” notika 2012. gada aprīlī piecos latviešu centrus: Klīvlandē, Čikāgā, Mineapolē, Filadelfijā un Ņujorkā. Izrādēs piedalījās Gundars Āboliņš (stāstnieks), Dita Krenberga (flauta), un komponists Valts Pūce (klavieres), kā arī Pēteris Apse, kas uz ekrāna rādīja paša fotografētus attēlus no ziediem.

Šīs viņetes par dzīvi un mīlestību bija veltītas 2011. gadā mirušās TILTA valdes locekles Rūtas Gravas piemiņai, un turnejas finansēšanai tika izlietoti viņas piemiņai saziedotie $5,310. Kopējos izdevumus $15,825 apmērā tomēr turnejas ienākumi nevarēja segt, un TILTAM bija jāpiemaksā gandrīz $4,000. Turneju noorganizēja Dace Aperāne. Šī bija pirmā turneja, kuŗu TILTS rīkoja sadarbībā ar Latvijas valsts koncertaģentūru “Latvijas Koncerti” (www.latvijaskoncerti.lv).

Rūta jūsmoja par ziediem, un skatītāji no visām paaudzēm jūsmoja par izrādēm. Gundara Āboliņa dzīvais stāstījums ar Valta Pūces mūziku, Ditas Krenbergas sidrabaino flautas mirgojumu un Pētera Apses fotogrāfijām ļāva skatītājiem iebrist ziedu pļavā un saplūkt krāšņu ziedu pušķi.

Una Tone (vidū) ar koncerta rīkotājiem Klīvlandē – Maiju Grendzi un Pēteri Briedi

Vijolniece Una Tone koncertēja trīs latviešu centros 2012. gada oktobrī. Klīvlandē un Detroitā viņa uzstājās kopā ar pianistu Rūdolfu Ozoliņu un koncertus atbalstīja ALA; Mineapolē Mineapoles latviešu biedrības atbalstītajā koncertā piedalījās pianiste Gunta Kalmīte-Skujiņa. Ar šiem atbalstiem TILTA turnejas ienākumi gandrīz sedza izdevumus.

Programmā bija latviešu un citu komponistu mūzika, un koncerti bija labi apmeklēti. Recenzijas bija loti pozitīvas – “Una Tone lieliski pārvalda savu instrumentu, un viņas interpretācija bija aizraujoša un inspirācijas pilna”.

Koncertus rīkoja Klīvlandes latviešu koncertapvienība (priekšniece - Anda Sūna Cook), Detroitas latviešu biedrība (priekšniece - Līga Jēkabsone) un Minesotas latviešu koncertapvienība (priekšnieks - Valdis Miķelsons). Visi rīkotāji ļoti jaukā veidā pieminēja ilggadīgo sadarbību ar TILTU. Paldies rīkotājiem par šī koncerta sarīkošanu un par ilgo sadarbību. Turneju rīkoja Dace Aperāne.

Vēstures projektu fonds

2012. gadā darbojas divi TILTA vēstures projekti. Vēstures projektu fonds piešķir tikai tos līdzekļus, kas ir ziedoti specifiski kādam no TILTA vadītajiem vēstures projektiem.

Annas Žīgures grāmata “Viņi”. Projektu nodibināja 2006. gadā, lai atbalstītu Annas Žīgures darbu sakarā ar viņas grāmatu par latviešu bēgļu dzīvi dīpīšu (DP = Displaced Person) nometnēs Vācijā Otrā pasaules kaŗa laikā pirms izceļošanas uz aizjūras zemēm. Pirmo daļu – Viņi. Ceļā – apgāds Jumava izdeva 2009. gadā. Otrā daļa – Viņi. Svešos pagalmos – iznāca 2012. gadā. Jauni līdzekļi šim fondam netiek vairs meklēti. Fonds ir izmaksājis Annai Žīgurei $6,050.

Mūzikas nometņu stāsti. Projekts tika dibināts Daces Aperānes vadībā, lai atbalstītu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un mūzikas izdevniecības Musica Baltica grāmatu par starptautiskajām latviešu jauno mūziķu nometnēm - meistarkursiem, kuŗas ir notikušas Kanādā (1985 - 1990) un Latvijā (sākot ar 1994. gadu). Līdzšinējās 13 mūzikas nometnēs ir izauguši apmēram 1,250 latviešu mūziķi un piedalījušies izcili latviešu un cittautiešu mācībspēki no visas pasaules. Grāmatas atvēršana notika X Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursos 2012. gada 15. jūlijā Siguldas Mākslas skolā. Fondā ienāca $50, un tie tika izmaksāti grāmatas izdošanai.

Gunta Plostniece

Koŗa koncerti

Filadelfijas latviešu koncertkoris ar Guntu Plostnieci priekšā

Filadelfijas Latviešu koncertkoris Guntas Plostnieces vadībā, uz TILTA aicinājuma un ar TILTA $1,000 atbalstu, sniedza trīs koncertus: Filadelfijā 2012. gada 17. novembrī, Priedainē 18. novembrī, un Filadelfijā Ziemsvētku koncertu 23. decembrī.

Ziemsvētku koncertā koris uzstājās ar plašu programmu, ieskaitot klasiskās latviešu solo dziesmas, kuŗas dziedāja bass Andrejs Martens. Korī solo daļas dziedāja Laila Medne, Pauls Barbins un Guna Pantele. Nobeigumā Raimonda Paula “Manai dzimtenei” visā krāšņumā piedalījās stīgu kvartets: Guna Pantele, Augustins Tighe, Linda Aļļe, Andris Zvārgulis un Andrew Puntel.

Laila Robiņa

Izcilo jauno talantu fonds

Izcilo jauno talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Annas Ķepes līdzdalību, 2012. gadā piešķīra kopsummā $2,100.00 sekojošajiem jauniem māksliniekiem:

 • Elīna Bukša - $2,000.00 pabalsts vijoles studijām Briseles konservatorijā. Viņa ir viena no divām Latvijas vijolniecēm, kuŗas bija pieņemtas sacensties Karalienes Elizabetes konkursā (Queen Elizabeth Competition) 2012. gada aprīlī.
 • Margarita Krein - $100.00 pabalsts studijām Ņujorkā Manhetenas Mūzikas skolā (Manhattan School of Music)

Šogad fonds saņēma ziedojumos $150.00. TILTS augstu novērtē ziedotāju atbalstu jaunajiem talantiem un uzticību TILTA Fondam. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķir, nāk no ziedojumiem, kas domāti tieši šim fondam.

Dace
Aperāne

Mūzikas nometnes fonds

TILTS jau daudzus gadus ir atbalstījis starptautiskās latviešu jauno mūziķu nometnes - meistarkursus, kas no 1985.–1990. gadam notika Kanādā, bet kopš 1994. gada tiek rīkoti Latvijā. Tagad šis finansiālais atbalsts tiks formalizēts atsevišķā fondā; to vadīs Dace Aperāne, sadarbojoties ar Andu Sūnu Cook un Guntu Sembu. Fonda tiešais mērķis pašlaik ir atbalstīt XI Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus, kuŗi notiks 2014. gadā no 30. jūnija līdz 9.jūlijam Siguldas mākslu skolā "Baltais flīģelis."

2012. gadā Mūzikas nometnes fonds saņēma ziedojumos $5,180; šajā summā ir ieskaitīts Anitas Kuprisas $2,500 ziedojums, $2,500 mantojums no Brigitas Greenwood, un Māras Doles piemiņai saziedotie $180. Mūzikas nometnei, kas notika Siguldas Mūzikas skolā 2012. gadā no 14. līdz 23. jūlijam, tika izmaksāts $5,050.

Ziedojumi Mūzikas nometnes fondam ir nosūtāmi TILTA kasieriem ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Pabalsti

2012. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $3,200.00 (šeit nav ieskaitīti Izcilo jauno talantu fonda un Vēstures projektu fonda piešķīrumi):

 • $500.00 – Mārai Pelēcei un Mārtiņam Sīmanim video esejas “Trimda dimd” radīšanai. Māras apraksts: ”Veidosim video esejas par trimdas mūzikas unikalitātēm, kuŗas raidīsim tīmeklī sērijās. Sāksim ar ne mazāk kā sešiem sižetiem, katru ap 10 minūtes gaŗu. Iedziļināsimies komponistu un mūziķu ieskatos un ierakstu procesos, iztirzājot koncepcijas dziesmām. Kā veidojās dialogs ar publiku, kā viens otru ietekmēja?”
 • $800.00 – (400.00 lati) Sabiedrībai par atklātību “Delna” Rīgā.
 • $700.00 – (350.00 lati) Organizācijai “Par latviešu valodu” Rīgā, kas tika nodibināta, lai veiktu kampaņu pret krievu valodas pieņemšanu kā otro valsts valodu 2012. gada februāŗa referendumā.
 • $200.00 – koncerta sarīkošanai ar Pētera Vaska mūziku, kas notika 2012. gada 8. maijā Park Avenue Christian Church, 1010 Park Ave., New York, NY.
 • $1,000.00 – Starptautiskajiem jauno mūziķu meistarkursiem, kas notika Siguldas mūzikas skolā 2012. gadā no 14. līdz 23. jūlijam.

Citi 2012. gada notikumi

 • Ints Dzelzgalvis un Līga Jēkabsone bija TILTA delegāti ALAs 2012. gada kongresā. Caur TILTU ALA’ā bija iestājušies 76 biedri, ieskaitot sešus ALA dzintara biedrus.
 • Dace Aperāne, Anna Ķepe un Una Tone pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • 2012. gada 10. martā Daugavas Vanagu namā Bronksā, NY, notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 104 locekļus. Amatu sadalījums palika tas pats.
 • Divos atsevišķos sūtījumos, 2012. gada 7. septembrī un 16. novembrī, TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai no tautiešiem savāktās 391 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 6,655 kg. Grāmatas un periodika bija domātas tālāk izdalīšanai skolām un bibliotēkām (Andris Padegs).

2013. – 2014. gada sarīkojumi un iecerējumi

 • 2013. gada aprīlī, sadarbībā ar Latviešu ērģelnieku Ģildi ASV (LEGA), TILTS rīko turneju ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti un saksofonistu Arti Sīmani. Mākslinieki uzstāsies Ziemeļamerikas latviešu XIV Ērģeļu dienās Filadelfijā 13. un 14. aprīlī (www.latvianluthchurchphila.org), Ņujorkā 17. aprīlī (www.parkavenuechristian.com), Vašingtonā 19. aprīlī (www.nationalcitycc.org), Mineapolē 21. aprīlī un Klīvlandē 26. aprīlī. Turneju finansiāli atbalsta TILTS, LEGA, Minesotas un Klīvlandes koncertapvienības un Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds (Dace Aperāne).
 • Mineapoles folkloras ansamblis Teiksma uzstāsies Sanfrancisko sestdien, 2013. g. 20. aprīlī plkst. 16:00 un Losandželosā, 21. aprīlī 13:00 (Zinta Pone).
 • Dziedātājs Kaspars Zlidnis un grupa "Gain Fast" uzstāsies Ņūdžersijas Latviešu biedrības rīkotajos 2013. g . Jāņos Priedainē. Ar TILTA atbalstu varbūt būs iespējams sarunāt mazu turneju, iekļaujot vismaz Gaŗezeru un Bostonu (Jānis Students).
 • Pasaules latviešu saiets notiks Rīgā Dziesmu svētku laikā, svētdien, 30. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē no 13:00 līdz 17:00. Saieta rīkošanā pievienojas Latviešu Fonds un PBLA. Tā kā uz saietu šogad varētu būt vairāk nācēju nekā iespējams uzņemt (apm. 300), saieta apmeklētājiem nepieciešams iepriekš pieteikties. Var pieteikties ar e-pastu uz girtszeidenbergs@comcast.net vai girtszeidenbergs@gmail.com, vai zvanot uz SKYPE ‘girtszeidenbergs33’, vai, līdz 10.5.2013, uz 302 529 7442 (ASV). Latvijā var zvanīt Astrīdai Jansonei +371 2921 0929 vai pēc 13.5.2013 Ģirtam Zeidenbergam +371 2640 7697 (Ģirts Zeidenbergs).
 • Valmieras teātrim organizējam Amerikas turneju ar Anšlāva Eglīša “Bezkaunīgie veči” 2013. gada septembrī (Marcis Voldiņš).
 • Turneja ar populāro trio "Šmite Kārkle Cinkuss" ir iecerēta 2013. gada rudenī (Maruta Kārklis).
 • Mineapoles folkloras ansambļa Teiksma koncerts ir paredzēts 2013. g. valsts svētku svinībās novembrī Filadelfijā un Priedainē (Zinta Pone).

Finanšu pārskats

Tabulā ir sakopoti TILTA 2012. gada ieņēmumi un izdevumi - nauda, kas ir ienākusi kāsē vai ir izdota.

Šī pārskata iepriekšējās lapaspusēs aprakstītie izdevumi un piešķīrumi nesaskan ar tabulā uzskaitītām summām vairāku iemeslu dēļ:

 1. Piešķirtā nauda dažkārt tiek izmaksāta nākošajā gadā un turneju ienākumi un izdevumi netiek obligāti nokārtoti tajā gadā, kad notiek turneja. Šis pārskats ir uz „cash basis”.
 2. (2) Visi turneju un sarīkojumu maksājumi bieži neplūst caur TILTA kasi. Naudu, kas nākas TILTAM par turnejas organizēšanu, pēc iepriekšējās norunas sarīkojuma rīkotāji bieži izmaksā tieši māksliniekiem viņu izdevumu segšanai.
Juris Baidiņš

Biedra karte

Līdz šim mākslinieku turnejas plānojām tā, lai tās pašas sevi finansētu, bet pēdējos gados sarukušās publikas un pieaugošo izdevumu dēļ tas vairs nav iespējams. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem. Jau daudzus gadus biedra naudu neesam paaugstinājuši, lai tā nebūtu par šķērsli kļūt par TILTA biedru tiem, kam līdzekļi ierobežoti.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15! Čekus lūdzu rakstiet uz “Latvian Cultural Association TILTS, Inc.” vārda un nosūtiet

 • ASV: biedrzinis / kasieris Juris Baidins, 104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
 • Kanādā (Kanādas dolāros):  Ivars Timbers, 1921 Poppy Lane Pickering, ONT L1V 2T4

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS valde:

TILTA valdē 2012. gada 10. martā ievēlēja 104 personas: 76 ASV, 25 Latvijā, 2 Kanādā, 1 Austrālijā:

Līga Aldiņa

Mārtinš Andersons

Dace Štauvere Aperāne

Gundars Aperāns

Anita Štelmane Auzenberga

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Raimonds Baumanis

Lilita Bergs

Pauls Berkolds

Klāvs Bērziņš

Laima Rita Bērziņš

Valdis Bērziņš

Varis Brasla

Aira Bungs

Sarma Cālīte

Ingrīda Cāzere

Aleksandra Cigusis

Jānis Cigusis

Anda Cook

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis

Emīls Elstiņš

Līga Tālberga Gonzalez

Iveta Grava

Daina Gross

Ilze Gulēna

Gunta Harvey

Maija Veinberga Hinkle

Ilze Ievāne

Aina Irbe

Iveta Ivansone

Astrīda Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere

Līga Jēkabsone

Velga Kalniņa

Edvīns Kalviņš

Maruta Kārklis

Lauma Upelniece Katis

Anna Kepe

Uldis Klauss

Zaiga Voldiņa Klīmane

Daila Krastiņa

Matīss Kukainis

Ilga Kurēns

Andrejs Lazda

Ingrīda Lēvenšteins

Anita Liepiņa

Vizma Maksiņa

Haralds Mazzariņš

Maija Medne

Jānis Melgalvis

Imants Mežaraups

Ilmārs Mežs

Janta Mežs

Ingrīda Muižniece

Māra Newsomne-Sātiņa

Vita Grolle Ozoliņa

Gunārs Ozols

Andris Padegs

Māra Pelēce

Ilze Pētersone

Helga Masena Petrašēvics

Zaiga Alksne Phillips

Baiba Pinne

Marģers Pinnis

Gunta Plostnieks

Zinta Pone

Maija Priede

Malda Pūtelis

Uldis Raiskums

Pauls Raudseps

Ināra Reinis

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa

Jānis Robiņš

Anna čakste Rollins

Anna Rūtiņa

Sandra Sebris

Aija Sedlak

Gunta Puzule Semba

Shrederis Anita

Laimonis Siliņš

Gaida Skulte

Pēteris Skulte.

Sandra Padega Slokenberga

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students

Ivars Timbers

Una Tone

Rita Gāle Uibo

Mudīte Upatniece

Normunds Vīksne

Marcis Voldiņš

Katrīne Čakste Wilson

Ruta Zadziorska

Diāna Dumpe Zaķis

Dace Micāne Zālīte

Pēteris Zariņš

Ģirts Zeidenbergs

Māra Zemdega

Astra Pētersone Zemzare

Kārlis Zvejnieks

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu, sevišķi Mudītei Prāmniecei.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieriem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finanses, komisijā sastāv:
  • Pēteris Ans
  • Astra Kleinhofs-Strobel
  • Laris Krēsliņš

  Šo gada pārskatu sagatavojis latviešu un angļu valodā Andris Padegs

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.