Nāciet talkā!

Mākslinieku turnejas plānojam un organizējam tā, lai tās pašas sevi finansētu; tomēr pēdējos gados sarūkošās publikas pēc arvien biežāk turnejas ienākumi nesedz izdevumus. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem.

TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15. Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

  • ASV: biedrzinis / kasieris Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
  • Kanādā (Kanādas dolāros): Anita Liepiņš, Box 21131 RPO Orangeville Mall, Orangeville, ON   L9W 4S7 Canada

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot.

Site contents Copyright © 2021 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy. Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.