2013. gada pārskats
2014. gada aprīlī

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2013. gadā un par iecerēm šim un nākamajam gadam.

Mūsu galvenā galvas sāpe ir turneju finansēšana. Turnejas ar teātra ansambļiem, kur ir vairāk nekā tikai pāris aktieri, pašas savus izdevumus nesedz – izdevumi ir lielāki nekā ienākumi par ieejas biļetēm. Tas kļuva sevišķi skaidrs ar 2012. gada rūpīgi izplānoto un plaši izreklamēto Dailes teātra turneju, kur astoņu aktieru ansamblis uzstājās ar Raimonda Staprāna lugu „Gūsteknis pilī”: lai segtu $33,471 lielo turnejas budžetu, centrālām organizācijām bija jāpiemaksā pāri par $13,000. Šo iztrūkumu kopīgi sedza Amerikas Latviešu Apvienība, Latviešu Fonds, Latvijas Kultūrkapitāla fonds un TILTS (vairākām vietējām organizācijām bija jāpiemaksā izrādes sarīkošanai, bet ceram, ka dažām palika arī kaut kas pāri).

Latviešu Fonds piešķir „lielos” atbalstus uz LF dalībnieku balsojuma pamata. 2013. gadā LF dalībnieki nobalsoja par Trio Šmite Kārkle Cinkuss koncerta atbalstu, un mēs ceram, ka arī turpmāk LF dalībnieki izvēlēsies atbalstīt TILTA rīkotās turnejas, kad būs tāda iespēja. Galvenais finansiālais atbalsts pēdējos gados mums tomēr ir bijis no ALA’s, sākot ar $5,000 piešķīrumu 2012. gada rudenī „Gūsteknis pilī” turnejai. 2013.-14. gada ziemas sezonā ALA atbalstīja ar $5,000 divas turnejas: „Bezkaunīgie veči” septembrī un Dzintara Flauta kvartets janvārī – martā. Pašlaik mēs darbojamies ar plānu un cerību, ka ALA arī turpmāk katru gadu atbalstīs divas TILTA turnejas ar $5,000 katrai. Tas ir nozīmīgs atbalsts, un mēs aicinām visus ALA’s atbalstīto turneju izrāžu rīkotājus šo atbalstu atzīmēt izrādes paziņojumos.

TILTS ir pateicīgs ALAi un Latvijas Kultūrkapitāla fondam par piešķīrumiem, un novērtē Latviešu Fonda dalībnieku atbalstu, nobalsojot par TILTA iesniegtiem projektiem. Tāds atbalsts būs nepieciešams arī nākotnē.

Šo pārskatu izsūtām TILTA biedriem, kā arī daudziem, kas vēl nav TILTA biedri, sevišķi tautiešiem, kas pēdējos gados ir ieradušies Amerikā no Latvijas. Vēlam jums veselību un sekmīgu 2014. gadu! Tiem, kas esiet jau daudzus gadus TILTU atbalstījuši, paldies par Jūsu uzticību. Visiem, kas ciena latviešu kultūru, lūdzu, atbalstiet TILTU – kļūstiet par TILTA biedriem un nāciet uz TILTA rīkoto turneju sarīkojumiem. Apmeklējot sarīkojumus, Jūs finansiāli atbalstiet turnejas un dodiet lielākas iespējas sarīkot turnejas populāriem māksliniekiem.

Ģirts Zeidenbergs

Andris Padegs

TILTA valdes priekšsēdis

TILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks

Teātris

Valmieras Drāmas teātra turneja ar Anšlava Eglīša komēdiju „Bezkaunīgie veči” notika no 2013. gada 6. līdz 29. septembrim ar izrādēm 14 pilsētās: Toronto, Klīvlandē, Detroitā, Kalamazū, Čikāgā, Mineapolē, Vašingtonā DC, Ņujorkā, Priedainē, Bostonā, Portlandē, Sietlā, Sanfrancisko un Losandželosā. Piedalījās aktieri Rihards Rudāks, Januss Johansons, Juris Laviņš, Skaidrīte Putniņa un Oskars Morozovs un jaunie talantīgie režisori/skatuves un mūzikas noformējuma autori Reinis Suhanovs un Jānis Znotiņš.

Izrādes nosaukumā minētie veči ir trīs latviešu vīri, kam savulaik nācies pamest Latviju un kuŗi tagad pavada savas vecumdienas Kalifornijā. Viņu vaļasprieki un meģinājumi saglabāt latvietību, kā arī attiecības un konflikti ar bērniem, kas uzsūkuši jaunās mītnes zemes ieražas un valodu, ļoti atgādina mūsdienu ekonomisko emigrantu dzīvi.

Turneju ar šo populāro lugu noskatījās ap 1600 tautieši, kas mūsu dienās ir neparasti liels skaits, un no iesūtītiem komentāriem var secināt, ka skatītāji bija ļoti apmierināti. No sākuma rīkotājus nobaidīja lielais rekvizītu skaits (170), bet grupas šoferis Priedaines saimnieks Jānis Grigalinovičs-Leja sakrāva lielāko daļu rekvizītu noīrētajā 15-cilvēku autobusiņā un tā izglāba izrāžu rīkotājus. Kaut arī brīvā laika bija maz, Priedaines Jānis spēja grupai izrādīt plašāku ASV apkārtni, par ko aktieri bija ļoti pateicīgi.

Ienākumi no izstāžu rīkotājiem nesedza $27,640 izdevumus. ALA atbalstīja turneju ar $5,000 piešķīrumu, bet, neskatoties uz to, TILTAM bija jāpiemaksā pāri par $2,000. Ņemot vērā lielo skatītāju skaitu un viņu atsaucību, TILTS uzskata, ka turneja izdevās.

Paldies Valmieras Teātra māksliniekiem, vietējām organizācijām par izrāžu sarīkošanu un sevišķs paldies Priedaines Jānim par palīdzību! Turneju noorganizēja Marcis Voldiņš.

Klasiskā mūzika

Ērģelniece Kristīne Adamaite un saksofonists Artis Sīmanis aprīlī uzstājās sešos koncertos; turklāt profesors Sīmanis, kas ir Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijas rektors, sniedza lekciju Ērģeļu dienās par latviešu mūziku saksofonam un ērģelēm. Koncerti notika 13. LEGA (Latviešu ērģelnieku ģildes Amerikā) rīkotajās Ziemeļamerikas Ērģeļu dienās Filadelfijā, Park Avenue baznīcas koncertsērijas koncertā Manhetenā, Vašingtonas vēsturiskajā katedrālē, kā arī Mineapolē un Klīvlandē. Mākslinieki arī tikās ar National Public Radio programmas “Pipedreams” vadītāju turnejas laikā. Viņu programmā skanēja gandrīz vienīgi latviešu komponistu mūzika.

Atsauksmes par mūziķiem bija

izcilas. Te ir ari Benjamina Aļļes vārdi no viņa recenzijas LAIKS avīzē par koncertu 21. aprīli Mineapolē: "Abi mākslinieki - Adamaite un Sīmanis - ir kaut ko ļoti svarīgu uztvēruši:  šādus muzikāli mierinošus brīžus mums vajadzētu izbaudīt biežāk.  Būtu garīgi un muzikāli atspirdzinoši tādas programmas dzirdēt nākotnē vēl un vēl."

Turneju noorganizēja Dace Aperāne sadarbībā ar LEGA, Minesotas latviešu koncertapvienību un Filadelfijas Sv. Jāņa draudzi.

Latvijas Kultūrkapitāla fonds piešķīra līdzekļus abu mākslinieku lidmašīnas biļetēm no Latvijas uz ASV, un LEGA sedza $625 vīzu izdevumus, pateicoties ALA Kultūras Fonda piešķīrumam. TILTS sedza $523 turnejas iztrūkumu.

Septembrī Knuta Lesiņa stipendiju laureāti Kārlis Tirzītis un Haralds Klips uzstājās ar vairākiem koncertiem ASV vidienē. Turneju rīkoja Knuta Liesiņa fonda iniciators, nelaiķis Dr. Jānis Robiņš ar LOAM, TILTS un citu latviešu organizāciju atbalstu. Jauniem mūziķiem līdzi bija viņu klavieŗu skolotāja Lelde Paula, kuŗa piedalījās turnejā ar referātu par E. Dārziņa mūzikas vidusskolu.

TILTS ir viena no Knuta Lesiņa fonda atbalsta organizācijām un atbalstīja turneju ar $300 piešķīrumu. Dr. Jānis Robins bija fonda “sirds un dvēsele”; TILTS piemin Dr. Robinu ar dziļu pateicību par viņa degsmīgo darbu latviešu jauno mūziku un latviešu mūzikas labā.

Izcilo jauno talantu fonds

Izcilo jauno talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Annas Ķepes līdzdalību, 2013. gadā saņēma ziedojumos $100.00. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķir, nāk no ziedojumiem, kas domāti tieši šim fondam. 2013. gadā fonds neko nepiešķīra.

Mūzikas nometnes fonds

Tiešais fonda mērķis pašlaik ir atbalstīt XI Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus, kuŗi notiks 2014. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Siguldas mākslu skolā "Baltais flīģelis." 

2013. gadā Mūzikas nometnes fonds saņēma vispārējos ziedojumos $1,400.00, kā arī $1,855.00 Ausmas Kurlandes piemiņai un $300.00 Dagmāras Vallenas piemiņai. Paldies visiem ziedotājiem, bet sevišķi Anitai Kuprisai par $1000.00 vispārējo ziedojumu un $1000.00 piemiņas ziedojumu.

Mūzikas nometnes fondu vada Dace Aperāne, sadarbojoties ar Andu Sūnu Cook un Guntu Sembu. Ziedojumi Mūzikas nometnes fondam ir nosūtāmi TILTA kasieriem ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Vēstures projektu fonds

Pašlaik darbojas viens vēstures projektu fonds – „Gleznotāja Ēvalda Dajevska darbu pārsūtīšana uz Liepājas muzeju”. Fondā 2013. gadā ienāca $1,000.00 no Marutas Lietiņas Ray. Pēteris Dajevskis kārto gleznu pārsūtīšanu, un fondu pārzina Andris Padegs.

Folkloras uzvedumi

Trio Šmite Kārkle Cinkuss no 8. oktobŗa līdz 4. novembrim, dziedādami, spēlēdami, šķērsoja Amerikas kontinentu, sniedzot dzīvu latviešu  tautas mūziku  klausītājiem 15 pilsētās, kur mīt mūsu tautieši.  Turklāt Sietlā Zane un Ivars, kas bija Latvijas 2013. gada dziesmu svētku mākslinieciskais vadītājs, pasniedza meistarklasi Vašingtonas Universitātes mūzikas studentiem.

Koncerta pirmā daļa uzbūra tēlainas lauku ainavas ar ganiņu sasaukšanos, pavasaŗa gavilēm, vasaras “līgo” un ziemas “kolando” piedziedājumiem. Zane Šmite un Kristīne Kārkle skaisti un izteiksmīgi dziedāja senās tautu dziesmu meldijas. Ivars Cinkuss nevien dziedāja, bet arī spēlēja bungas ar pievilcīgiem ritmiskiem piesitieniem. Dziesmas “Tumša nakte, zaļa zāle” variantā I. Cinkusa brīvais dziedājums apliecināja viņa balss apbrīnojami plašo diapazonu. Kristīnes Kārkles dzidrā vijoles spēle piedeva košu un dzīvības pilnu skanējumu Trio autentiskām un improvizētām tautas dziesmu apdarēm.

Koncerta otrā daļā valdīja dejiska noskaņa, pateicoties Edgaram Kārklim, kurš Trio ansamblim pievienojās ar savu raito un enerģisko akordeona spēli. Ar katru nodziedāto precību dziesmu un Ivara Cinkusa asprātīgo komentāru klausītāju sajūsma pieauga.

Latviešu Fonda dalībnieki ar savu balsojumu piešķīra turnejai $5,000. Turneju organizēja TILTS valdes locekle Maruta Kārkle no Vašingtonas.

Teiksma dzied

Tautas dziesmu ansamblis „Teiksma” no Mineapoles 2013. gadā Zintas Pones vadībā uzstājās divās koncertturnejās.

Rietumkrasta turneja iekļāva koncertu Sanfrancisko Latviešu namā 20. aprīlī un Losandželosas Latviešu namā 21. aprīlī. Koncertiem sekoja sadziedāšanās ar publiku. Pateicoties Teiksmas dalībnieku radītai noskaņai un vadībai, visi aktīvi piedalījās gan dziedāšanā, gan dziesmu izvēlē.

Austrumkrasta turneja notika 18. novembŗa atzīmēšanas ietvaros. Sestdien 16. novembrī Teiksma uzstājās Filadelfijas Brīvo Latvju biedrības namā 18. novembŗa svinībās, un pēc koncerta sekoja aizrautīga dziedāšana un dejošana. Svētdien 17. novembrī bija koncerts Priedainē, kam sekoja sadziedāšanās.

Lai segtu turneju izdevumus, TILTS piemaksāja $1,000 katrai turnejai, kopā $2,000.

Saiets Latvijā

Sadarbībā ar Latviešu Fondu un PBLA TILTS 2013. gada 30. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības telpās sarīkoja Pasaules latviešu saietu. Piedalījās vairāk nekā 250 cilvēki tikpat kā no visām zemēm, kur mīt latvieši. Daži, atsaucoties uz RLB un TILTA aicinājumu, iestājās par biedriem Rīgas Latviešu biedrībā.

Vestibila telpā bija iespēja apskatīt grafiķa Artūra Langmaņa izstādītās grafikas. Sarīkojumu sveica RLB priekšnieks Guntis Gailītis, uzrunāja PBLA priekšnieks Jānis Kukainis, un par Latviešu fonda darbību stāstīja padomes locekle Renāte Kenney.

Patīkamu muzikālu pārsteigumu deva no Kanādas atbraukušie dziesmu svētku koŗa dalībnieki diriģentes Vizmas Maksiņas un diriģenta Andreja Vītola vadībā ar Juŗa Ķeniņa un vairāku solistu līdzdalību. Atmiņā paliks arī saviļņojums, visiem kopā dziedot „Pie Dieviņa gari galdi” un „Šeit ir Latvija”. Saietu noorganizēja Ģirts Zeidenbergs.

Atvainojamies par lēno reģistrāciju – mēģināsim nākotnē to izdarīt labāk.

Nākamajā gadā saietu neplānojam, jo Kanādas latviešu dziesmu svētki Hamiltonā notiks no 3. līdz 6. jūlijam.

Dalbnieki pie galdiem
Vizma Maksiņa diriģē

Citi 2013. gada notikumi

 • Ints Dzelzgalvis un Benita Jaundāldere bija TILTA delegāti ALAs 2013. gada kongresā. Caur TILTU ALA’ā bija iestājušies 73 biedri, ieskaitot piecus dzintara biedrus, deviņus zelta mūža biedrus un 56 mūža biedrus.
 • Dace Aperāne un Anna Ķepe pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • 2013. gada 23. martā Daugavas Vanagu namā Bronksā, NY, notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 105 locekļus. Amatu sadalījums palika tas pats.
 • Divos atsevišķos sūtījumos, 2013. gada 4. maijā un 9. novembrī, TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai bibliotēkai no tautiešiem savāktās 312 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 4,656 kg. Grāmatas un periodika domātas tālāk izdalīšanai skolām un bibliotēkām (Andris Padegs).
 • 2013. gada 9. maijā Ģirts Zeidenbergs un Andris Padegs tikās ar Latvijas vēstnieku ASV Andri Razānu, kas nesen bija pārņēmis vēstnieka posteni, lai iepazīstinātu vēstnieku ar TILTA vēsturi un darbību un iespēju robežās varētu koordinēt Latvijas mākslinieku braucienus uz ASV TILTA turnejām un vēstniecības sarīkojumiem. Viens no TILTA specifiskajiem jautājumiem bija gūt informāciju par no Latvijas iebraukušo latviešu apzināšanu un iesaistīšanu šejienes sabiedrībā.

Pabalsti

2013. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $2,900.00:

 • $100.00 – pianistei un TILTA Izcilo jauno talantu fonda stipendiātei Dianai Zandbergai CD sagatavošanai.
 • $500.00 – komponistam Ērikam Ešenvaldam viņa organizētam kāvu gaismas projektam, kuŗa rezultātā būs filma un kompozīcija simfoniskam orķestrim un korim. Projektā ietilpst došanās uz Eiropas ziemeļiem filmēt vietējos ļaudis dziedam viņu tautasdziesmas un stāstām teikas un ticējumus par polārblāzmu.
 • $2,000.00 – XI Starptautiskajiem jauno mūziķu meistarkursiem, kas notiks 2014. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Siguldas mākslu skolā "Baltais flīģelis." Šis piešķīrums pašlaik tiek ieskaitīts Mūzikas nometnes fondā vēlākai izmaksai.
 • $300.00 – Knuta Lesiņa balvas 2013. gada turnejai, kur piedalās Kārlis Tirzītis (klavieres) un Haralds Klips (klarnete).

„Rīga Dimd”

 • 2012. gadā TILTS piešķīra $500 Mārai Pelēcei video sagatavošanai par trimdas populāro mūziku. Projektu atbalstīja ALA, LF un LOAM. Tagad „treilers” ir gatavs un ir arī pierakstīti daudzu mūziķu atskaņojumi gan Latvijā, gan Amerikā. Par savu projektu Māra stāsta:
 • „Katrs mūziķis savā vidē, savā paaudzē un laikmetā smēla no latviskā, kā arī no vietējās kultūras, lai veidotu kaut ko unikālu. Ilmārs Dzenis dziedāja šlāgerus aranžējot ar “country” stila “pedal steel” ģitāru; Arvīds un Mūrsitēji britu „pank” stilā iekļāva latvisko; Frikadeļu Zupa krustoja latvisku mūziku ar “bluegrass”.
 • Lai izprastu dziļākos trimdas gadus un tā laika mūziku, ir jāizprot mūsu saknes. Mūziķi, kuŗi izcēlās pie mums trimdā, ir arī atraduši savu vietu Latvijā. Gatis Gaujenieks jaunībā dziedāja Akacī, šodien atgriezies pie folkmūzikas saknēm Iļģos. Tomēr, viņa jaunībā sacerētās dziesmas arī skan Latvijas radio, tagad jaunu mūziķu izpildījumā. Kāpēc? Jo tās dziesmas un teksti cilvēkus uzrunā.
 • Treilerī satiekam Gati un viņa ilggadīgo kolēģi Arnoldu Kārkli (Akacis), kā arī ievērojamo Zviedrijas latviešu dzejnieku Juri Kronbergu (Prusaku Ansamblis); tāpat ražīgo komponistu un dziedātāju Vilni Baumani (Trīs no Pārdaugavas). Katrs no viņiem stāsta par saviem piedzīvojumiem savās atsevišķās un atšķirīgās vidēs, veidojot dažādu paaudžu trimdas latviešu dziesmas.”

2014. – 2015. gada sarīkojumi un iecerējumi

 • 2014. gada rudenī ir plānota mūzikas turneja ar LNO solisti soprānu Ingu Šļubovsku un pianisti Agnesi Egliņu. Koncerti ir sarunāti sekojošās vietās:
  • 18. okt. Klīvlandes koncertapvienības 60 gadu jubilejā
  • 19. okt. Mineapolē
  • 23. okt. Ņujorkā 
  • 25. okt. Filadelfijā
  Koncerti ir iecerēti vēl citos centros.
 • Plānojam teātra turneju 2014. gada rudenī, bet luga un ansamblis vēl nav izmeklēti.
 • 2015. gada rudenī ir iespējama Jaunā Rīgas teātra aktiera Viļa Daudziņa luga „Vectēvs” par latviešu sarkanarmiešu un leģionāru kaŗa gaitām. Piedalītos arī viņa kundze ar savu uzvedumu.

Cik lietderīga ir TILTA darbība?

Amerikāņu labdarības organizācijas izsūta bez gala vēstules, lūdzot ziedojumus viņu labdarības nolūkiem. Tuvāk painteresējoties, var noskaidrot, kur ziedojumi aiziet. Dažām lielākā daļa no saziedotās naudas aiziet naudas vākšanai un administrācijai, maksājot lielas algas organizācijas vadītājiem; organizācija ir uzskatāma par lietderīgu, ja vairāk par 80 – 90% no naudas tiek izlietota organizācijas labdarības mērķiem un 10 – 20% administrācijai un naudas vākšanai.

TILTA Finanšu pārskats 7. lapaspusē dod ieskatu TILTA darbības lietderībā: TILTS 2013. gadā ieņēma $57,170, bet izdeva administrācijai un ziedojumu vākšanai $4,733, kas ir 8.3%. Būtībā relatīvā administrāci-jas izdevumu daļa ir mazāka, jo liela daļa no turnejas finansēm neiet caur TILTA kasi, un, pēc iepriekšējas norunas, izrāžu rīkotāji samaksā honorārus un ceļa izdevumus tieši māksliniekiem. Ja ienākumos rēķina visus ceļa izdevumus un honorārus, tad TILTA ienākumi 2013. gadā bija $87,893 un administrācijas un ziedojumu vākšanas izdevumi bija 5.4%. Neviens TILTA valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

Finanšu pārskats

Vai Jums ir Testaments?

Nāk prātā gadījums pirms vairākiem gadiem, kad viens ārsts, kas darbojās TILTA valdē, pēkšņi nomira. Viņam nebija piederīgo un nebija arī testamenta. Visas personīgās mantas, ieskaitot latviešu grāmatas, tika izmestas atkritumos, un viņa māja un bankas konti pārgāja Ņujorkas štata īpašumā.

Dzīvs būdams, viņš atbalstīja latviešu organizācijas un latviskos centienus, bet viņa iespējami lielākais finansiālais atbalsts, kas varēja būt pēc viņa nāves ar viņa testamentu, netika izmantots.

Ja Jums nav piederīgo, sagatavojiet testamentu un apsveriet iespēju atstāt savu mantu kādai latviešu organizācijai.

Sevišķa pateicība

TILTS sirsnīgi pateicas visiem, kas atbalsta TILTA darbu ar biedra maksu, ziedojumu, testamentāru veltījumu vai personīgi nākot palīgā kādā no TILTA projektiem.

Šogad TILTS jūtas sevišķi pagodināts par uzticību TILTA darbam, ko Edgars Bērziņš no Filadelfijas ir izrādījis TILTAM, ziedojot $1,000.00 kopā ar savu gadskārtējo biedra maksu. Paldies, Edgar, par dāsno ziedojumu un par TILTA darba novērtējumu!

Biedra karte

Līdz šim mākslinieku turnejas plānojām tā, lai tās pašas sevi finansētu, bet pēdējos gados sarukušās publikas un pieaugošo izdevumu dēļ tas vairs nav iespējams. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem. Jau daudzus gadus biedra naudu neesam paaugstinājuši, lai tā nebūtu par šķērsli kļūt par TILTA biedru tiem, kam līdzekļi ierobežoti.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15! Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV: biedrzinis / kasieris Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
 • Kanādā (Kanādas dolāros): Ivars Timbers, 1921 Poppy Lane, Pickering, ONT L1V 2T4

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu. 2013. gadā TILTS saņēma biedra maksas un ziedojumus no 380 biedriem.

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS valde

TILTA valdē 2013. gada 23. martā ievēlēja 105 personas:
78 ASV, 24 Latvijā, 2 Kanādā, 1 Austrālijā:

Līga Aldiņa

Mārtinš Andersons

Dace Štauvere Aperāne

Gundars Aperāns

Anita Štelmane Auzenberga

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Raimonds Baumanis

Pauls Berkolds

Klāvs Bērziņš

Laima Rita Bērziņš

Valdis Bērziņš

Varis Brasla

Aira Bungs

Sarma Cālīte

Ingrīda Cāzere

Aleksandra Cigusis

Jānis Cigusis

Anda Cook

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis

Emīls Elstiņš

Līga Tālberga Gonzalez

Iveta Grava

Daina Gross

Ilze Gulēna

Gunta Harvey

Maija Veinberga Hinkle

Ilze Ievāne

Aina Irbe

Iveta Ivansone

Astrīda Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere

Līga Jēkabsone

Velga Kalniņa

Edvīns Kalviņš

Maruta Kārklis

Lauma Upelniece Katis

Anna Kepe

Brigita Klauss

Zaiga Voldiņa Klīmane

Daila Krastiņa

Matīss Kukainis

Ilga Kurēns

Andrejs Lazda

Ingrīda Lēvenšteins

Anita Liepiņa

Vizma Maksiņa

Haralds Mazzariņš

Maija Medne

Jānis Melgalvis

Imants Mežaraups

Ilmārs Mežs

Janta Mežs

Ingrīda Muižniece

Māra Newsomne-Sātiņa

Vita Grolle Ozoliņa

Gunārs Ozols

Andris Padegs

Māra Pelēce

Ilze Pētersone

Helga Masena Petrašēvics

Zaiga Alksne Phillips

Baiba Pinne

Marģers Pinnis

Gunta Plostnieks

Zinta Pone

Andrejs Prāmnieks

Maija Priede

Malda Pūtelis

Uldis Raiskums

Pauls Raudseps

Ināra Reinis

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa

Jānis Robiņš

Anna Čakste Rollins

Ruta Ronis

Anna Rūtiņa

Sandra Sebris

Aija Sedlak

Gunta Puzule Semba

Anita Shreders

Laimonis Siliņš

Gaida Skulte

Pēteris Skulte

Sandra Padega Slokenberga

Astra Strobel

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students

Ivars Timbers

Una Tone

Rita Gāle Uibo

Mudīte Upatniece

Normunds Vīksne

Marcis Voldiņš

Katrīne Čakste Wilson

Ruta Zadziorska

Diāna Dumpe Zaķis

Pēteris Zariņš

Ģirts Zeidenbergs

Māra Zemdega

Astra Pētersone Zemzare

Kārlis Zvejnieks

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieŗiem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finanses; komisijā sastāv:
  • Pēteris Ans
  • Astra Kleinhofs-Strobel
  • Laris Krēsliņš

Šo gada pārskatu sagatavojis latviešu un angļu valodā Andris Padegs.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.