2018. gada pārskats

2019. gada aprīlī

Ģirts Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2018. gadā un par iecerēm šim un nākamajam gadam.

Latviešu kultūras biedrība TILTS šogad atzīmē 50 gadu darbību, un pa šiem gadiem pamazām izveidojās vadības struktūra, kas ir bijusi spēkā gandrīz pusi no biedrības mūža. Tagad ir pienācis laiks to mainīt.

Pirmajos 25 gados priekšnieki mainījās katrus trīs gadus vai biežāk, un šo vietu ir ieņēmuši Jānis Aperāns, Edmunds Brigmanis, Ints Dzelzgalvis, Andris Padegs, Jānis Siliņš, Māris Stūrāns un Ģirts Zeidenbergs. Pēdējo biedrības mūža pusi biedrības priekšnieks bija Ģirts, bet uz Ģirta ierosinājumu par organizācijas vadību esam bijuši atbildīgi divi - Ģirts un Andris. Dažādos laika posmos pārrunājām vairākas iespējas, kā dalīt atbildību, ieskaitot variantu, kur Ģirts ir atbildīgs par darbību ar Latviju un Andris par ASV, līdz vienojāmies par pašreizējo amatu sadalīšanu. Visus šos gadus lēmumus esam pieņēmuši kopīgi, kaut arī katram no mums ir savs interešu lauks un spēju apjoms, kur varam vairāk palīdzēt kopējā darbā.

Tagad ir pienācis laiks mainīt TILTA vadību. Pagājušajā biedrības gada sapulcē šī gada 6. aprīlī Filadelfijā Ģirts Zeidenbergs paziņoja, ka ģimenes apstākļu dēļ nevar turpināt vadīt TILTU, un valde ievēlēja Daci Aperāni par TILTA valdes priekšsēdi - Chairperson. Valde vienojās radīt jaunu posteni - Chairperson Emeritus un piešķīra to Ģirtam. Valde vienojās arī iesaistīt valdes locekli Valdi Bašēnu vairāk TILTA vadībā un ievēlēja viņu par Deputy Chairperson.

TILTS var būt laimīgs, ka Dace Aperāne ir uzņēmusies priekšnieces amatu. Dace ir bijusi TILTA valdē daudzus gadus un 16 gadus ir vadījusi mūzikas nodaļu. Bet viņas talanti un intereses sniedzas tālu pāri mūsu biedrības robežām. Viņa ir panākumiem bagāta mūziķe un komponiste, kas ir pazīstama kā Amerikā tā Latvijā, un saņēma Latvijas Lielo mūzikas balvu 2016. gadā. Dace ir pierādījusi savas organizēšanas un vadības spējas, ieņemot dažādus ar mūziku saistītus amatus kā Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fondā, tā Ņujorkas latviešu organizāciju padomē. Viņa tagad ir pensionējusies no pamatskolas mūzikas skolotājas darba. Dace pazīst TILTA darbības lauku, viņa ir pazīstama latviešu sabiedrībā, un ar savu uzmanību, smalkjūtīgumu un mērķtiecību ir augsti kvalificēta vadīt TILTU.

Ieņemto amatu saraksts šīs lapas kreisajā pusē parāda jauno TILTA vadību. Šo gada pārskatu parakstām mēs divi, jo tas ir par pagājušo - 2018. gadu.

Ģirts ZeidenbergsAndris Padegs
TILTA valdes priekšsēdis   TILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Dace Aperāne

Klasiskā mūzika

Divu izcilu jauno mākslinieku - dziedātājas un pianistes Katrīnas Gupalo un klavieŗu virtuoza Andreja Osokina - turneja "No Baltijas uz Atlantiju", par godu Latvijas simtgadei, notika 2108. gada aprīlī. Koncerti, ar latviešu un amerikāņu vokālo un klavieŗu mūziku, izskanēja sešos latviešu centros: Bostonā, Klīvlandē, Mineapolē, Priedainē, Vašingtonā DC (ar atbalstu no Latvijas vēstniecības ASV) un Filadelfijā, pateicoties ALA $5,000 dāsnajam atbalstam un sadarbībā ar vietējām organizācijām. Kopējais apmeklētāju skaits bija apmēram 300. Andreja Osokina solo koncerts notika Ņujorkā Rēricha muzeja koncertsērijas ietvaros.

Katrīna Gupalo un Andrejs Osokins programmas noslēgumā Ņujorkā. Foto: Jānis Romanovskis

Par koncertu Vašingtonā DC ("Šarms un virtuozitāte": LAIKS, 2018. g. 12. - 18.05) Vilnis Baumanis rakstīja: "Katrīna Gupalo saistīja ar populārās mūzikas žanriem piemērotu balsi un emocionālām nokrāsām bagātu skatuvisko priekšnesumu. Tikpat lielu baudu klausītājiem sagādāja klavieŗu virtuozs Andrejs Osokins, kas plūcis laurus nozīmīgos pianistu konkursos un pastāvīgi uzstājas Eiropas slavenākajās koncertzālēs. Viņš nospēlēja piecus skaistus, romantiskus J. Vītola darbus, likdams klavierēm dziedāt kā vēl nekad."

Aiŗa Laiviņa Artists sagatavoja profesionālus reklāmas un programmas materiālus šai turnejai, kuŗu vadīja TILTA Mūzikas nozares vadītāja Dace Aperāne. Koncerta iztrūkums bija $491.

Tija Kārkle

Etnogrāfiskā mūzika

Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncertu turneja ar nosaukumu “Ak, Latvija, kurp Tavi dēli? pa Ziemeļamēriku notika no 8. oktobŗa līdz 4. novembrim.Projekts noritēja ļoti sekmīgi, un skatītāju skaits bija viens no lielākajiem, kas TILTA turnejām ir bijis.

Vikači nodarbībās

Uzsākot projektu, TILTS un Vilkači apņēmās organizēt 12 koncertus dažādos latviešu centros ar mērķi stiprināt saiknes starp trimdas latviešiem un Latviju. Ir svarīgi ieinteresēt jauno paaudzi un modināt viņos patriotiskās izjūtas, uzturēt un nepazaudēt saikni ar jaunajiem iebraucējiem, kuŗi nesen pārcēlušies uz dzīvi Ziemeļamerikā, un trimdas vecākajai paaudzei parādīt, ka viņi nav aizmirsti un ka augstā godā turētās tradīcijas, latviskums un kultūras vērtības joprojām ir dzīvas un tiek cienītas mūsdienu Latvijā. TILTS realizēja projektu īpaši par godu Latvijas simtgadei.

Esam gandarīti, ka reālizētais sasniedza, un pat reizēm pārsniedza, iecerētos mērķus. Turnejas ietvaros Vilkači apciemoja 14 vietas un notika 15 pasākumi, un apmeklētāju skaits bija ap 1,600. Pirmais turnejas koncerts notika Sietlas latviešu centrā, kam sekoja pilnas dienas lekciju programma Vašingtonas universitātes Skandināvijas studiju departamenta un Baltijas studiju programmas studentiem. Dienas gaitā universitātē Vilkači tika intervēti un filmēti, un rediģētais materiāls ir pieejams “podcast” variantā šeit: scandinavian.washington.edu/crossing-north-podcast. Tālāk, Vilkači devās pa rietumu krastu uz Portlandi, Sanfrancisko un Losandželosu. Vidienē notika koncerti Mineapolē, Čikagā, Kalamazū, Detroitā un Klīvlandē. Pēc īsas vizītes pāri valsts robežai pie Toronto latviešiem Vilkači turpināja savu Ziemeļamerikas turneju ar uzstāšanos austrumu krastā: Vašingtonā DC, Priedainē un Bostonā, noslēdzot savu mēneša gaŗo ceļojumu ALJA rudens svētkos Katskiļos Rotā.

Vilkaču koncertu apmeklētāju skaits vietām bija mazāks nekā cerēts, bet vietām pārsteidza ar neparedzēti kuplo un dažādo publiku. No Sietlas dzirdējām par latvieti, kas koncerta dēļ bija mērojis tālo ceļu no Aijovas štata un Vilkaču dēļ pirmo reizi ieradies Sietlas latviešu sabiedrībā ar savu ģimeni - amerikāņu sievu un abiem bērniem; visi četri esot bijuši lielā sajūsmā, jo Vilkači labprāt veltīja bērniem laiku pēc koncertiem un trijās vietās speciāli apmeklēja latviešu skoliņas. Vislielāko godu Vilkačiem sagādāja iepazīšanās ar uz koncertiem atnākušajiem leģionāriem, jo kaŗavīru daudzināšana un nacionālpatriotiskā audzināšana taču ir ansambļa darbības pamata dzīlēs.

Vilkači uz skatuves

Vilkaču koncertu programma bija prasmīgi izstrādāta un noslīpēta mūsu tautai tik nozīmīgajam rudens gada laikam un Latvijas valsts simtgades svinībām. Caur dziesmām un stāstiem par latviešu kaŗavīra gaitām Vilkači spēja publiku izglītot, aizkustināt un iedvesmot, atgādinot katru klausītāju par savu piederību latviešu tautai un valstij. Viens otrs tautietis nobirdināja asaras, domājot par dažkārt skarbajiem likteņiem, kamēr cits pēc kon certa interesējās, kā no tālienes iesaistīties Zemessardzē, un bērni steidzās aptaustīt dūdas un izmēģināt pūst tauri. Tai pašā laikā Vilkači atzinās, ka šis brauciens ir bijis atklājumu pilns. Viņi izteica cieņu trimdai un mūsdienu ārzemju latviešu kopienai par latviskās identitātes tik veiksmīgo kopšanu. Grupas dalībnieka Eduarda Krūmiņa vārdos, “Mūsu Ziemeļamerikas turneja bija abpusēji svarīga, vērtīga un patīkama.”

Par turneju tika ziņots caur dažādiem avotiem. TILTS sagatavoja reklāmas afišas (autors Uģis Nīgals) un lika sludinājumus laikrakstā Laiks. Informāciju nosūtīja arī ALA Kultūras nozarei, kas uzturēja Latvijas 100 gadu notikumiem veltītu mājas lapu. Kā vienmēr, ļoti svarīgs izziņu tīkls pieder vietējām kopienām, kas izmantoja savus avotus, lai izplatītu informāciju par pasākumu katrā atsevišķā vietā. Uģa Nīgala afišas bija grafiski izplānotas ar tukšu laukumu, kur katram centram bija iespēja ievadīt savu īpašo informāciju. Sabiedriskie mēdiji spēlēja lielu lomu, un tajā aktīvi darbojās TILTA darbinieki, Vilkači, vietējie koordinātori un neskaitāmi palīgi. Pateicoties viņiem, visu turnejas laiku (un pirms tam) gandrīz katru dienu Feisbukā bija redzama kāda piezīme par Vilkaču Ziemeļamerikas ceļojumu - ziņojumi, video klipi, fotografijas, atsauksmes, novērojumi un pateicības.

Turnejas rīkotājiem bija jāpārvar arī dažas neparedzētas prasības. Uģa Nīgaļa sagatavotās afišas bija jāsaskaņo ar Latvija-100 biroja noteikumiem, kas prasīja zināmu laiku un piepūli. Latvija-100 birojs apstiprināja lietošanai tikai šīs afišas, un radās neliels uztraukums, kad daži koncerta rīkotāji izveidoja un publicēja paši savus reklāmas materiālus. Savukārt Latviešu Fonds nogādāja Vilkačiem līdzi ņemamu baneri ar LF simboliku, ko ceļojot pievienoja ansambļa bagāžai un katrā koncertā uzstādīja labi redzamā vietā.

Turneja saņēma atbalstu no Latviešu Fonda ($10,000), Valsts Kultūrkapitāla fonda ($2,991) un Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamenta LV-100 ietvaros ($3,419). Tomēr budžeta izdevumi pārsniedza ieplānotos, galvenokārt lidojumu, honorāru, bagāžas transportu un dienas iztiku kategorijās. Lai gan bija ietaupījumi, piemēram viesnīcu un auto īres kategorijās, tie nebija pietiekami, lai segtu iztrūkumu. Plānotais budžets kopumā bija $36,000 bet izpildījums bija $42,716 ar vairāk nekā $6,000 iztrūkumu.

Atsauksmes par koncertiem bija visnotaļ pozitīvas. Klāt pievienojam nelielu ieskatu cilvēku komentāros: "Losandželosas Latviešu skola sirsnīgi pateicas par mūzikālo pēcpusdienu. Paldies brašajiem Vilkaču vīriem par tik patriotisku dziedāšanu! Burvīgs vakars." Aija Zeltiņa, Losandželosa. "Paldies par jūsu koncertu Kalamazū... bija aizkustinoši!" Bijušie leģionāri, Dr. Jānis Pone un Kazimirs Upenieks, Kalamazū. "Vilkaču koncerts bija neaizmirstams visiem. It īpaši mums, organizātoriem sagādāja prieku tas, ka pēc koncerta acīs asaras bija arī tiem, kuŗi latviešu valodu nesaprata." Didzis Pilāns, Čikaga.

Vilkači lidlaukā trijos no rīta, gaidot lidojumu uz nākošo sarīkojuma vietu

Un te ir komentārs no Vilkačiem pašiem: "Vilkačiem ir bijis patiess prieks un gods Latvijas proklamēšanas 100. gadadienu aktīvi svinēt teju vai divu mēnešu gaŗumā. Jau septembŗa beigās posāmies, lai dotos tālajā ceļā pie visiem Jums. Atgriezušies Latvijā, jau trešo nedēļu turpinām kavēties atmiņās un atgādināt viens otram dažādus piedzīvojumu stāstus un mirkļus, kad jutāmies saviļņoti kā vēl nekad. Dziedāt Daugav` abas malas ar katru no Jums - tā ir neaizmirstama pieredze, kas paliks mūsu sirdīs uz mūžu."

TILTS ir gandarīts par paveikto un uzskata, ka ar šo projektu atkal viens tilts starp tautiešiem ir sekmīgi uzcelts, šoreiz zem Latvijai tik nozīmīgās simtgadu zīmes. Paldies visiem projekta atbalstītājiem! Noslēdzam ar Helmī Staltes vārdiem (izvilkums no viņas atsauksmes vēstules Vilkaču turnejas projektam): Kuŗi gan cienīgāk, kā tieši šādi jauni puiši, kuŗi dziesmā ir patiesi, dzīvē īsteno to, par ko dzied, ir tiesīgi dalīties un aicināt visus latviešus iet šo vienīgo mūsu tautas nākamās 100-gades ceļu.

Turneju noorganizēja un vadīja Tija Kārkle.

Referāti

Ingrīda Erdmane

Septembŗa pirmajā nedēļā, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku atvaļinātais ğenerālleitnants Raimonds Graube pavadīja divas intensīvas nedēļas, referējot ASV latviešu centros austrumkrastā un vidienē. Ģen. Graube referēja Ņujorkā, Vašingtonā DC, Filadelfijā, Klīvlandē, Kalamazū un Čikagā.

Ģenerālis Raimonds Graube

Tieši kritiskajā pirmsvēlēšanu laikā gan Latvijā, gan ASV ģen. Graube dalījās ar savām zināšanām par ļoti aktuālu tematu – hibrīdkaŗu un informātīvo telpu. Mūsdienu plašajā un visiem elektroniski pieejamā informātīvajā telpā, gluži nemanot, ļauni spēki masveidīgi cenšas iekaŗot ļaužu smadzenes ar viltus ziņām, iespaidojot domāšanu un saprašanu par pasaulē notiekošo.

Ģen. Graube, kopā ar NATO sabiedrotajiem, šādai darbībai ir sekojis un to pētījis tieši sakarā ar Krieviju. Pirms ģen. Graubes stāstītā daudziem varbūt nebija zināms, cik niansēta un organizēta šī darbība ir, ko ģen. Graube atklāja savu slīdnīšu daudzajos piemēros. Galvenais, ka šī nodarbība, salīdzinot ar ieroču un fiziskas kaujas izdevumiem, ir smieklīga maza, bet panākumi bieži daudz lielāki. Nepatiesības bieži ir bezkaunīgas, jo atšķirībā no drukātās preses informācijas avoti internetā ir daudz grūtāk izsekojami un atklājami.

Starp uzrunām latviešu centros bija iespējams ģen. Graubem izkārtot tikšanos ar bijušajiem militārajiem kolēģiem, kā arī viesoties un uzrunāt Mičiganas zemessardzi (National Guard), ar ko Latvijai un ģen. Graubem personīgi ir bijusi sadarbība jau 25 gadus. Šī draudzība un sadarbība ļoti noder un noderēs Latvijai.

Mineapolē ģen. Graube paspēja pavadīt vairākas stundas latviešu skolā, satiekoties ar skolniekiem katrā klasītē un atbildot uz jautājumiem par sevi un Latvijas bruņotajiem spēkiem. Bērniem ārkārtīgi interesēja satikties ar “īstu ģenerāli” un uzzināt vairāk par Latvijas aizsardzību.

Ģenerālis Graube latviešu skolā Mineapolē

Ģen. Graube pastāstīja arī par Latvijas kareivju atbalsta fondu “Namejs”, kur pats ieņem vadības lomu. Ģen. Graube ļoti labprāt atbildēja uz jautājumiem un pēc uzrunām ar daudziem personīgi satikās un parunājās. Viņš visu stāstīja ar aizrautību un sirsnību, un visam cauri bija sajūtama viņa pozitīvā patriotiskā ticība Latvijas spožai nākotnei. Daži komentāri par ģenerāli un viņa referātu: "simpatisks un ļoti uzrunā- jams", "prieks ar viņu iepazīties", "uzruna bija piemērotā līmenī - ne pārāk techniska, ar labiem piemēriem”, "viņš uzvedas tā, it kā mūs visus pazītu jau no senseniem laikiem.”

Liels paldies jāsaka katras pilsētas personām, kas izkārtoja uzrunas un deva naktsmājas: Anitai Bataragai, Lindai Rencei, Mārtiņam Zvaneram, Baibai un Knutam Ozoliem, Ğirtam Zeidenbergam, Haroldam Mazzariņam, Zigurdam un Astrīdai Rīderiem, Dacei Ķezberei, Armandam Birkenam, Mairai Bundžai, Jānim Kukainim, Līgai un Ilgvaram Jēkabsoniem, un ģen. Graubes māsīcai, Mineapolē dzīvojošai Skaidrai Studānei Ogriņai ar ğimeni.

Turneju noorganizēja un vadīja Ingrīda Erdmane.

Laila Robiņa

Izcilo jauno talantu fonds

Izcilo jauno talantu fondam Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Annas Ķepes līdzdalību, 2017. gadā nav bijis ne ienākumu, ne piešķīrumu.

Fonda pašreizējā bilance ir $5,905. Ziedojumi ir nosūtāmi TILTA kasierim ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko fonds piešķiŗ, nāk no ziedojumiem tieši šim fondam.

Mūzikas nometnes fonds

Mūzikas nometnes fonds atbalsta Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus, kas notiek Latvijā katru otro gadu. Pēdējie, 13. meistarkursi, notika 2018. gadā Siguldas mākslu skolā Baltais flīģelis, un TILTS piešķīra šiem kursiem $7,000 no Mūzikas nometnes fonda.

Mūzikas nometnes fondu vada Dace Aperāne, sadarbojoties ar Andu Sūnu Cook un Guntu Sembu. Bilance 2018. gada beigās bija $0.00.

Ziedojumi Mūzikas nometnes fondam ir nosūtāmi TILTA kasierim ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Informācijas izplatīšanas projekta fonds

Lai palīdzētu atspēkot Krievijas negātīvo polītisko propagandu Latvijas informācijas telpā, TILTS 2015. gada pilnsapulcē nodibināja „Informācijas izplatīšanas” projektu, kuŗa mērķis ir sameklēt un izsūtīt valsts vadošiem cilvēkiem un medijiem Latvijā rakstus par Latvijai potenciāli svarīgiem notikumiem un viedokļiem no pieredzējušu cittautiešu žurnālistu, analītiķu un autoru uztveres un analīzes.

Projekta vajadzībām TILTS abonē The Financial Times, The Economist, Stratfor Global Intelligence, Foreign Affairs, kā arī PBLA Ziņu Apskatu. Ar vairākiem palīgiem tiek aplūkoti arī The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Time (ASV), The Times (UK), The Guardian, Reuters, Globe and Mail (Kanadā), vairākas domnīcas un citi avoti. Pēdējā gadā sekojam arī Latvijas preses publikācijām Latvijas Avīzei (la.lv), Mājas Viesim, Sestdienai un citiem avotiem.

Saņemam arī lūgumus izplatīt vielu; piemēram, Latvijas vēstniecība ASV lūdza izsūtīt trīspadsmit ziņojumus ASV adresēm sakarā ar 13. Saeimas vēlēšanām, par ko esam saņēmuši vairākas pateicības vēstules.

Informācija tiek izsūtīta ar e-pastu, lietojot vairākus adrešu sarakstus:

 • "Īsajā" sarakstā, kur ir ap 400 adrešu, ir daļa Latvijas valdības, daži cilvēki Aizsardzības un Ārlietu ministrijās, daži Saeimas deputāti, Latvijas Avīze, portāli Delfi un medusa.oi (kuŗiem ir krievu valodas redakcijas Rīgā), 20 citi mediju kontakti, dažas nevalstiskas organizācijas, latviešu prese ārpus Latvijas un daži PBLA, ALA un TILTA darbinieki. Šis saraksts saņem nozīmīgākos rietumu pasaules preses un domnīcu rakstus caurmērā pāris reizes nedēļā angļu valodā.

 • "Vidējā" sarakstā ir vairāk nekā tūkstoš adrešu no valdības struktūrām, nevalstiskajām organizācijām un universitātēm; informācija tiek izsūtīta retāk un arī angļu valodā.

Saņēmēji šajos divos sarakstos ziņo par savas adreses maiņu; arī citas reakcijas norāda, ka informācija tiek novērtēta. Šad un tad informācija tiek izsūtīta arī plašāk latviešu valodā, bet tas notiek retāk, jo prasa lielu darba spēku.

Adrešu saraksta uzturēšanā kopš projekta uzsākšanas ir ieguldīti vairāki tūkstoši stundu, jo pēc katras plašākas izsūtīšanas nāk atpakaļ nederīgas adreses, un pa retam kāds lūdz viņu no saraksta izņemt. Daudz laika prasa arī sarakstu papildināšana.

Ar šo projektu saistās arī līdzekļu vākšana, lai segtu publikāciju abonēšanas un dažreiz tulkošanas un autortiesību iegūšanas izdevumus. Ziedojumi ir nosūtāmi TILTA kasierim ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

2018. gada izdevumi par periodikas abonēšanu bija $716; kasē pašlaik ir $745. Projektu vada Ģirts Zeidenbergs un Andris Padegs.

Pabalsti

2018. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $2,000.00:

 • $500.00 - bezpeļņas sabiedrībai DELNA Latvijā, kas cīnās pret korupciju.
 • $1,000.00 - Rīgas Doma meiteņu korim TIARA Imanta Ramiņa bērnu operas "Lakstīgala" uzvedumiem.
 • $500.00 - Māras Pelēces filmas atbalstam.

Citi 2018. gada notikumi

2018. gada beigās caur TILTU ALA'ā bija iestājušies 78 biedri, ieskaitot 5 dzintara biedrus, 9 zelta mūža biedrus, 59 mūža biedrus un 5 gada biedrus.

 • Valdis Bašēns un Ints Dzelzgalvis bija TILTA delegāti ALA's 2018. gada kongresā Vašingtonā.
 • Dace Aperāne, Baiba Pinne un Ārija Kats pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • 2018. gada 14. aprīlī Filadelfijas Brīvo latvju biedrības namā Filadelfijā notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 45 locekļus - 44 agrākos un Ingrīdu Erdmani. Agrākā valdes locekle Regīna Rūsiņa nekandidēja. Amatu sadalījums palika tas pats.
 • Trīs sūtījumos 2018. gadā TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai bibliotēkai no tautiešiem savāktās 221 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 3,218 kg. Grāmatas un periodika domātas tālāk izdalīšanai skolām un bibliotēkām (Andris Padegs).

2019. gada iecerējumi

Knuta Lesiņa balvas fonda jaunie mūziķi pēc XIII latviešu jauno mūziķu meistarkursu noslēguma koncerta: P. Ciemese, V. Martiņuka, D. Aperāne, L. Ruperte (no Detroitas), A. Raumanis.

Ir paredzētas sekojošās turnejas (TILTA teātŗa turneja nav paredzēta 2019. gadā):

 • 2019. g. pavasarī notika koncertu turneja izcilajam pianistam Jurim Žvikovam Mineapolē 13. aprīlī (sadarbībā ar Minesotas latviešu koncertapvienību) un Klīvlandē 4. maijā (sadarbībā ar Klīvlandes latviešu kon certapvienību). Savos koncertos J. Žvikovs atskaņoja latviešu un citu komponistu klavieŗmūziku.
 • 2019. g. septembrī un oktobrī notiks piektā Knuta Lesiņa balvas fonda jauno mūziķu turneja, kuŗu rīkos Latviešu organizāciju apvienība Minesotā sadarbībā ar TILTU:
  • Mineapolē 29. septembrī,
  • Detroitā 3. oktobrī un
  • Ņujorkā 5. vai 6. oktobrī.
 • Balvas laureāti Aigars Raumanis (saksofons), Patrīcija Ciemese (klavieres) un Viktorija Martiņuka (klavieres) uzstāsies ar latviešu un citu komponistu koncertprogrammu "Muzikālas sarunas".

 • 2019. g. oktobrī notiks trīs pilsētu koncertu turneja ievērojamai pianistei Dzintrai Erlihai (www.dzintraerliha.com):

  • Klīvlandē 19. oktobrī plkst. 18:00 (sadarbībā ar Klīvlandes latviešu koncertapvienību),
  • Filadelfijā 26. oktobrī plkst. 15:00 (sadarbībā ar Sv. Jāņa draudzi, Sv. Jāņa draudzes baznīcā, Newtown Square) un
  • Ņujorkā 27. oktobrī plkst. 17:00 (Kosciuszko Foundation namā, TILTS ar Dr. P. Grūbes atbalstu).

  Programmā:

  • Snorri Sigfús Birgissona, Lūcijas Garūtas, Jāņa Ivanova, Aivara Kalēja, Ragnara Kristinna, A. Skrjabina, Fr. Šopēna un Pētera Vaska klaviermūzika.

  TILTS rīko Dzintras Erlihas koncertu turneju sadarbībā ar Klīvlandes latviešu koncertapvienību un Sv. Jāņa ev. lut. draudzi Filadelfijā.

 • 2019. g. novembrī etnomuzikologs un Latvijas Universitātes profesors Valdis Muktupāvels ar dzīvesbiedri Rūtu Muktupāveli, dziedātāju un Latvijas Kultūras akadēmijas rektori, uzstāsies ar koncertiem 15 pilsētās plašā turnejā "Mani balti bālēliņi".

  Turneju atbalsta Latvijas Kultūras ministrija, PBLA un ALA. Turneju vadīs Tija Kārkle. Koncerti paredzēti sekojošās pilsētās (ar * atzīmētās vietās koncerts notiek valsts svētku ietvarā):

  • Čikāgā sestdien 2. nov.
  • Kalamazū svētdien 3. nov.
  • Detroitā trešdien 6. nov.
  • Klīvlandē piektdien 8. nov.
  • Mineapolē sestdien 9. nov.
  • Priedainē* svētdien 10. nov.
  • Vašingtonā DC pirmdien 11. nov.
  • Bostonā piektdien 15. nov.
  • Ņujorkā* sestdien 16. nov.
  • Filadelfijā* svētdien 17. nov.
  • Toronto* pirmdien 18. nov.
  • Portlandē trešdien 20. nov.
  • Sietlā ceturtdien 21. nov.
  • Sietlā piektdien 22. nov.
  • Sanfrancisko sestdien 23. nov.
  • Losandželosā* svētdien 24. nov

  Sīkāka informācija sekos laikrakstos un www.tilts.org.

Dr. Valdis Muktupāvels ir latviešu etnomuzikologs, komponists, mūziķis, Latvijas Universitātes profesors un mākslas zinātņu doktors. 1983. gadā ar diplomdarbu „Organoloģijas pētījumu pamatobjekti Latvijas teritorijā” viņš ar izcilību pabeidza Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti; 1999. gadā ar disertācijas tēmu „Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika” ieguva mākslas doktora grādu.

No 1984. līdz 1985. gadam īslaicīgi strādāja Rīgas mūzikas instrumentu fabrikā. Kopš 1989. gada Muktupāvels strādā Latvijas Universitātē, kopš 1999. gada — Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē, bet kopš 2002. gada ir tās profesors. Kopš 2002. gada Muktupāvels ir arī Latvijas Nacionālās kultūras padomes dalībnieks.

Valdi Muktupāvelu uzskata par tradicionālo mūzikas instrumentu atdzīvināšanas kustības aizsācēju Latvijā. Viņš ir arī no 1988. līdz 1998. gadam pastāvošās folkloras kopas „Rasa” dibinātājs un vadītājs. 2001. gadā Muktupāvelam piešķīra Lietuvas Dižkunigaiša Ģedimina ordeņa bruņinieka krustu. Ierakstījis CD albumu “Kokles” (Upe, 2002) un sarakstījis vairākas grāmatas par tautas mūzikas instrumentiem Latvijā.

Dr. Rūta Muktupāvela ir Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore, aktīva kultūras eksperte un mūziķe. Beigusi Viļņas Pedagoģijas universitātes Vēstures fakultāti 1989. gadā; kopš 1993. gada dzīvo Latvijā. Latvijas Kultūras akadēmijā 1996. gadā iegūts maģistra grāds un 2005. gadā doktora grāds kultūras teorijā, aizstāvot promocijas darbu "Inkulturācijas figuratīvo formu salīdzinošā analīze“.

2014. gadā Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce Rūtu Muktupāvelu ievēlēja par Akadēmijas rektori. No 2017. gada līdz 2021. gadam Rūta Muktupāvela ir Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā, kā arī ir dalībniece daudzās starptautiskās organizācijās.

Rūta Muktupāvela muzicējusi kopā ar “Iļģiem”, vairākus gadus ir piedalījusies projektā “Dabas koncertzāle”, kopā ar dzīvesbiedru profesoru Valdi Muktupāvelu ir uzstājusies gan Latvijā, gan ārzemēs – ASV, Norvēģijā, Somijā, Polijā, Zviedrijā u. c. Rūta Muktupāvela ir piedalījusies vairāku mūzikas albumu sagatavošanā (“Vairas dziesmas”, Imanta Kalniņa “Trešās dziesmas”, “Iļģu” “Kaza kāpa debesīs”, “Ne uz vienu dienu”, V. Muktupāvela “Kokles” u.c.).

Izcilo latviešu un baltu tautasmūzikas "vēstnešu", mūziķu un zinātnieku Valda un Rūtas Muktupāvelu koncertprogramma "MANI BALTI BĀLĒLIŅI", ar dziesmām, instrumentāliem skaņdarbiem, attēliem un stāstiem, būs veltījums "senām un mūsdienu baltu tautām - latgaļiem, sēļiem, zemgaļiem, lietuvjiem, jātvingiem, kursiem un prūšiem." Skaņdarbu pamatā būs vokālā un instrumentālā mūzika no baltu zemēm – Latvijas, Lietuvas un Austrumprūsijas: rituālu, ieražu un mitoloģiskās dziesmas, instrumentālas meditācijas un saspēles. Rūta un Valdis Muktupāveli dzied un spēlē dažādus instrumentus – kokles, dūdas, vargānu, svilpi, baubenu un dziedošos zvanus. Viņu mūzikā ir apvienojušās gan senas tradīcijas, gan pašu jaunrade. Uz tikšanos Valda un Rūtas Muktupāvelu “Mani balti bāeliņi” koncertos!
Afiša: Uģis Nīgals.

Finances

TILTA finanču pārskats par 2018. gadu

Izcilo

Mūzikas

Informācijas

Vispārējā

talantu

nometnes

projekta

kase

fonds

fonds

fonds

Kopā

Vērtība 2018. gada 1. janvārī

46,105

5,905

7,000

1,461

60,471

Ieņemts 2018. gadā:


Ienākumi par turnejām un sarīkojumiemĢen. Graube (2018)

1,200
1,200Mūziķi Gupalo un Osokins (2018)

300
300Etnogafiskais ansamblis Vilkači (2018)

2,500
2,500


Gada maksas un vispārējie ziedojumi

11,476
11,476


Īpaši ziedojumi

1,750
1,750


Piešķīrumi TILTAM
ALA - Gupalo & Osokins (2018)

5,000
5,000Rīgas pilsēta - Vilkači (2018)

3,419
3,419Latviešu fonds - Medību pils (2017)

10,000
10,000


Bankas procenti

3
3

Ienākumu kopsumma

35,648

0

0

0

35,648

Izdots 2018. gadā:


Izdevumi par turnejām un sarīkojumiemĢen. Graube (2018)

3,187
3,187Gupalo un Osokins (2018)

6,191
6,191Etnogafiskais ansamblis Vilkači (2018)

22,855
22,855TRIO (2017)

315
315Juris Žvikovs (2019)

726
726


TILTA piešķīrumi organizācijām un individiemMūzikas meistarkursiem Siguldā7,000


7,000Pretkorupcijas sabiedrībai DELNA Latvijā

500
500Ramiņa bērnu operai Lakstīgala Latvijā

1,000
1,000Māras Pelēces filmai

500
500Informācijas projekta izdevumi
716

716


Administrācija un citi iekšējie izdevumi

5,119
5,119

Izdevumu kopsumma

40,394

0

7,000

716

48,110

Vērtība 2018. gada 31. decembrī

41,360

5,905

0

745

48,010

TILTS ir sevišķi pateicīgs mūsu dāsnajiem ziedotājiem, kas katrs ir devis $1,000 vai vairāk TILTA vispārējai kasei vai speciālajiem projektu fondiem:

 • Baiba un Pauls Grūbe
 • Ņubransvikas un Leikvudas latviešu ev. lut. draudze
 • Anita Kuprisa un Richard Douglas
Juris Baidiņš

Biedra karte

TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no jūsu ziedojumiem. Pēdējos gados sarukušās publikas un pieaugošo izdevumu dēļ turnejas pašas sevi vairs nevar finansēt, un TILTAM vienmēr ir jāpiemaksā. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15! Jau daudzus gadus biedra naudu neesam paaugstinājuši, lai tā nebūtu par šķērsli kļūt par TILTA biedru tiem, kam līdzekļi ierobežoti. Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV (biedrzinis / kasieris): Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803

 • Kanadā (Kanadas dolāros): Anita Liepiņa, Box 21131 RPO Orangeville Mall, Orangeville, ON L9W 4S7 Canada

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

2018. gadā TILTS saņēma biedra maksās un vispārējās kases ziedojumos $11,476 no 251 biedra. Caurmēra ziedojums bija $45.72 no biedra (tas neieskaita ziedojumus fondiem). Attiecīgie 2017. gada skaitļi bija $14,593, 279 un $52.30.

Daži fakti par TILTU

 • 1960-os, 1970-os un 1980-os gados biedrība darbojās galvenokārt Pokipsijas un Ņujorkas pilsētas apkārtnē: organizēja sarīkojumus un aktīvi piedalījās Latvijas interešu aizstāvēšanā (18. novembŗa atzīmēšana, demonstrācijas Pokipsijā un Ņujorkā, radio programmu sagatavošana un nolasīšana par Latviju, izstādes par Latviju).

 • Atmodas laikā TILTS (galvenokārt dažu TILTA darbinieku personīgā plāksnē) bija viena no pirmajām trimdas organizācijām, kas uzsāka kontaktus ar Latviju (Ave Sol koncerta sarīkošana, Imanta Ziedoņa uzņemšana, piedalīšanās Ganenokas konferencē kopā ar sabiedriskiem darbiniekiem no Latvijas).

 • 1990. gadu sākumā TILTS aktīvi atbalstīja centienus Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras fondu un sniedzot materiālu atbalstu (nosūtīja presi Kultūras fondam, savāca un nosūtīja trīs konteinerus ar grāmatām un žurnāliem).

 • Savā darbības mūžā TILTS ir sarīkojis vairāk nekā 300 kultūras sarīkojumu vai turneju, to starpā trīs Rīgas Doma zēnu koŗa turnejas un Austrālijas Saules jostas sarīkojumus.

 • Pašlaik TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas un citu mākslinieku turnejas Amerikā, ieskaitot klasisko mūziku, etnogrāfisko mūziku, teātrus un priekšlasījumus.

Cik lietderīga ir TILTA darbība?

Dažām populārām amerikāņu labdarības organizācijām lielākā daļa no saziedotās naudas aiziet naudas vākšanai un administrācijai, maksājot lielas algas organizācijas vadītājiem. Organizācija ir uzskatāma par lietderīgu, ja 80 – 90% no naudas tiek izlietota labdarības mērķiem un 10 – 20% administrācijai un naudas vākšanai.

TILTA finanču pārskats dod ieskatu par TILTA darbības lietderību: TILTS 2018. gadā izdeva $48,010; šī ir summa, kas gāja caur TILTA kasi. Bet daļa no turneju financēm neiet cauri TILTA kasei - pēc iepriekšējas norunas, izrāžu rīkotāji samaksā daļu no honorāriem un ceļa izdevumiem tieši māksliniekiem. Ja rēķina visus Vilkaču, Ģen. Graubes un Gupalo-Osokina turneju kā arī visus citus biedrības izdevumus, tad kopējie TILTA 2018. gada izdevumi bija ap $65,000. No šīs summas $5,119 tika izdoti administrācijai, ziedojumu vākšanai un šī gada pārskata izdošanai, kas ir 7.9%.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!

 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu.

 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasierim Jurim Baidiņam uzmanīt TILTA finanses; komisijas locekļi ir:

  • Pēteris Āns
  • Jānis Bebris
  • Kaspars Krēsliņš

2019. gada valdes sēde

TILTA valdē ir 45 personas - 37 ASV, viena Kanadā un septiņas Latvijā. Lielā valde dod iespēju dabūt biedrības pārstāvi visos lielākos latviešu centros kā arī Latvijā, kas palīdz, rīkojot turnejas pa ASV un Kanadu un sarunājot māksliniekus no Latvijas.

TILTS pēdējos gados sasauc vienu valdes sēdi gadā, un šogad tā notika Filadelfijā 6. aprīlī. Precīzi runājot, biedrībai bija divas valdes sēdes - viena vairāku stundu gaŗa, kur tika risinātas problēmas, tai sekoja biedru pilnsapulce, kur ievēlēja jauno valdi, un tad bija jaunās valdes konstruēšanās sēde.

TILTA priekšniece (Chairperson) tagad ir Dace Aperāne un "Deputy Chairperson" Valdis Bašēns.

Valdes sēdes dalībnieki: pirmajā rindā no kreisās: Valdis Bašēns, Ģirts Zeidenbergs, Dace Aperāne, Andris Padegs, Ints Dzelzgalvis; otrajā rindā: Iveta Grava, Laila Medne, Maija Medne, Gundars Aperāns, Irīna Kats, Ārija Kats, Anita Bataraga.

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS 2019. gada valde:

TILTA valdē 2018. gada 6. aprīlī ievēlēja 45 personas:
37 ASV, 7 Latvijā, 1 Kanadā
Mārtiņš Andersons
Dace Štauvere Aperāne
Gundars Aperāns
Juris Baidiņš
Valdis Bašēns
Anita Bataraga
Pauls Berkolds
Edgars Bērziņš
Valdis Bērziņš
Jānis Cigusis
Anda Cook
Ints Dzelzgalvis
Ingrīda Erdmane
Iveta Grava
Astrīda Jansone
Amanda Jātniece
Benita Jaundāldere
Līga Jēkabsone
Tija Kārkle
Lauma Upelniece Katis
Ārija Kats
Irīna Kats
Brigita Klauss
Laris Krēsliņš
Māris Kukainis
Matīss Kukainis
Anna Ķepe
Dace Ķezbere
Anita Liepiņa
Laila Medne
Maija Medne
Jānis Melgalvis
Ilmārs Mežs
Andris Padegs
Ilze Pētersone
Zinta Pone
Ināra Reinis
Laila Michelsone Robiņa
Gunta Puzule Semba
Laimonis Siliņš
Ruta Krūze Strobele
Jānis Students
Normunds Vīksne
Marcis Voldiņš
Ģirts Zeidenbergs

Šo gada pārskatu sagatavojis Andris Padegs, tekstu angļu valodas izdevumam tulkojis Valdis Bašēns.

Site contents Copyright © 2021 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy. Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.