Referāts par TILTA vēsturi un darbībām pieejams ŠEIT (PDF faila)

TILTS Jūs Sveicina!

TILTS ir inkorporēta bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt latviešu kultūru un izglītību. Biedrības statūti iekļauj:

 • Veicināt sadarbību kultūras jomā latviskas izcelsmes cilvēku vidū, atbalstot kultūras radītājus, popularizējot viņu darbus un organizējot viņu darbu izrādes.
 • Iepazīstināt mūsu mītnes zemes iedzīvotājus ar Latviju un tās sasniegumiem.
 • Padziļināt cieņu pret latviešu valodu, vēsturi, etniskām tradīcijām un kultūru.
 • Veicināt latviešu tautas identitātes saglabāšanu kā ārzemēs tā Latvijā, liekot sevišķu uzsvaru uz skolu un jauniešu centienu atbalstu Latvijā.
 • Veidot tiltu starp latviešu tautu Latvijā un ārzemēs kultūras jomā.

TILTA pašreizējā darbība

 • Pašlaik TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas un citu mākslinieku turnejas Amerikā, ieskaitot klasisko mūziku, populāro mūziku, teātrus un priekšlasījumus.
 • Gadā tiek noorganizētas 5-10 turnejas, kur turnejām ir 12 un vairāk sarīkojumi; kopējais turneju budžets gadā ir $20,000 - $100,000 un pāri (tas neieskaita vietējā sarīkojuma finanses).
 • Liela valde (110-120) dod plašu kontaktu tīklu Amerikā, Latvijā un citās zemēs; tas palīdz turneju rīkošanā un dod idejas un atbalstu darbībai.
 • Darbība ietver projektus kultūras atbalstam kā Amerikā tā Latvijā. Atbildību par atsevišķu projektu (piemēram koncerta turnejām vai izcilo talantu fondu) uzņemas viens vai vairāki valdes locekļi; tie, ar pārējās valdes atbalstu, veic visu nepieciešamo darbu. Darbība lielā mērā atkarājas no attiecīgo valdes locekļu iniciatīvas.
 • Daži projekti ir pastāvīgi (piemēram Latvijas skolu uzlabošanas programma); daži ir specifiska uzdevuma veikšanai (piemēram Latvijas vēstures muzeja datorizēšana, pabeigta 1999. gadā).
 • TILTS sadarbojas ar Latvijas valsts iestādēm (Integrācijas ministriju, Vēstniecību ASV un pie ANO, Ordeņa kapitulu u.c.) kā arī ar PBLA, ALA, DV u.c.

Laipni lūdzam Jūs sekot izlases karti tuvākai informācijai vai apmeklēt mūsu lapu angliski. Ziņas par mūsu darbībām un pasākumiem pieejamas mūsu jaunākā Gada pārskatā.

Mēs turpinam darboties virtuāli pandēmijas laikā. Lūdzu lietojiet sejas maskas, un ievērojiet 2 metru distanci no cilvēkiem!

Lūdzu atbalstiet TILTU un Nāciet talkā!

Site contents Copyright © 2021 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy. Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.