Sarīkojumi | Ešenvalda turneja

STARPTAUTISKI PAZĪSTAMĀ LATVIEŠU KOMPONISTA

ĒRIKA ESENVALDA LEKCIJU TURNEJA ASV

“Mana mūzikas pasaule – vārdos un skaņās”

Rīko: Latviešu Kultūras biedrība TILTS, sadarbībā ar vietējām organizācijām

un ar Amerikas Latviešu Apvienības atbalstu

Komponists Ēriks Ešenvalds
 • KLĪVLANDĒ: sestdien, 15. oktobrī, plkst. 19:00

  Koncertēs Ņujorkas latviešu koris, diriģentes Lauras Padegas Zamuras vadībā.

  Autors pie klavierēm.

  Klīvlandes Apvienotās draudzes zālē - 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107

  Rīko: Klīvlandes latviešu koncertapvienība - Anda Sūna Cook 216-651-0486

 • MINEAPOLĒ: svētdien, 16. oktobrī, plkst. 16:00

  Koncertēs Mineapoles un Saint Paulas draudzes koris un latviešu skolas bērnu koris, diriģentes Gunas Kalmītes-Skujiņas vadībā.

  Mineapoles un St. Paulas latv. ev. lut. baznīcā - 3152 17th Avenue, Minneapolis, MINN

  Rīko: Minesotas latviešu koncertapvienība - Benjamiņs Aļļe 847-732-0945

 • FILADELFIJĀ: piektdien, 21. oktobrī, plkst. 19:30

  Koncertēs Filadelfijas latviesu koncertkoŗis, Springfield Township High School Concert Choir un Westminster Choir College dziedātāji, diriģentu

  Guntas Plostnieces un Andrew Puntel vadibā. Filadelfijas latv. Sv. Jāņa baznīcā - 301 N Newtown Street Rd; Newtown Square, PA

  Rīko: Filadelfijas latv. ev. lut. draudze – Māra Buka 610-383-5972

 • BOSTONĀ: sestdien, 22. oktobrī, plkst. 14:30

  Koncertēs Bostonas latviešu koris un skolas bērnu koris, diriģentes

  Krisītes Skares vadībā.

  Bostonas Trimdas draudzes baznīcā - 58 Irving St, Brookline, MA 02445

  Rīko: Latviskā Mantojuma fonds Bostonā – Ināra Suuberg 401-247-2287

 • ŅUJORKĀ: svētdien, 23. oktobrī, plkst. 11:30

  Koncertēs Ņujorkas latviešu koris, diriģentes Lauras Padegas Zamuras vadībā.

  Autors pie klavierēm.

  Jonkeru latviešu baznīcā – 254 Valentine Lane, Yonkers, NY

  Rīko: TILTS un Ņujorkas latviešu ev. lut. draudze - Dace Aperāne 914-907-6343

Informācija: Latviešu Kultūras biedrības TILTS Mūzikas nozare - Dace Aperāne 914-907-6343, aperanscrd@aol.com; saites - www.tilts.org, www.alausa.org

Site contents Copyright © 2017 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.