Pianistes Dzintras Erlihas solo koncertu turneja
"Latviešu klaviermūzikas ainavas"
 
Klīvlandē 19. oktobrī, Filadelfijā 26. oktobrī un Ņujorkā 27. oktobrī.
 
Programmā: Snorri Sigfús Birgissona, Lūcijas Garūtas, Jāņa Ivanova,
Aivara Kalēja, Ragnara Kristinna, A. Skrjabina, Fr. Šopēna un
Pētera Vaska klaviermūzika
www.dzintraerliha.com
 
Latviešu kultūras biedrība TILTS rīko Dzintras Erlihas koncertu turneju sadarbībā ar:
Klīvlandes latviešu koncertapvienību un Sv. Jāņa ev. lut. draudzi Filadelfijā
Klīvlande, OH: sestdien. 19. oktobrī, plkst. 18:00
Klīvlandes Apvienotās Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes sarīkojumu zālē
United Latvian Lutheran Church of Cleveland Hall:
1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107
Rīko: Klīvlandes latviešu koncertapvienība
Kontaktpersona: Pauls Barbins (440) 241 - 2239
Ieeja: $30 Abonenta biļete; $35 Koncerta dienā pie ieejas
 
Filadelfija, PA: sestdien, 26. oktobrī, plkst. 15:00
The Latvian Evangelical Lutheran Church:
301 N Newtown Street Rd, Newtown Square, PA 19073
Rīko: Sv. Jāņa ev. lut. draudze Filadelfijā
Kontaktpersona: Māra Buks (610) 383-5972
Ieeja: $30.00.
 
Ņujorka, NY: svētdien, 27. oktobrī, plkst. 17:00
pēc koncerta sekos pieņemšana ar vīnu un uzkodām
Kosciuszko Foundation Concert Hall:
15 E. 65th Street, New York, NY 10065 (212) 734 - 2130
Rīko: Latviešu Kultūras biedrība TILTS
Kontaktpersona: Dace Aperāne (914) 907 - 6343
Ieeja: $30.00 Koncerta dienā pie ieejas;
$25.00 - iepriekš rezervējot sēdvietu/sēdvietas, nosūtot aploksni pa pastu (līdz 17. okt.) ar čeku uz “Latvian Cultural Association TILTS” vārda un ar informāciju zem kura vārda sēdvieta/vietas tiek rezervētas: Dace Aperans, 11 Cat Rocks Dr. , Bedford, NY 10506
 

PDF faila, latviski

Site contents Copyright © 2020 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy. Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.