TILTS Board of Directors

TILTS Board of Directors, 2019
On April 12, 2017 45 persons were elected to TILTS Board:
37 USA, 7 Latvia, 1 Canada
Mārtiņš Andersons
Dace Štauvere Aperāne
Gundars Aperāns
Juris Baidiņš
Valdis Bašēns
Pauls Berkolds
Edgars Bērziņš
Valdis Bērziņš
Jānis Cigusis
Anda Cook
Ints Dzelzgalvis
Ilze Gotfrīda
Astrīda Jansone
Amanda Jātniece
Benita Jaundāldere
Līga Jēkabsone
Tija Kārkle
Lauma Upelniece Katis
Ārija Kats
Anna Ķepe
Dace Ķezbere
Brigita Klauss
Daila Krastiņa
Laris Krēsliņš
Matīss Kukainis
Anita Liepiņa
Maija Medne
Jānis Melgalvis
Ilmārs Mežs
Andris Padegs
Ilze Pētersone
Baiba Pinne
Zinta Pone
Ināra Reinis
Andris Ritums
Laila Michelsone Robiņa
Regīna Rūsiņa
Gunta Puzule Semba
Laimonis Siliņš
Ruta Krūze Strobele
Jānis Students
Normunds Vīksne
Marcis Voldiņš
Ģirts Zeidenbergs
Astra Pētersone Zemzare
Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.