TILTS Board of Directors

On April 9, 2016 45 persons were elected to TILTS Board: 36 USA, 7 Latvia, and 2 Canada

Mārtiņš Andersons

Dace Štauvere Aperāne

Gundars Aperāns

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Pauls Berkolds

Edgars Bērziņš

Valdis Bērziņš

Jānis Cigusis

Anda Cook

Edgars Dāle

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis

Astrīda Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere

Līga Jēkabsone

Tija Kārkle

Lauma Upelniece Katis

Ārija Kats

Anna Ķepe

Brigita Klauss

Daila Krastiņa

Laris Krēsliņš

Matīss Kukainis

Anita Liepiņa

Maija Medne

Jānis Melgalvis

Ilmārs Mežs

Andris Padegs

Ilze Pētersone

Baiba Pinne

Zinta Pone

Ināra Reinis

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa

Gunta Puzule Semba

Laimonis Siliņš

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students

Ivars Timbers

Normunds Vīksne

Marcis Voldiņš

Ģirts Zeidenbergs

Astra Pētersone Zemzare

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.